HABERTÜRK-Sağlık sistemimiz değişti(1)-SGK çocuklarımız arasında ayrım yapıyor-Evlenince de ana-babaya baktırılabilinir

5 Nisan 2010


Sağlık Sistemi 2010 Nisan’da değişti


Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 25 Mart 2010 tarihli ve 27532 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede 2010 yılı Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) yayınlandı ve 1 Nisan 2010 tarihinden itibaren yeni uygulamalar ve değişimler meydana gelmiştir. Bu yazı dizisinde sağlık yardımı alma haklarımız ve sorumluluklarımızdaki değişiklikler ele alınacaktır. Dizinin hazırlanmasında emeği geçen Vedat İlki’ye teşekkür ederim.


 


Sağlık sistemimiz değişti(1)


 


SGK çocuklarımız arasında ayrım yapıyor


SGK tarafından uygulanmaya başlanılan GSS ve 2010 SUT gereğince, sigortalılar ile bakmakla yükümlü olunan kişiler arasında Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı uygulamalar vardır. Memurların çocukları ile SSK ve Bağ-Kur’luların çocukları arasında ayrım yapılmaktadır…


***Eski SUT kalktı


1 Nisan 2010 itibariyle 2010 SUT uygulamaları başlamış ve öncesindeki 29/9/2008 tarihli ve 27012 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği”, değişiklikleri ve ekleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. Artık 1 Nisan’dan itibaren 2010 SUT’u devreye girmiştir.


***Kimler SGK üzerinden sağlık yardımı alacak?        


 Tüm emekliler (gelir alanlar dahil) ve dul-yetim aylığı alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları,


  4-1(a) sigortalıları (eski adıyla SSK’lı çalışanlar) ile eş ve çocukları,


  4-1(b) sigortalılar (eski adıyla Bağ-Kur’lular) ile eş ve çocukları,


  4-1(c) sigortalılar yani kamu görevlileri ile eş ve çocukları,


  İsteğe bağlı sigortalılar ile eş ve çocukları,


  Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler,


  4447 sayılı Kanun gereğince işsizlik ödeneği ve ilgili kanunları gereğince kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler,


  Yukarıda sayılanların dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlara sağlık yardımı SGK tarafından sağlık yardımı verilir.


 


***Eş ve çocuklara farklı uygulama var,


5510 sayılı Kanun gereğince normal uygulama olarak, emeklilerin ve sigortalıların,


-Sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan;


a) Eşlerine (kadın erkek ayrımı olmaksızın)


b) Çocuklara ise 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde mesleki eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın bu Kanuna göre malul olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklarına,


c) Geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı Kurumca belirlenen kriterlere göre tespit edilen ana ve babasına,


SGK sorgusuz sualsiz sağlık yardımı vermektedir.


***SSK ve Bağ-Kur’luların çocuklarına parasız sağlık yardımı yok


SSK ve Bağ-Kur’lular ile ayrım olmaksızın tüm emeklilerin okumayan 18 yaşından büyük çocuklarına SGK sağlık yardımı vermemekte kendilerinden her ay genel sağlık sigortası (GSS) primi istemektedir.


-SUT ve GSS gereğince;


-Ailenin kişi başına düşen geliri asgari ücretin üçte birinden (243 liradan) az ise yeşil kart,


-Kişi başına gelir 243 liradan çok 729 liradan az ise 29,16 lira


-Kişi başına gelir 729 ile 1458 arasında ise 87,48 lira


-Kişi başına gelir 1458 liradan çoksa, 174,96 lira prim alınmadan çocuklara sağlık yardımı yok.


 


Ancak;


1-Tarım SSK’lıların eşi ve ana-babası şanssız


Bütün herkesin eşine başka şart aranmaksızın sağlık yardımı yapan SGK, 2925 sayılı Tarım SSK’lı olan kadınların eşlerine (kocalarına) ise ancak, çalışamayacak durumda malul veya 55 yaşını doldurmuş olması halinde sağlık yardımı vermektedir ki bu Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu çocuklar her ay SGK’ya sağlık primi ödemezlerse sağlık yardımı alamayacaklardır.


Öte yandan, Tarım SSK’lılar ana ve babalarına asla sağlık yardımı aldıramamaktadırlar. Bu da eşitlik ilkesine aykırıdır.


 


2-Memurların (kamu görevlilerinin) çocukları şanslı


SSK’lı, Bağ-Kur’lular ile bunların emeklilerinin çocuklarına okumaları halinde en fazla 25 yaşına kadar sağlık yardımı veren SGK, sıra memurların (kamu görevlilerinin) kızlarına gelince evleninceye kadar yaşına bakılmaksızın sağlık yardımı vermektedir.


Ayrıca, memurların erkek çocukları okusalar da okumasalar da 25 yaşına kadar sağlık  yardımı alırken, SSK ve Bağ-Kur’luların erkek çocukları okumazlarsa 18 yaşından sonra ana-babaları üzerinden sağlık yardımı alamıyorlar.


3-Aşağıdakilerin sadece kendilerine sağlık yardımı var eş ve çocuklarına ise SGK sağlık yardımı vermemektedir.


4-Yeşil kartlılar SGK’ya giremedi


Yasa gereğince SGK ve SUT üzerinden sağlık yardımı alacağı belirtilen yeşil kartlılar ise bu SUT ile de SGK’ya geçemediler. Yeşil kartlılara verilerek tedavi yardımları sağlanan kişilerin kayıtları SGK tarafından devralınıncaya kadar sağlık yardımları yürürlükten kaldırılan kanunlardaki hak ve yükümlülükler çerçevesinde ilgili kamu idarelerince sağlanmaya devam edilecektir. Yani, bunlar kamu hastanelerinden başka hastanelere gidemeyecekler.


 


Yarın:Vizite kağıdı kaldırıldı


 


Evlenince de ana-babaya baktırılabilinir


Sigortalı olarak çalışmaktayım. Anne ve Babamın sağlık güvencesi benim üzerimden yapılmaktadır. Yalnız kısa bir süre sonra evleneceğim annem ve babam sağlık güvencemden yararlanabilirler mi? İsmi saklı


 


Sayın okurum, 5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 3 üncü maddesine göre, geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı Kurumca belirlenen kriterlere göre tespit edilen ana ve babasına kendi üzerlerinden sağlık yardımı aldırabilirler. Burada sigortalının kadın veya erkek veyahutta evli veya bekar olmasının önemi yoktur.