HABERTÜRK-2000 yılında dava açanlar aylıklarını artırabilirler ama…-Emekliler Derneği’nin ilk vukuatı değil-Bakanlık ve SGK neden sessiz?-

4 Mart 2010


2000 yılında dava açanlar aylıklarını artırabilirler ama…


 


 


SSK emekli aylıklarının hesabı 2000 yılında değiştirildi ve uygulama gereğince 2000 yılı öncesi çalışmalarının aylık hesaplanmasında 1999 yılının memur maaş katsayısı olan 12000 kullanılmaktadır. Adana 2 nci İş Mahkemesi ise emekli olduğu tarihte geçerli katsayının uygulanmasına karar verince aylık yüzde 30,03 oranında artmış… Sadece 2000 yılında emekli olanlar için geçerli olan bu formül Yargıtay’ın kararını değiştirmesine kadar uygulanabilir…


 


 


1974 yılında sigortalı oldum ve en son kamu kurumundan 13.07.2000 günü emeklilik dilekçesi verdim ve tavandan yani 15175 göstergeden emekli edildim. O tarihte bana sosyal yardım zammı dahil 167.254.696 lira aylık bağlandı. Şimdi Adana’dan bir emeklinin 2000 yılında emekli olduğunu ve mahkeme kararı ile aylığını artırdığını duydum ben de aynı işlemi yapabilir miyim? Yaparsam aylığım artar mı? Şadan D.


 


 


 


 


Şadan bey, 13.07.2000 günü emeklilik dilekçesi vermiş ve 15.07.2000 gününden itibaren de  emekli edilmişsiniz. Tarafınıza da belirttiğiniz gibi 162.387.349  lira emekli aylığı bağlanmış. Bahsi geçen Adana 2 nci İş Mahkemesi kararında emekliler için 31.12.1999 günü geçerli olan 12000 memur maaş katsayı yerine emekli edildikleri tarihteki katsayıların dikkat alınmasını öngörmektedir.


 


Sizin emekli edildiğiniz Temmuz 2000 ayındaki memur maaş katsayısı ise 15760 olup, bu durumda 12000 ile bağlanan 162.387.349 lira değil, 15760 katsayıya göre ilk bağlanan aylığının 211.158.007 lira olması gerekir.


 


Şayet, siz de konuyu İş Mahkemesinde dava ederseniz ve davayı kazanırsanız şu anda aldığınız emekli aylığı yüzde 30,03 oranında artar.


 


Konuyla ilgili 2000 yılında emekli olan başkalarını bilgilendirmek gerekirse,


 


***Aylıkları 01.01.2000 ile 30.06.2000 arasında bağlananlar için 12000 katsayı yerine 13810 katsayı uygulanırsa yüzde 15 artar,


 


***


01.07.2000 ile 30.11.2000 arasında emekli olanlar için ise 12000 yerine 15760 dikkate alınırsa yüzde 31 artar,


 


***01.12.2000 ile 31.12.2000 arasında emekli olanlar için ise 12000 yerine 16580 katsayı dikkate alınırsa yüzde 38 artar.


 


01.01.2001 tarihinden sonra emekli olanlar için bu uygulama işe yaramaz


 


 


Tarihler


Katsayılar


Bileşik
Artış Oranı


Yüzdelik Artış


31.12.1999


12000


1,00


 


01.01.2000


13810


1,15


15%


01.07.2000


15760


1,31


31%


01.12.2000


16580


1,38


38%


 


 


***Yargıtay’ın görüşü önemli


Şadan bey, Adana 2 nci İş Mahkemesi kararı dayanak yapılarak dava açılırsa emekli aylığınız yüzde 30,03 oranında artar ama Yargıtay kararını her zaman değiştirebilir. Siz davayı kazanıncaya kadar Yargıtay görüş değiştirmezse aylığınızı artırırsınız. Dava sürecince Yargıtay dava konusunda görüşünü değiştirirse aylığınız artmaz.


 


***Anayasa Mahkemesi’ne gidilebilirse aylığı daha da artar


Öte yandan, aynı bilgi verilerle bugün emekli olsaydınız alacağınız emekli aylığı Şubat 2010 ayı için 1295 lira olacaktı bu aylığa ulaşmak için normal dava açılıp, mahkeme hakiminin ikna edilerek, konunun anayasa mahkemesine taşınması gerekir. Zira, sizin emekli edildiğiniz günden beridir Türkiye’nin büyüme oranı yani gelişme hızı emekli aylığınıza yansıtılmadı. Yani, Türkiye büyürken siz küçüldünüz, bu konuda İş Mahkemesine gidilip, mahkeme hakiminin de ikna edilmesi ile davayı Anayasa Mahkemesi’ne taşırsanız ve Anayasa Mahkemesi emeklilere ülkenin büyümesinden pay verilmelidir derse aylığınız daha da çok artar. Hem siz hem de tüm emekliler bu karardan faydalanır.


 


Bakanlık ve SGK neden sessiz?


SSK emeklilerinden yasadışı bir şekilde kaynaktan kesinti yapılması konusunda iki gündür ısrarla sürdürdüğümüz haberlerden sonra Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) işin özünü bırakıp, tarafımı suçlayıcı bir açıklama yayınlamış. Ancak, işin temelinde bulunan ve 770 bin emekliden 18 lira kesere TÜED’e 13 milyon (trilyon) lirayı aktaran SGK ile bağlı olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan hala ses yok. Sanki, üç kuruş aylık alan emeklilerin aylıklarından kesinti yapanlar kendileri değilmiş gibi sessizliklerini sürdürerek işi unutturmaya çabalıyorlar.


TÜED’in açıklamalarına gelince, beni mahkemeye vereceklermiş buna çok sevindim en azından yargı yolu açılınca bütün gerçekler açığa çıkacak bu sebeple memnunum, korkum da yok. Bugüne kadar benim nasıl biri olduğumu kamuoyu biliyor, bugüne kadar kamuoyunu sarsıcı haberlerimin hepsinin doğru çıkması da bir başka gerçek.


Haberlerin tüm TV ve gazetelerde yer almasından ise müthiş rahatsız olmuşlar, rahatsızlıklarının sebebi de tüyü bitmemiş yetimlerden, kocasını kaybetmiş dulların bile 18 lirasını almalarının ortaya çıkması olduğu belli de Bakanlık ve SGK neden sessiz işte onu anlayamıyorum.


SGK’ya düşen hangi emeklilerden 18 lira kestiğini açıklamaktır. Bakın dilekçemizi yayınladığımız ilk gün 18 bin kişi  SGK’ya göndermiş ve hakkını arıyor. Arkası da gelecek dilekçe sayısı 1 milyona ulaşır.


 


 


 


Emekliler Derneği’nin ilk vukuatı değil


 


Israrla sürdürdüğümüz TÜED’in emeklilere haber vermeden emekli aylıklarından hem de zam ayında yaptığı 18 liralık kesinti sonrasında belge-bilgi yağıyor. Meğer TÜED’in bu ilk vukuatı da değilmiş. Daha önce de Adana’dan İbrahim Kılıç isimli işçi emeklisi de hiçbir derneğe üye olmadığı halde 2002-2009 yıllarında emekli aylığından TÜED için kesinti yapıldığını öğrenince durumu Adana Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu ile bildirmiş. Sonunda, olay ortaya çıkmış eski adıyla TİED, yeni adıyla TÜED, SSK’ya (yeni ismi ile SGK’ya) bir CD içinde isim listesi gönderiyor ama ekinde ne yazılı bir belge ne de her bir emeklinin yasa gereğince vermesi ve imzalaması gereken muvafakatname var. Savcılığa şikayet eden Adanalı emekliye de kestikleri paraları iade edip, şikayetinden vazgeçirmişler.


 


SSK Yönetim Kurulunun Kararı geçerli değil


Eski TİED zamanında lağvedilen SSK Genel Müdürlüğü yönetim kurulu işçi emeklilerinin aylıklarından kesilerek TİED’e aktarılması kararlaştırılmış. Esasen bu iş o zaman da yasal değildi ama şimdi hiç değil. Birincisi artık SSK yok ve SGK var. SGK Yönetim Kurulunun da bu yönde kararı yok. Ayrıca, eski 506 sayılı Kanun zamanında emeklilerin aylıklarından kesinti için yazılı muvafakat şartı yok iken yeni 5510 sayılı Kanun’un 93 üncü maddesine 18.02.2009 tarih ve 5838 sayılı Kanun ile eklenen cümle ile icra memuru ile kesinti yapamazken Kurum, TÜED adına hiç yapamaz.


 


Madde 93– Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. (Ek ibare: 18/02/2009-5838 S.K./32.mad) Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir.”


 


Sıkıyorsa üye listenizi web sayfanızda açıklayın


Buradan hem SGK’ya hem de TÜED’e sesleniyorum, sayısını bile kimsenin bilmediği TÜED üye listesini yani aylıklarından kesinti yaptığınız emekli listesini yayınlayın da herkes durumunu görsün. Haksız uygulama son bulsun.


 


Bakanlıkta çifte standart


Bu arada TÜED üyeleri ile yasadışı bir şekilde kaynaktan kesintiye göz yuman Çalışma Bakanlığı, iş sendikalara gelince yasa gereğince check-Off sistemi ile sendika üyelerinin aidatlarının kaynaktan kesilmesine son vermek için yasa değişikliği çalışması yaparak çifte standartını ortaya koymaktadır. Dernek yandaş ise kaynaktan kes yasadışı şekilde 13 trilyon lirayı aktar. Sendika yandaş değilse yasa olan kaynaktan kesmeye son vermeye çalış.