HABERTÜRK-En düşük emekli aylığı yalanı

10 Ocak 2010

En düşük emekli aylığı yalanı


Emekli aylıklarına alt sınır yani taban aylık uygulamasına ilk darbeyi 1999 yılında Yaşar Okuyan vurmuş ve yaralamıştı son ve öldürücü darbeyi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 2008 yılında vurdu ve alt sınır her ay düşüyor….


 


***Alt sınır aylıkları


-Yenilerin alt sınırı 255 liradır


8 Eylül 1999 günü yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanun ile 1 Ekim 2008 günü yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince 8 Eylül 1999 gününden sonra ilk defa sosyal güvenlik kapsamına giren SSK ve Bağ-Kur’lular ile 1 Ekim 2008 gününden sonra ilk defa memur olanlar için emekli SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında alt sınır asgari ücretin yüzde 35’idir. Yani şu an asgari ücret 729 lira olduğuna göre en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları 729 X 0,35 =255 liradan az olamaz. Öte yandan yukarıda belirtilen tarihlerden sonra işe giren ve işkazası-meslek hastalığı sebebiyle sürekli işgöremezlik geliri alan yaklaşık 2000 kişi halen bu aylığı yani ayda 255 lirayı almakta ve bu rakam ile geçinmeye çabalamaktadır.


 


-Eskilerin alt sınırı her ay düşüyor


Ancak, 7 Eylül 1999 gününden önce işe girmiş SSK ve BAĞ-KUR’lular ile 30 Nisan 2008 gününden önce işe girmiş memurlar için alt sınır aylığı eski Kanunlara göre hesaplanmaktadır.


Anayasa Mahkemesi üyeleri de dahil olmak üzere kamu görevlilerini yani memurların alt sınır aylıkları hiçbir kanun ile değiştirilememiştir. Halen en düşük memur emekli aylığı ek ödeme dahil olmak üzere 2010 Ocak ayında 864 liraya ulaşmış durumdadır ve her zamla artmaktadır, doğrusu da budur.


Ancak, SSK ve Bağ-Kur’luların alt sınır aylıkları her ay daha doğrusu, çalışan ve prim ödeyenler için her ay düşmektedir. SSK ve Bağ-Kur’lu olup da çalışmayanların ise düşmemektedir.


Velhasıla,  5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 1 Ekim 2008 günü yürürlüğe girdi. Bu Kanun yürürlüğe girmeden evvel SSK ve Bağ-Kur’dan emekli olanların emekli aylıklarında alt sınır rakamları farklı, 1 Ekim 2008 gününden sonra emekli olanların alt sınır aylığı farklıdır. Bize “Sosyal Güvenlik Reformu” diye yutturulan bu Kanun ile alt sınır aylıkları devamlı surette düşmektedir ve 10 yıl sonra bugünkü rakamlarla 255 liraya (asgari ücretin yüzde 35’ine) kadar inecek.


Şu anda en düşük emekli aylıkları devamlı düşmektedir. Çünkü, 1 Ekim 2008 gününden sonra asgari ücret veya asgari ücrete yakın prim ödeyenlerin taban aylıkları her ay 2,25 lira düşmektedir.


** SSK’dan emekli olanların en düşük aylığı 585 lira


** Bağ-Kur’dan emekli olanların en düşük aylığı  475


**Tarım Bağ-Kur’dan  emekli olanların en düşük aylığı 300


 


**Çalıştıkça emekli aylıkları düşüyor


Emekli aylığı hesaplama sistemi tarihte iki kez önemli değişikliğe uğradı ilki 1999 yılı sonunda Yaşar Okuyan zamanında ikincisi ise 1 Ekim 2008 günü Faruk Çelik zamanında… Her sistem değişikliği ile emekli aylıklarında indirimler yapıldı. Şu andaki sisteme göre çalıştıkça-prim ödedikçe emekli aylıkları düşüyor.


 


Size üç örnek kişi vereceğim,


 


Üçüde ömrü boyunca asgari ücret üzerinden çalışmışlar tıpkı ülkenin yüzde 60’ı gibi.


 


***İlki 1999 yılında prim ödemelerini sonlandırıp yaşını tamamlamayı beklemiş ve 2010 yılı ocak ayında yaşını tamamlayınca emekli olacak sadece 3600 günü var ve emekli olduğunda aylığı 896 lira…


***İkincisi beklerken de prim ödeyeyim de daha çok aylığım olsun demiş ve 2008 yılı eylül ayı sonuna kadar prim ödemiş (veya çalışmış) ve 6750 güne sahip olmuş, fakat prim ödedikçe emekli aylıkları düşmüş ve sonunda 683 lira aylık sahibi olacak…


 


***Üçüncüsü 1 Ekim 2008 gününden sonraki yeni sistemde de çalışmaya (prim ödemeye) devam etmiş ve 6500 gün sayısı ile emekli olmuş ve 2008 yılı ekim ayından sonra çalışması olduğu için emekli aylığı daha beter düşmüş ve aylığı 585 lira…


 


 


1 Ekim 2008 gününden önce emekli olanların alt sınır aylıkları


Yukarıda ifade edilen emekli aylıklarının hepsi de, 08.09.1999 gününden önce işe girmiş ve (malülen veya normal) 1 Ekim 2008 gününden sonra emekli olanların emekli aylıklarının alt sınır rakamlarıdır. Yeni yani 1 Ekim 2008 günü ve sonrasında emekli olanların emekli aylıkları bu rakamlardan çok uzaktır. Zaten, Başbakanın TV’den açıkladığı en düşük emekli aylığı rakamları da kendi döneminin değil kendisinden önceki hükümetlerin döneminin en düşük emekli aylığı rakamlarıdır. Kendi döneminin en düşük SSK emekli aylığı yukarıda ifade edildiği gibi 585 liradır ve her ay düşerek 255 liraya ulaşacaktır.


 
Yıllar


Zam Oranları (%)


SSK


Bağ-Kur


Tarım Bağ-Kur


2008 Ocak


2


558


409


271


2008 Temmuz


6


592


434


288


2009 Ocak


3,84


615


450


299


2009 Temmuz


1,83


626


459


304


2010 Ocak


60 lira


686


519


364


 


 


***Memurların zam oranı farklıdır


Emekli aylıklarına zam oranları konusunda, memurlar ve memur emeklileri farklı, SSK ve Bağ-Kur’lular farklı değerlendirilmektedir. Memurlara ve memur emeklilerine BEKLENEN TÜFE oranları kadar zam verilir. Memurlara hangi oranda zam gelirse memur emeklilerine de aynı oranda zam gelmektedir. Mesela 2010 Bütçe Kanunu ile yüzde 2,5 ve 2009 TÜFE farkı ile de binde 1,2 olmak üzere memurlara yüzde 2,62 oranında zam yapılacaktır ki bu oran memur emeklileri için de geçerlidir.


SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise GERÇEKLEŞEN TÜFE oranları kadar zam yapılmaktadır. İşte Kanun gereğince de 2009 Temmuz-Aralık döneminde gerçekleşen TÜFE rakamı olan yüzde 4,62 oranında zam yapılmıştır.