HABERTÜRK-Memurlar’da artık GSS’li oluyor

11 Ocak 2010

Memurlar’da artık GSS’li oluyor


 


SSK ve Bağ-Kur’lular 1 Ekim 2008 günü Genel Sağlık Sigortalı (GSS’li) oldular. Memurların ise sağlık harcamalarını çalıştıkları Kurumların bütçesinden ödenmesi uygulamasına 15 Ocak 2010 günü son verilecek ve memurlar da diledikleri hastaneye gidip, diledikleri eczaneden SGK üzerinden sağlık yardımı almaya başlayacaklar…


 


 


Antakya’da bir kamu kurumunda çalışmaktayım. Arkadaşlar arasında memurun bakmakla yükümlü olduğu erkek çocuklarının babasının veya annesinin sağlık yardımından kaç yaşına kadar faydalanabileceği konusunda tartışıyoruz. Memurların çocuklarının durumu nedir? Bir de biz de artık SGK’lı mı olacağız? Hüseyin Dağdan


 


Sayın okurum, memurların daha doğrusu kamu görevlilerinin sağlık giderleri çalışmaları esnasında çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarının Bütçesinden karşılanırken, emekli oldukları andan sonra ise eski adıyla T.C. Emekli Sandığı yeni adıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmaktadır. Fakat, 1 Ekim 2008 günü yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile milletvekilleri ve turistler hariç ülkedeki herkes GSS’li oldular. Bunlara memurlar da dahildi ama 3 yıllık bir geçiş süreci öngörülmüştü.


***15 Ocak’ta tüm memurlar GSS’li oluyor


31 Aralık 2009 Tarihli 27449 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, “KAMU PERSONELİNİN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVRİNE İLİŞKİN TEBLİĞ” hükümleri gereğince,


 


31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 12 nci maddesi gereğince Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 15.01.2010 gününden itibaren tüm kamu personelinin sağlık hizmetlerini devir almaya karar vermiştir. Ancak, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu kapsamında sağlık hizmetleri alanlar devir kapsamı dışında tutulmuşlardır.


 


***Memurlar için sevk (vizite) kağıdı kalkıyor


Kamu personeli ve bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri, devir tarihinden itibaren, kurum tabiplikleri dahil birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına, sevkli olarak veya doğrudan, T.C. kimlik numarası ve kimlik tespiti için gerekli bir belge (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport) ile birlikte, sağlık karnesi olmaksızın müracaat edebileceklerdir. Kamu personeli için ayrıca, hasta yollama kâğıdı (hasta sevk kâğıdı) düzenlenmeyecektir.


 


***Memurlar ve bakmakla yükümlü oldukları aktive edilmeli


Askerler hariç tüm kamu çalışanları ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri için, sağlık karnesi, vizite kağıdı, sevk kağıdı olmayacağından tıpkı diğer SGK’lılar gibi MEDULA kapsamında SGK ana bilgisayarına kayıt edilmeli yani aktivasyon işlemine tabi tutulmalıdırlar.


15 Ocak 2010 gününden itibaren, tüm kamu çalışanları, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunan sağlık hizmet sunucularına (hastanelere), müracaat ettiklerinde, hastane ilgili kişinin sağlık yardımlarından yararlanma haklarının olup olmadığının tespiti için, Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi işlem sistemi (MEDULA, MEDULA-optik, eczane provizyon sistemi) üzerinden, T.C. kimlik numarası ile hasta takip numarası/provizyon alacaklardır.


 


***Tüm hastaneler ve eczaneler memura açılıyor


14 Ocak 2010 gününe kadar devam edecek olan şimdiki uygulama gereğince, memur amirinden alacağı sevk kağıdından yazan birinci basamak sağlık kurumuna gitmek zorunda olup başka sağlık kurumuna gidemeyeceği gibi başka bir ilçe veya ile giderse de oradaki kaymakamlık ve valilikten sevk kağıdı alması gerekiyorken artık dilediği hastaneye nüfus cüzdanı (veya başka geçerli kimlik) ile istediği sağlık kuruluşuna gidebilecektir.


Ayrıca, kendisine yazılan reçeteyi almak için memurun çalıştığı kamu kurumunun bulunduğu ilçedeki eczaneye gitme zorunluluğu da kalkıyor. Artık SGK ile sözleşmeli tüm eczanelerden ilaçlarını alabilecekler.


 


***Memurun bakmakla yükümlü oldukları değişmedi


Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince (asker, memur, öğretim üyesi veya başka bir şekilde) kamuda çalışanların çocuklarına,


–Başkaca bir şart aranmaksızın erkek çocuklarına 25 yaşını tamamlayıncaya kadar,


–25 yaşından büyük olsa bile evlenmemiş kız çocuklarına ölünceye kadar,


Kamu görevlisi olan ana-babası üzerinden sağlık yardımı verilmektedir.


Öte yandan, öğrenim yapmakta iken tatil devresinde sigortalı çalışan çocuklara da işten çıktıkları tarihten sonra yine kamu görevlisi ana-baba üzerinden sağlık yardımı verilmektedir.


 


SSK’lı ve Bağ-Kur’luların ise durumu farklıdır ve çocuklarına normal şartlarda 18 yaşına okuyorlarsa 25 yaşına kadar sağlık yardımı verilir ve kız ve bekar dahi olsalar, 25 yaşından sonra sağlık yardımı verilmemektedir. Çalışırlarsa hiç verilmemektedir.


Sonuç olarak kamu görevlileri GSS’li oldular ama çocukları da aynı şartlarla GSS’li oldular.


 


***Memurların harcırahı düşüyor


Normal şartlarda bir ilçeden başka bir il veya ilçeye sevk edilen memur ve yakınları için 6245 sayılı Harcırah Kanunu çerçevesinde SGK’nın ödediği rakamlara göre daha yüksek harcırah rakamları alan memurlar, artık 15 Ocak 2010 gününden sonra SGK rakamları üzerinden harcırah alacaklardır.


 


2009 yılında aldıkları sevklerde ödenen gündelik harcırah rakamlarıa) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar


31,5


b) Ek göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar


28,5


c) Ek göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar


26


d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar


23,5


e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar


22,5


 


 


-SGK’nın harcırah rakamları çok düşük


2009 yılında SGK’nın SSK ve Bağ-Kur’lulara ödediği harcırah (zaruri masraf karşılıkları) ise çok düşüktür mesela, 01.07.2009-31.12.2009 tarihleri arasında il dahilindeki sevklerde (ilçe-merkez arası) 2,79 TL, iller arası sevklerde ise  5.59 TL, günlük harcırah ödenmiştir.


Bu sebeple GSS’li olarak memurlar sevk harcırahları büyük oranlarda düşeceği gibi refakatçi harcırahları ise olmayacak.


***Katılım paylarını eczanelerde ödeyecekler


14 Ocak 2010 gününe kadar, hastanelere ödenmesi gereken muayene ücretleri ile eczanelerden aldıkları ilaçların yüzde 20’lik katılım payını maaşlarından kestiren memurlar ve yakınları, 15 Ocak 2010 gününden itibaren katılım payını, özel hastaneler ile eczanelerde ceplerinden nakit olarak ödemeye başlayacaklar


 


***Yeşil kartlılar SGK’ya alınmadı


3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun kapsamındaki hak sahipleri genel sağlık sigortalısı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından devir kapsamına alınmadığından, bu kişilerin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına, mevcut uygulama esas ve usulleri çerçevesinde devam edilecektir. Genel sağlık sigortası kapsamına devredilmeyen kişiler hakkında, yukarıda belirtilen Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ hükümleri de uygulanmaya devam edilecektir.