HABERTÜRK-Sağlık sistemimiz değişti (3)-Ödeyeceğiniz paralara da zam geldi

7 Nisan 2010

Sağlık sistemimiz değişti (3)


Ödeyeceğiniz paralara da zam geldi


Yeni 2010 SUT’u ile SGK’nın özel hastanelere bizim için ödeyeceği paralar arttırıldığı gibi artışa paralel olarak gittiğimiz özel hastanelerin sınıflarına göre bizlerin cebinden çıkacak ilave ücretler de buna paralel olarak yükseldi.


***İlave Ücret Alınması


SGK ile sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları, SUT ve ekinde yer alan sağlık hizmetleri işlem bedellerinin, tamamı üzerinden, SGK tarafından hastanelerin sınıf ve derecelerine göre belirlenen oranı geçmemek üzere kişilerden ilave ücret alabilirler. Aşağıdaki tablo özel hastanelerin her bir poliklinik için SGK’dan aldıkları muayene ücretleri ile muayene ücretlerine göre (hastanelerin sınıflarına dikkate alınarak) vatandaşlardan isteyebilecekleri ilave ücretleri açıklamaktadır.


***Çocukların muayeneleri zamlandı


Öte yandan 2008 SUT muayene ücretleri listesine göre bazı poliklinik fiyatlarına zam getirilmiştir. Getirilen zamlarında daha çok çocuklarla ilgili iş ve işlemler için olduğu listeye bakıldığında görülecektir.


Mesela, Çocuk Nörolojisi polikliniğine çocuğunuzu götürdüğünüzde SGK bu iş için özel hastaneye 25 lira ödemekteydi. Biz de gittiğimiz hastanenin sınıfına göre yüzde 30 ile yüzde 70 arasında değişen oranlar da özel hastaneye ilave ücret ödüyorduk. Şimdi 1 Nisan 2010 gününden itibaren bu bölümün muayene ücreti 29 liraya çıkarıldı ve SGK çocuğumuz için bu hastaneye 29 lira ödeyecek, bu ödemeye ilaveten özel hastane bizden en az 8,7 lira ile 20,3 lira arasında değişen rakamlarda para alacaktır.


 

UZMANLIK DALLARI


SUT Fiyatları


Durumu


Sınıflarına göre özel hastane ilave ücretleri


Yeni


Eski


Yüzde 30


Yüzde 40


Yüzde 50


Yüzde 60


Yüzde 70


İç Hastalıkları


27


27


Değişmedi


8,1


10,8


13,5


16,2


18,9


Endokrinoloji ve Metabolizma 


27


27


Değişmedi


8,1


10,8


13,5


16,2


18,9


Gastroenteroloji


27


27


Değişmedi


8,1


10,8


13,5


16,2


18,9


Nefroloji


27


27


Değişmedi


8,1


10,8


13,5


16,2


18,9


Romatoloji


27


27


Değişmedi


8,1


10,8


13,5


16,2


18,9


İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları


27


27


Değişmedi


8,1


10,8


13,5


16,2


18,9


Hematoloji


27


27


Değişmedi


8,1


10,8


13,5


16,2


18,9


Geriatri


27


27


Değişmedi


8,1


10,8


13,5


16,2


18,9


Kardiyoloji


31


31


Değişmedi


9,3


12,4


15,5


18,6


21,7


Göğüs Hastalıkları


26


26


Değişmedi


7,8


10,4


13


15,6


18,2


Nöroloji


29


29


Değişmedi


8,7


11,6


14,5


17,4


20,3


Ruh Sağlığı ve Hastalıkları


30


24


Arttı


9


12


15


18


21


Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı


30


24


Arttı


9


12


15


18


21


Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları


25


25


Değişmedi


7,5


10


12,5


15


17,5


Çocuk Kardiyolojisi


29


25


Arttı


8,7


11,6


14,5


17,4


20,3


Çocuk Metabolizma Hast


29


25


Arttı


8,7


11,6


14,5


17,4


20,3


Çocuk Endokrinolojisi


29


25


Arttı


8,7


11,6


14,5


17,4


20,3


Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi


29


25


Arttı


8,7


11,6


14,5


17,4


20,3


Çocuk Nefrolojisi


29


25


Arttı


8,7


11,6


14,5


17,4


20,3


Çocuk Nörolojisi


29


25


Arttı


8,7


11,6


14,5


17,4


20,3


Çocuk İmmünolojisi ve Alerji


29


25


Arttı


8,7


11,6


14,5


17,4


20,3


Çocuk Gastroenterolojisi


29


25


Arttı


8,7


11,6


14,5


17,4


20,3


Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları


29


25


Arttı


8,7


11,6


14,5


17,4


20,3


Neonatoloji


29


25


Arttı


8,7


11,6


14,5


17,4


20,3


Çocuk Göğüs Hastalıkları


29


25


Arttı


8,7


11,6


14,5


17,4


20,3


Deri ve Zührevi Hastalıkları


25


25


Değişmedi


7,5


10


12,5


15


17,5


Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon


26


26


Değişmedi


7,8


10,4


13


15,6


18,2


Genel Cerrahi


28


28


Değişmedi


8,4


11,2


14


16,8


19,6


Çocuk Cerrahisi


25


25


Değişmedi


7,5


10


12,5


15


17,5


Göğüs Cerrahisi


25


25


Değişmedi


7,5


10


12,5


15


17,5


Kalp ve Damar Cerrahisi


25


25


Değişmedi


7,5


10


12,5


15


17,5


Beyin ve Sinir Cerrahisi


27


27


Değişmedi


8,1


10,8


13,5


16,2


18,9


Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cer.


26


26


Değişmedi


7,8


10,4


13


15,6


18,2


Ortopedi ve Travmatoloji


24


24


Değişmedi


7,2


9,6


12


14,4


16,8


Üroloji


26


26


Değişmedi


7,8


10,4


13


15,6


18,2


Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları


24


24


Değişmedi


7,2


9,6


12


14,4


16,8


Göz Hastalıkları


23


23


Değişmedi


6,9


9,2


11,5


13,8


16,1


Kadın Hastalıkları ve Doğum


31


31


Değişmedi


9,3


12,4


15,5


18,6


21,7


Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji


27


24


Arttı


8,1


10,8


13,5


16,2


18,9


Algoloji


29


24


Arttı


8,7


11,6


14,5


17,4


20,3


Çocuk Romatolojisi


29


24


Arttı


8,7


11,6


14,5


17,4


20,3


Gastroenteroloji Cerrahisi


28


24


Arttı


8,4


11,2


14


16,8


19,6


Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi


25


24


Arttı


7,5


10


12,5


15


17,5


El Cerrahisi


24


24


Değişmedi


7,2


9,6


12


14,4


16,8


Çocuk Ürolojisi


26


24


Arttı


7,8


10,4


13


15,6


18,2


Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi


24


24


Değişmedi


7,2


9,6


12


14,4


16,8


 


***Özellerin ilave ücret alamayacağı sağlık hizmetleri


1-            Acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri,


2-            Yoğun bakım hizmetleri,


3-            Yanık tedavisi hizmetleri,


4-            Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri),


5-            Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri,


6-            Organ, doku ve kök hücre nakilleri,


7-            Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri,


8-            Diyaliz tedavileri,


9-            Kardiyovasküler cerrahi işlemleri,


için öğretim üyesi tarafından verilen sağlık hizmetleri dahil olmak üzere, herhangi bir ilave ücret alınamaz. 


 


***Özellerin ilave ücret isteyemeyeceği kişiler


Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sevk edilmeleri koşuluyla,


a) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişilerden,


b) 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerden,


c) Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, otelcilik hizmetleri hariç olmak üzere ilave ücret alınamaz.


Ancak, görüleceği üzere yukarıda sayılan kişiler önce devlete ait hastanelere gidecekler, devlete ait hastaneler bizim sağlık bilgimiz-teknolojimiz sizi tedavi etmeye yetmiyor, sizi özel hastaneye sevk ediyoruz diyeceklerdir ki bu durum uygulama pek rastlanılacak olay değildir. Sadece özel üniversitelere sevk olabilecek bir durumdur.


 


Tüm hastaneler lüks oda parası isteyebilir


SGK ile sözleşmeli tüm sağlık kurumları, tek yataklı, banyolu, TV ve telefonu bulunan odalarda sundukları otelcilik hizmetleri için, günlük 50,59 lira olan “Standart yatak tarifesi”  işlem bedelinin üç katını geçmemek üzere kişilerden ilave ücret alabilir. Ancak, günü birlik tedavi kapsamındaki işlemler sırasında verilen otelcilik hizmeti için ise en fazla 10,12 liralık “Gündüz yatak tarifesi” işlem bedelinin 3 katına kadar ilave ücret alınabilir. Yani, özel oda isterseniz kamu-özel ayrımı olmadan sizlerden en fazla 152 liralık özel oda fiyat farkı isterler, günübirlik bir işlemde özel oda isterseniz 31 lira isteyebilirler.


 


YARIN: Muayene için de para ödüyorsunuz