HABERTÜRK-Reformla Avukatlar Bağ-Kur’lu oldular

31 Mart 2010

Reformla Avukatlar Bağ-Kur’lu oldular


 


30 Eylül 2008 gününe kadar 506 sayılı Kanun’un 86 ıncı maddesi gereğince SSK’lı olan serbest avukatlar, 01.10.2008 gününden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun ile Bağ-Kur’lu (4/B’li) sayılmaya başladılar. Bu sebeple 1 Ekim 2008 gününden sonra 3,5 yıldan çok prim ödeyecek serbest avukatlar Bağ-Kur şartlarıyla daha geç ve daha az aylıkla emekli edilecekler…


 


 


Sayın Ali TEZEL, çok karmaşık bir mevzuat haline gelen SGK konusunda açık ve net cevaplar verdiğiniz programlarınızı imkan buldukça izliyor, kendimce sonuçlar çıkarmaya çalışıyorum.  Benim tereddüt ettiğim bir konu hakkında yanıtlama imkanı bulabilirseniz müteşekkir olurum. Mevcut durumum şu;


·        Kendi ofisimde, tek başına serbest avukat olarak çalışmaktayım.


·        Üniversitede okurken kısa bir süre sigortalı işte çalışmam sebebiyle sigortalılık başlangıç tarihim 01.06.1972,


·        Daha sonra 01.08.1974 / 31.07.1975 tarihleri arası yedek subaylık nedeniyle 1 yıllık emekli sandığı,


·        1975/4 döneminden itibaren “Avukat Topluluk Sigortası” üzerinden prim ödemeye başladım,


·        02.01.1984 tarihinde bir A.Ş.’de bordrolu müşavir şeklinde çalışmaya başladığım için topluluk sigortası prim ödemesini durdurdum ve primlerim ayrıldığım tarih olan 21.08.1993 tarihine kadar bu şirket tarafından ödenmiştir,


·        Bu tarihten sonra tarafımdan hiçbir prim ödemesi yapılmamıştır,


·        Toplam 6.494 gün prim ödemem var.


 


Yoğun çalışma temponuz arasında imkan bulduğunuzda yanıtlamanızı rica ettiğim sorum şu;


Bu şartlar altında emekli olabilir miyim? Emeklilik için başvurduğumda benden önceki dönemler primlerin ödenmesi talep edilir mi? Av.M. Nezir BAŞAKA


 


 


***Serbest avukatlar SSK’lı idi


Bildiğiniz üzere, 506 sayılı Kanun’un 86 ıncı ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 186 ıncı maddesine göre;


Madde 186 – 188 inci maddede yazılı olanlar dışında kalan avukatların 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 86 ncı maddesinde gösterilen “Topluluk Sigortasına” girmeleri zorunludur. Ancak, bu zorunluluk (Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) bakımından olup, (İş kazaları ve meslek hastalıkları), (Hastalık) ve (Analık) sigortalarına girmek avukatın isteğine bağlıdır.


Topluluk Sigortasına tabi olan avukatlar hakkında bu kanundaki özel hükümlere aykırı olmamak kaydı ile, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 05/01/1961 gün ve 228 sayılı Kanun ve bu kanunların ek ve tadilleri hükümleri uygulanır.”


denildiğinden, kendi bürosunda (vergi mükellefi olarak) serbest avukatlık sürelerinin tamamında Topluluk Sigortası kapsamında SSK’ya uzun vadeli (emeklilik) sigorta primlerini ödemek zorundadırlar. Kısa vadeli (hastalık-işkazası-meslek hastalığı) primleri ise avukatın isteğine bağlı idi. Bu sebeple sizin 31.08.1993 gününden 30.09.2008 gününe kadar Topluluk Sigortası kapsamında SSK’ya (uzun vadeli sigorta) prim borçlarınız olmalı.


***Reformla serbest avukatlar Bağ-Kur’lu oldular


01.10.2008 günü yürürlüğe giren ve 506 sayılı Kanunu mülga haline getiren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SS ve GSS) Kanunu ile Bağ-Kur’lu yeni adıyla 4/B’li sayıldılar. Bu nedenle 01.10.2008 gününden bugüne kadar da hem uzun vadeli hem de kısa vadeli ve ayrıca GSS prim borçlarınız var. Öte yandan, 01.10.2008 gününden sonra Bağ-Kur’lu sayıldığınızdan bu süre 3,5 yılı (1260 günü) tamamlanır ve aşarsa artık SSK’dan (4/A’lı) değil Bağ-Kur’lu (4/B’li) gibi emekli edileceksiniz. Bu sebeple bir an önce emeklilik dilekçesi vermenizde fayda var.


 


***Bağ-Kur borcu olanlar emekli edilmezler


5510 sayılı Kanun gereğince, SGK’ya prim borcu olan Bağ-Kur’lular bu borçlarını ödemedikleri sürece emekli edilmezler. Nezir bey, doğum tarihinizi yazmamışsınız ama benim bulduğuma göre 15.02.1950 görünüyor. Şu an 1973-1993 arasında (sadece SSK’da) 6494 gününüz görünüyor. Bu doğru ise siz esasen, 25 yıllık sigortalılık süresini tamamladığınız 1997 yılında 5000 günden fazla gününüz olduğundan emekli olabilirdiniz. Ancak, emeklilik talebe bağlı bir hak olduğundan bugüne kadar da emeklilik talebiniz olmadığından geçmiş yıllar emekli aylıklarınızı alamazsınız. Üstüne üstlük bir de 1997 yılından 2008 yılına kadar SSK’ya topluluk sigortası priminiz ve 2008 yılından bugüne kadar Bağ-Kur primleriniz (borçlarınız) birikmiş durumda.


Bu sebeple, bir an önce borçlarınızı çıkartıp, ödeyip SGK’ya emeklilik dilekçesi verin.


 


***Emekli olduktan sonra aylığınız yüzde 15 kesilecek


Borçlarınızı ödeyip, SGK’dan emekli olduktan sonra yine vergi mükellefi olarak serbest avukatlık faaliyetinize devam ederseniz sizin emekli aylığınızdan yüzde 15 oranında sosyal güvenlik destek primi (SGDP) kesilecek. Şayet, serbest değil de bir işverene bağlı olarak çalışırsanız bu kere emekli aylığını tam alacaksınız ama işyerinden alacağınız ücret üzerinden yüzde 31 oranında SGDP kesecekler. Yüzde 31’in yüzde 7,5 oranı sizin işyerinden aldığınız ücretten kesilecek, kalan yüzde 23,5’u ise işveren ödeyecek.