HABERTÜRK-Dava etmeyen birikmişini alamaz riske girme kararı size ait-ÇUVALDIZ-4/C tarih oluyor-Memura grev hakkı gelmiyor

25 Mart 2010

 Dava etmeyen birikmişini alamaz riske girme kararı size ait


 


SSK ve Bağ-Kur emeklileri sadece aylıklarında artış değil geçmiş 11 yıllık farklarını da istiyorlarsa kendileri de İş Mahkemesinde dava açıp, davalarını Anayasa Mahkemesine götürmek zorundadırlar…


 


Ali bey, ben de 2001 yılında emekli oldum  Emekliler Cemiyeti  başkanı  Hamdi Öz’ün  açtığı bu davayı kazanırsa bende istifade edebilir miyim? Y.Toy


 


 


***Hamdi Öz, konuyu Anayasa Mahkemesine götürdü


Üyeleri için çalışan emekli dernekleri var üyelerini söğüşlemek için çalışan emekli dernekleri var. İşçi-Memur-Bağ-Kur emeklileri Derneği başkanı Hamdi ÖZ, üyeleri için çalışan birisi ve kendisini örnek gösterip, Ankara 5 inci İş Mahkemesinde (2009/734 esas numarası ile) dava açtı. Davasında da 2000 yılından beridir SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilmeyen büyüme oranları ile çeşitli tarihlerde emekli olan eşit statüdeki emeklilerin farklı maaş almasını ileri sürdü. Farklarını istedi. İş Mahkemesi de Hamdi ÖZ’ü haklı buldu ama emekli aylığının hesaplanmasında kullanılan kanunların Anayasa’ya aykırı olduğunu görüp, konuyu Anayasa Mahkemesine gönderdi.


Mahkemenin kararı;


1- Davacı asilin talebi doğrultusunda ve uygulanan kanun hükümlerinin kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı olduğu anlaşıldığından dosyanın gerekçesi yazılmak suretiyle Anayasa Mahkemesi‘e gönderilmesine,


2- Dosyanın fotokopisinin alınarak gölge dosya yapılmasına masrafın davacı asilce karşılanmasına,


3- Anayasa Mahkemesinden verilecek karardan sonra dosya hakkında karar verilmesine,


4- Bu nedenle duruşmanın 30/06/2010 saat 09.30’a bırakılmasına karar verildi. (17/03.10)


 


***Anayasa Mahkemesi iptal ederse


Anayasa Mahkemesi, başvuru üzerine 506 ve 5510 sayılı Kanunların emekli aylığı hesaplama ile ilgili hükümlerini iptal ederse, büyük bir ihtimal ile TBMM’ye bu konuda eşitlik ilkesini gözeten yeni kanun çıkarması için bir yıl süre verecek ve iptalin de bu bir yılın sonunda yürürlüğe girdiğini ilan edecektir. Ancak, Anayasa Mahkemesinin kararları geriye yürümez diyecek olan TBMM ve hükümet yeni yapacağı düzenleme ile emekli aylıklarına farkı yeni çıkaracağı Kanun’un yürürlük tarihinden sonra vermeye başlayacaktır. Yani, Hamdi ÖZ’ün açtığı dava sonrasında tüm SSK emeklilerinin aylıkları yeni Kanun’dan itibaren artar. Sizinki de artar. Fakat, geçmiş yıllar zararlarınızı size vermezler. Ödemezler ki bu rakam 50 bin lira civarındadır.


***Hamdi Öz birikmişlerini de alır


Davayı, Anayasa Mahkemesi’ne gönderen İş Mahkemesi şayet Anayasa Mahkemesi ilgili maddeleri iptal ederse, bu durumda emekli aylıklarının hesaplanması ve zamlandırılması konusunda ortada bir kanuni düzenleme kalmayacağından, hakim kendisini Kanun koyucu yerine koyarak hukuki boşluğu doldurur ve vicdanı ile karar verecektir. Kararı sonrasında da Hamdi ÖZ’ün hem emekli aylığı artacak hem de  2000 ile 2010 yılları arasındaki 11 yıllık sürenin birikmiş farklarını ödetecektir.


 


 


-Geçmiş farkları için herkesin dava etmesi de gerekebilir


Siz ve sizin gibi olanlar ise dava etmezlerse sadece TBMM’nin çıkaracağı yeni Kanun sonrasında aylıklarınızı zamlı alırsınız ama geçmiş yıllar farklarınızı alamazsınız. Bu sebeple, bu köşeden uyarmak gerekir gelişme hızı oranlarını emekli aylıklarına yansıtabilmek için bütün emeklilerin dava açması gerekebilir. Çünkü, Anayasa Mahkemesi iptal etse de iptal karar veya karardan sonra TBMM’ye vereceği süre sonunda yürürlüğe girecektir. TBMM’de geçmiş farkları vermem derse fark birikmiş rakamları alamayabilirsiniz. Sadece İş mahkemesine dav açıp, konuyu Anayasa Mahkemesine götürenler ise mahkeme kararı ile farklarını geri alabilirler.


 


 


***Riskinizi bilin


Öte yandan dava açacaksınız risklerinizi bilin. Öncelikle davayı kendiniz açacaksanız 1000 liraya yakın dava ve bilirkişilik masraflarınız olur. Sonrasında davanızı götürdüğünüz İş Mahkemesi hakimi, Hamdi ÖZ’ün davasına bakan sayın hakim Betül Azizağaoğlu gibi konuyu Anayasa Mahkemesine götürmeyebilir. Hakiminiz Anayasa Mahkemesine götürebilir ama Anayasa Mahkemesi beklendiği gibi iptal davasını esasa girip reddedebilir veya işi yıllarca ele almayabilir. İşte bu riskleri görerek davanızı açın.


Mesela, üç yıl öncesinde de benzer bir dava açılmış ve Anayasa Mahkemesine gelmişti, şimdi Hamdi ÖZ’de benzer dava açtı. Bu da Anayasa Mahkemesine geldi ama Mahkeme önceki davayı da 3 yıldır sonlandırmadı. Şayet, sonlandırsa bile bazı hukukçuların iddia ettiği gibi Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümez, sadece Anayasa Mahkemesine dava açanlar için geçerlidir denilebilir.


 


ÇUVALDIZ


4/C tarih oluyor-Memura grev hakkı gelmiyor


İşe giren birisinin normal şartlarda bir çalışma kanununa tabi olması gerekir memur iseniz 657’ye, işçi iseniz 4857’ye, asker iseniz 926’ya, öğretim üyesi ise 2547’ye tabisiniz. Ancak, bütün bu Kanun’larda çalışanların yasal hakları vardır. Mesela, örgütlenme hakkı, mesela işgüvencesi hakkı vardır. Fakat, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) ve (C ) bendi kapsamında işe alınanların yasal hiçbir hakkı yoktur. 4/B’liler memurların kölesidir ve sözleşmeli memur denebilir, 4/C’liler de işçilerin kölesidir. İşte şimdi köle işçiliğe Danıştay el koydu. Danıştay İdari Dava Daireler Genel Kurulu köleliğe son vermek için Anayasa Mahkemesine gitti. Sonuçta 4/C iptal edilecek ve 4/C’liler de 4/D’li yani kamu işçisi olacaklar. Örgütlenme ve grev hakları ile işgüvencesi hakları olacağı gibi 4857 sayılı Kanun’daki tüm hakları da elde edecekler. Tekel işçilerinin direnişi ile başlayan bu süreç Tekel işçilerinin başarısı ile sonlanacak ve Tekel işçileri gibi tüm özelleştirmeden gelen 4/C’lilerin hepsi kamu işçisi olacaklar.


***Memura grev hakkı gelmiyor


Akparti’nin Anayasa Taslağı açıklandı ve hükümet tarafından gelen haberlere göre sanki memurlara toplu sözleşme ve grev hakkı geliyormuş gibi halka sunmaya çalışıyorlar. Bu doğruyu yansıtmıyor. Getirilmesi düşünülen değişikliğe göre;


MADDE 5- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 53 üncü maddesinin kenar başlığı “A. Toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. “Memurlar ve diğer kamu görevlileri, toplu sözleşme yapma hakkına sahiptirler. Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar Uzlaştırma Kuruluna başvurabilir. Uzlaştırma Kurulu kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir. Toplu sözleşme hakkının kapsamı, istisnaları, toplu sözleşmeden yararlanacaklar, toplu sözleşmenin yapılma sekli, usulü ve yürürlüğü, Uzlaştırma Kurulunun teşkili, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar kanunla düzenlenir.”  denilmiştir.


Metinden göreceğiniz üzere memurların grev hakkı yoktur. Şu andaki Kanunlar gereğince toplu görüşme yapılmasının adı toplu sözleşme haline çevrilmiştir, hepsi bu. Yani memurlar ve kamu görevlilerine Anayasa Taslağı bir şey getirmiyor.


***Anayasa Halka’da bir şey vermiyor


Anayasalar halkın demokratik hak ve çıkarlarını korumak için vardır. Bu Tasarıda halkın bireysel hak ve hürriyetlerini artıcı tek bir madde yoktur. Halkın ekonomik hak ve çıkarlarını yükselten tek bir madde de yoktur. Yani, bu Taslak, halka ve halkın cebine hiçbir şey vermiyor.


 

Duyuru…duyuru..duyuru…Bu akşam emeklilerin davası BloombergHT’de


Her Perşembe saat 22 ile 23 saatleri arasında BloombergHT Televizyonunda Yasemin Arpa’nın sunduğu canlı olarak yayınlanan “Ali Tezel’e soralım” programında bu akşam SSK ve Bağ-Kur emeklilerin emekli aylıklarındaki kayıpları nasıl telafi edebilecekleri ayrıntılarıyla ve interkaktif olarak anlatılacaktır. Programa 0212 255 28 71 ve 255 58 74 numaralı telefonlardan ulaşabileceğiniz gibi [email protected] posta adresinden de ulaşabilirsiniz. Ayrıca, 1021 numaraya SMS de gönderebilirsiniz.