HABERTÜRK-İsteğe bağlının SSK’ya sayılması için dava gerekir–SSK’yı istiyorsanız son 3,5 yıla dikkat edin

12 Mart 2010

İsteğe bağlının SSK’ya sayılması için dava gerekir


 


Sosyal Güvenlik Kurumu eskiden beridir SSK isteğe bağlısı olan 250 bin kişiyi herhangi bir yasal gerekçe olmaksızın 1 Ekim 2008 gününden itibaren Bağ-Kur’a aktardı. Bu sebeple de gerek Bağ-Kur ve gerekse de Emekli Sandığı hizmetinden sonra SSK’da 1260 günü tamamlamaya çalışanların emeklilik hayallerini suya düşürdü…


 


SSK’lı ve Bağ-Kur’lu çalışmalarım var. Ancak ben SSK’dan emekli olabilmek için işyerimi kapattım ve 2006 yılı nisan ayında SSK’ya isteğe bağlı olarak prim ödemeye başladım. Bağ-Kur’dan sonra SSK’da 3,5 yılı doldurdum diyerek 24.11.2009 günü SSK’ya emeklilik dilekçesi verdim ama aynı ay içinde hem de geriye doğru olmak üzere, SSK’da görünen ödemelerimden 01.10.2008 gününden sonra olanlarını SGK, Bağ-Kur’a aktarmış. Şimdi bana Bağ-Kur’dan sonra SSK’da 3,5 yılı yani 1260 günü tamamlamadın diye emekli etmediler. BU haksızlık değil mi? Ben emeklilik dilekçesi verinceye kadar her ay ödediğim primler SSK bilgisayarında göründüğünden beni yanılttılar. Bilsem isteğe bağlımı sona erdirip gidip bir işyerinde SSK’lı işe girerdim. Bana ne tavsiye edersiniz. İsmimi açıklamazsanız memnun olurum SGK’nın sonradan işlerimi bozmasını da istemem. İsmi Saklı


Bilindiği üzere, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunları ortadan kaldırılmış ve 01/10/2008 tarihi itibariyle yürürlüğe giren, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu bunların yerini almıştır.


Ancak, 5510 sayılı Kanun’da eski SSK isteğe bağlılarının 1.10.2008 gününden itibaren Bağ-Kur’a geçirileceklerini ve ödedikleri primlerin de Bağ-Kur sigortalılığına sayılacağı yönünde tek bir kelime dahi yoktur.


 


***SGK, SSK isteğe bağlılarını mağdur etti


5510 sayılı Kanunun “İsteğe Bağlı Sigorta Başlangıcı ve Sona Ermesi” başlıklı 51 inci maddesinin son paragrafında yer alan, “İsteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreler, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanmasında dikkate alınır ve bu süreler 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilir” hükmü  sanki geriye de gidiyormuş gibi düşünülerek, 01.10.2008 tarihten sonra ödenen isteğe bağlı sigorta primleri 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi (Bağ-Kur) kapsamında sigortalılık süresi olarak sayılmış ve 506 sayılı Kanunun mülga 85 inci maddesine göre isteğe bağlı sigortaya prim ödemekte olup, 01.10.2008 tarihinden sonra da prim ödemeye devam eden sigortalıların 01.10.2008 tarihinden sonra geçen süreleri 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendirilmiştir.


 


Buna göre 506 sayılı Kanunun mülga 85 inci maddesine tabi sigortalılardan prim ödemesi halen devam edenlerin sigortalılıkları 30.09.2008 tarihi itibariyle sona erdirilmiş, bunlara hiç haber bile verilmeden, Bağ-Kur numarası üretilerek 01.10.2008 tarihi itibariyle (4/b) kapsamında tescilleri yapılarak yeni bir yazılı talep şartı aranmaksızın  isteğe bağlı sigortalılıkları yasadışı bir şekilde yeniden başlatılmıştır.


 


***Şükür ki geçmiş süreleri de Bağ-Kur’lu saymadılar


SGK, ne hikmetse yasa dışılığını bir yere kadar götürmüştür. SSK isteğe bağlılarının 2008 yılı Ekim ayı başından önce 506 sayılı Kanuna tabi olanlar 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)  bendi (SSK) kapsamında saymıştır.


 


5510 sayılı Kanunun geçici maddelerinde 506 sayılı Kanunun 85 inci maddesine göre isteğe bağlı sigortaya devam eden sigortalıların 01/10/2008 tarihinden sonra 506 sayılı Kanunda belirlenen haklarla isteğe bağlı sigortalılıklarını devam ettirecekleri yönünde herhangi bir düzenleme bulunmadığı gibi Bağ-Kur’a geçirilecekleri yönünde de bir düzenleme yoktur. Kanun koyucunun eksik bıraktığı yerde SGK, vatandaş aleyhine yorum getirip kendisini hakim yerine koyarak bu karara varmış ve sizi 1.10.2008 gününden geçerli olmak üzere ama 24.11.2009 günü işlem yaparak Bağ-Kur’lu saymıştır.


 


***Son yedi yılda Bağ-Kur çoğunluğa geçmiş


Hizmet Birleştirme Kanunu gereğince, “Birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden, ilgililere; son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla olan kurumca, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca, kendi mevzuatına göre aylık bağlanır ve ödenir.” hükmü gereğince sizi SSK’dan emekli etmemiş.


Çünkü, isteğe bağlı SSK ödemelerinizin 01.10.2008 ile 24.11.2009 arasındaki bölümünü siz SSK’lıyım zannediyordunuz ama SGK, Bağ-Kur’a aktardığı için SSK’nın 1260 günden az kalmış oldu.


 


***Tek yol dava


Sizin elinizde SGK’ya yaptığınız emeklilik talebinin reddi yazısı var. Bu yazı ile birlikte yukarıda açıklanan hususları da dava dilekçesinde belirterek SGK’yı, iş mahkemesinde dava edin. Dava sonucunda birikmiş tüm emekli aylıklarınızı da alırsınız.


Davanızda, 01.10.2008 tarihinden sonra da devam eden isteğe bağlı prim ödemelerinin SSK’ya yapıldığı hususunun tespitine ve 506 sayılı Kanun kapsamındaki hizmetleri ile SSK’dan  emekliliğe hak kazandığının tepsini talep ederek, SGK talep tarihiniz olan 24.11.2009 tarihine göre  birikmiş aylıklarınızı da isteyin.


 


 


SSK’yı istiyorsanız son 3,5 yıla dikkat edin


12/09/1977 doğumlu bayanım. 1 Mart 2003 girişiyle SSK isteğe bağlı prim ödemelerime başladım. SSK ödeme gün sayım 2010 gündür. 01/10/2008 itibariyle isteğe bağlı sigortalılık Bağ-Kur’a geçti ve bugün itibariyle 1 yıl 5 ay 7 günlük Bağ-Kur prim ödemem mevcuttur. Bilgilerim doğrultusunda ne zamana kadar prim ödemem gerektiği ve kaç yaşında emekli olabileceğime dair beni bilgilendirebilirseniz. İlkay Özel


 


Hanımefendi, verdiğiniz bilgilere göre, 58 yaşında 7000 gün sayısı ile SSK’dan emekli olabileceğiniz gibi 4500 gün sayısı ile de 60 yaşında kısmi aylık ile de emekli olursunuz. Ancak, 01.10.2008 gününden beridir devam ettiğiniz isteğe bağlı Bağ-Kur sigortasında 3,5 yıl (1260 gün) veya daha fazla prim öderseniz bu kere Bağ-Kur’dan 9000 gün sayısı ile 58 yaşında veya 5400 gün sayısı ile 60 yaşında emekli olmak zorunda kalırsınız. Bağ-Kur’dan değil SSK’dan emekli olmak istiyorsanız yukarıda verdiğim şartlarından hangisini tercih ettiğinize göre ya 28 Şubat 2012 gününe kadar Bağ-Kur’u bırakıp SSK’lı bir işe girin. Veya bu süreyi geçirirseniz sonrasında SSK’lı olarak en az 3,5 yıl (1260 gün) SSK’ya prim ödeyin. Zira, kimin nerden emekli olacağı son yedi yıllık (2520 günlük) prim ödemelerinde en çok nereye prim ödediğine göre belli edilir.


******************************************