HABERTÜRK-Malül ve Özürlülerin hakları (4) Özürlü ve Özürlüye Bakanlar daha az vergi öderler

19 Mart 2010

Malül ve Özürlülerin hakları (4) Özürlü ve Özürlüye Bakanlar daha az vergi öderler


 


 


Gerek üretime işçi olarak katılan gerekse de kendi işyerinde kazanç elde eden özürlülerden devlet daha az vergi aldığı gibi çalışamayan-üretemeyen özürlünün ana-babasının da vergisel avantajları vardır…


 


***Kanuni ismi Sakatlık İndirimi


Kamuoyunda genelde özürlü, engelli olarak tanımlanan kişilere Gelir Vergisi Kanunu “Sakat” diye tabir etmektedir. Biz de kanuni tabiri istemesek de kullanacağız. Bu arada özürlülerin TBMM’deki temsilcilerinden birisi olan Akparti İstanbul milletvekili Lokman Ayva kendilerine özürlü denmesini talep ettiğini de hatırlatmakta fayda var.


 


***Kimler Sakatlık İndiriminden Yararlanabilir


-Özürlü olarak işçi-memur olarak çalışanlar


-Bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan işçiler-memurlar


-Özürlü serbest meslek erbabı


-Bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabına,


-Basit usulde vergilendirilen özür esnafa,


 


***Sakatlık İndiriminden Yararlanmak için


Daha az vergi ödemek adına kanuni tabiri ile sakatlık indiriminden yararlanmak isteyenler,


Bir dilekçe ve ekinde de aşağıda belirtilen belgelerle birlikte; illerde Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne, bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, diğer ilçelerde Malmüdürlüğüne başvuracaklardır.


 


Bu başvurularında ellerinde usulüne uygun düzenlenmiş sağlık raporu olanlar için başvurulan Maliye Birimi, belgeler ve rapor Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderir. Gelir İdaresi Başkanlığında bulunan Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulu raporu inceler ve kararını verir.


Başvuru belgesi ile sağlık kurulu raporu sunmayanlar ise, yerel Maliye Birimi tarafından kendilerine bulunan listedeki rapor vermeye yetkili en yakın hastaneye gönderilerek rapor almaları temin edilir. Durumlarına göre de vergi indirim belgesi düzenlenir.


Özürlü hizmet erbabı (işçi-memur) için;
a) Çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge,
b) Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf.


Hizmet erbabının (işçi-memurun) (ana-baba ve eşin) bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler için;
a) Ücretlinin çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge,
b) Özürlü kişilerin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğrafı,
c) Özürlü kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösteren belge.


Özürlü serbest meslek mensubu için;
a) Vergi kimlik numarasını gösteren belge,
b) Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf.


Serbest meslek mensubunun (ana-baba ve eşin) bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler için;
a) Serbest meslek erbabının vergi kimlik numarasını gösteren belge,
b) Özürlü kişilerin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğrafı,
c) Özürlü kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösteren belge.


Sakatlık indiriminden yararlanma hakkına sahip basit usulde vergilendirilen özürlüler için;


a- Vergi kimlik numarasını gösteren belge,


b- Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf.


 


***Bakmakla yükümlü olduğu özürlü olanlar


Sakatlık indirimi uygulamasında bakmakla yükümlü olunan kişi demek, özürlü kişinin tabi olduğu çalışma mevzuatı veya bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumunun mevzuatına göre bakmakla yükümlü sayılan anne, baba, eş ve çocuklarıdır.


 


 


***Sakatlık İndirimi Uygulaması


Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulunca tespit edilen çalışma gücü kayıp oranının asgari;


– % 80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece,


– % 60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece,


– % 40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı üçüncü derece,


sakat sayılmakta ve sakatlık indirimi 2010 yılı için aşağıdaki gibidir. Gerek kendisi gerekse eşi, çocuğu olanların rapor oranı durumuna göre her ay aşağıdaki rakam kadarlık gelirleri vergi dışı bırakılacaktır.


 


 
AYLIK SAKATLIK  İNDİRİMİ TUTARLARI


( 01.01.2010 TARİHİNDEN İTİBAREN )


Sakatlık Dereceleri


 


I. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar)


680 TL


II. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar)


330 TL


III. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar)


160 TL


 


***Daha az vergi öderler


Normal şartlarda aşağıdaki tablodaki gelir basamaklarına göre vergilendirilenlerden, gerek kendisi ve gerekse de bakmakla yükümlü özürlüsü olanların her ay (yıllık vergilendirilenler için her yıl) bir önceki aylık sakatlık indirim tutarları kadar kısmı vergi dışı bırakılıp, kalan gelirleri aşağıdaki tabloya göre vergilendirilir.


 
2010 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücretler)


8.800


TL’ye  kadar


15%


22.000


TL’nin


8.800


TL’si için


1.320


TL, fazlası


20%


50.000


TL’nin


22.000


TL’si için


3.960


TL, fazlası


27%


50.000


liradan fazlasının


50.000


TL’si için


11.520


TL, fazlası


35%


oranında vergilendirilir