HABERTÜRK-Ali Sami Yen satılırsa üçüncü KEY listesi yayınlanır–Emekliler geçmiş kesintileri dernekten isteyebilirler

1 Nisan 2010

Ali Sami Yen satılırsa üçüncü KEY listesi yayınlanır


 


5 milyon 800 bin KEY’zedenin itiraz dilekçesinden sonra bu ay 1 milyon 685 bin kişilik ikinci liste açıklandı. Zira, KEY’zedelere dağıtılabilecek 576 milyon liraya denk gelmişti. Şimdi Ali Sami YEN’i satışa çıkaran TOKİ, bu işi gerçekleştirebilirse 3 ay içinde gelecek para sonrası üçüncü KEY listesi de yayınlanır.


 


Vatandaş  olarak sizden 2 ricamız var.  Hem yaşlı hem de tahsil düzeyi düşük emekli  işçiler   için aşağıdaki konularda  gazetede  yayın  yaparsanız  çok memnun oluruz.


Adı KEY ödemeleri listesinde bugüne kadar çıkmamış olan ve bugüne kadar  “listede adım çıkmadı” diye  müracaat  etmeyen  kişiler için, dilekçe / form örneği, varsa gerekli olan diğer evrakların adını  gazetenizde veya web sitenizde yayınlar mısınız? Listede adı yayınlanan emeklilerin bazılarına 60-70 lira gibi komik  miktarlar yazılmış. Bu  konuda, toplumda çok büyük sıkıntı var. Pınar  Serim-Ankara


 


 


 


TOKİ, 407 milyon lira muhammen bedel ile Ali Sami Yen stadını açık artıma usulü ile 16 Nisan 2010 günü satışa çıkarıyor. Gelecek para ile de KEY mağdurları için üçüncü listeyi yayınlayacaklar. Bilindiği üzere, 28 Temmuz 2008 günü birinci KEY listesi açıklanmıştı ardından da listede adı çıkmayanlar ile adı çıktığı halde yeterli para olmadığını düşünen KEY mağdurları 28 Ekim 2008 gününe kadar SSK’lı iseler SGK’ya, memur ise kendi kurumlarına itiraz dilekçesi gönderdiler. Sonrasında, 28 Aralık 2008 günü açıklanması gereken üçüncü liste epey bir gecikme ile 21 Mart 2010 günü açıklandı. Açıklanan 1685000 kişilik bu listedeki kişilere de 576 milyon lira 2 Nisan 2010 gününe kadar dağıtılmaya başlandı.


 


Ancak, 5,8 milyon itirazcıdan liste hazırlayan Tasfiye halindeki Türkiye Emlak Bankası A.Ş., listeleri Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına gönderdi. Ortaklık da parası kadar listeyi yani itirazcılardan sadece 1,6 milyonu için Resmi Gazetede yayınlattı. Şimdi, yeni para bulursa KEY’in tasfiyesine ilişkin kanun gereğince 3’er ayda bir yeni listeler hazırlayacak.


 


Hanımefendi, KEY işi çıkmaza girmek üzere, çünkü tıpkı yazdığınız gibi yetkililerden hiç açıklama yok. Muğlak ise çok konu var. İlk KEY listesi 28 Temmuz 2008 günü ikinci KEY listesi de 21 Mart 2010 günü yayınlandı. Yasa gereğince de 31.03.2011 gününe kadar peyder pey 3’er ayda bir KEY listesi yayınlayacaklar. Daha doğrusu KEY parası yok, Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve bunun ortağı olan TOKİ para buldukça listeler açıklayacaklar. Bu durumda bir çok insan yeni listelerde adı var mı yok mu bilmiyor. Esasen bütün listeyi açıklasalar da herkesin para alma sürelerini 31.03.2011 gününe kadar belli etseler herkes rahatlayacak. Siz SSK’lı çalışmış ve SSK’dan emekli olmuşsanız isterseniz 31.03.2011 gününe kadar bekleyin istemezseniz da hemen gidip İş Mahkemesinde, SGK’yı sizi bildirmediği için, Tasfiye halindeki Emlak Bankası A.Ş. ile Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığını listelerde adınızı açıklamadığı için Ziraat Bankası’nı da parayı ödemediği için dava edin.


 


***İsterseniz yeni bir itiraz dilekçesi gönderebilirsiniz


Bu arada, KEY’in hüküm sürdüğü 1987-1995 yılları arasında SSK’lı olarak çalışanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’na, memur olarak çalışanlar ise o tarihlerde çalıştıkları kamu kurumlarına şimdi de itiraz dilekçesi gönderebilirler.


 


***İtiraz Dilekçesi Örneği


 


Sosyal Güvenlik Kurumu’na


 


Kurumunuza bağlı olarak …./…./1987  tarihinden ……/……/1995 tarihine kadar sigortalı olarak çalıştım. Çalıştığım işyerleri 10 veya daha çok işçi çalıştıran yerlerdi bu sebeple de mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun uyarınca yukarıdaki tarihleri arasında adıma konut edindirme yardımı tahakkuk ettirilmiştir. Anılan tarihlerde adıma konut edindirme yardımı yatırılmasına rağmen 5664 sayılı kanun gereğince Resmi Gazetede kanalı ile ilan edilen hak sahiplerine ilişkin listelerde ismim yer almamaktadır/adıma çıkan para yeterli değildir.


Bu sebeple eksik olan konut edindirme yardımı hesabımı tahakkuk ettirmek üzere ilgili bankaya bildirmekle yükümlü kurumunuzun gerekli düzeltmeyi yaparak ilgili ödemelerin yapılmasını sağlaması hususunda gereğini arz ederim. …./…../2010Adı-Soyadı


TC kimlik no


Sigorta/sicil no


İmza


 


Emekliler geçmiş kesintileri dernekten isteyebilirler


SSK emeklisiyim. Emekli derneği kesintileri  ile ilgili dilekçemi hangi adrese göndermeliyim. Zira internette değişik adresler verilmiş.  Posta ile gönderebilir miyiz. Hangi tarihe kadar müracaat edebiliriz. G. Tuncay


Emeklilerden hiç haberleri olmadan 1979 yılından beridir eski adıyla Türkiye İşçi Emeklileri Derneği (TİED) yeni adıyla Türkiye Emekliler Derneği’ne (TÜED) kesinti yapılması işlemi ilk defa bu köşeden tüm halka duyuruldu. Kıyamet koptu. Binlerce emekli ne yapacağını bilemiyor. Çünkü, SGK’ya dilekçe verenleri, TÜED’e gönderiyorlar. TÜED’e dilekçe verenlere ise sadece son yılın kesintisi ödeniyor. Öte yandan sadece bu yıl değil geçmiş yıllara ait kesintileri isteyenlere ise vermiyorlar. İşte bu emekliler konuyu mahkemelere taşırlarsa geçmiş yıllarda da kesilenleri alabilirler hem de faiziyle birlikte. Bunun için önce Derneğe dilekçe verin. Hem bu yılı hem de geçmişi faizi ile isteyin, ödemezlerde dava edin.


 


Kısa kısa kısa


Hasibe Akyüz-SSK’dan eski memuriyet sürelerinizle birlikte emekli olmuşsunuz. Memur olarak geçen sürenin emekli ikramiyesi için 5 Haziran 2010 gününü bekleyin, zira bu tarihe kadar TBMM sizler için (Anayasa Mahkemesi kararı gereğince) yeni bir düzenleme yapacak. TBMM, Anayasa Mahkemesinin iptal kararına uygun düzenleme yaparsa ikramiyenizi sorunsuz alırsınız. Yapmazsa dava açıp alırsınız.


 


Kadir Kemal Katırcı-.05.08.1954 doğum tarihiniz, 1978 SSK girişiniz ve var olan 2735 günden sonra 1998 yılında ortak olduğunuz şirket sebebiyle geçici uygulama sebebiyle 04.10.2000 gününde başlayan Bağ-Kur’dan SSK ve Bağ-Kur toplamında 5400 günü tamamlamak şartıyla (ki tamamlamışsınız) Bağ-Kur sizi 58 yaşında emekli eder. Bundan sonra SSK’ya geçer ve geçtikten sonra 3,5 yıl SSK primi öderseniz, 3,5 yılın sonunda SSK’dan emekli olursunuz.