HABERTÜRK-SSK emeklileri için dava dilekçesi

12 Nisan 2010


SSK emeklileri için dava dilekçesi


Binlerce SSK emeklisi-dulu-yetimi biz de Anayasa Mahkemesine gidelim  mi diye soruyor ve örnek dava dilekçesi istiyorlar. Biz de siz SSK emeklileri için Anayasa Mahkemesine gidiş için dilekçe örneği yayınlıyoruz. Yarın da Bağ-Kur emeklileri için dava dilekçesi örneği vereceğiz.


SSK ve Bağ-Kur emeklileri sadece aylıklarında artış değil geçmiş 11 yıllık farklarını da istiyorlarsa kendileri de İş Mahkemesinde dava açıp, davalarını Anayasa Mahkemesine götürmek zorundadırlar…


 


-Davaya neden ihtiyaç var?


1978 yılından 2000 yılına kadar SSK, Bağ-Kur ve memurlar için memur maaş katsayısı ile belli edilen bir emekli aylığı sistemi vardı. 08.09.1999 günü Resmi Gazetede yayınlanan 4447 sayılı Kanun ile 2000 yılından itibaren SSK ve Bağ-Kur çalışanlarının emekli aylığının hesaplanmasında, memur maaş katsayısının kullanılmasına son verildi. Memurların emekli aylıklarının hesaplanmasında sistem ise değiştirilmedi.


1-Memurlar eşit aylık alırlar


Memurların emekli aylıkları kadro, derece ile ünvanlarına göre memur maaş katsayısı ile belli edilir. Hangi yılda emekli olursa olsun bütün eşit derece ve ünvanlı memurlar kuruşu kuruşuna aynı emekli aylığını alırlar. Emekli oldukları yıla göre eşit derece-ünvanlı memurlar arasında emekli aylıklarında hiç fark olmaz.


2-SSK ve Bağ-Kur’lular eşit aylık almazlar


İster 1978 ister 1988, ister 2008 yılında emekli olsun eşit derece ve ünvanlı memurlar kuruşu kuruşuna aynı emekli aylığını alırken,  SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin eşitleri arasında emekli oldukları yılların farklılığı ne kadar çoksa o kadar farklı emekli aylığı ortaya çıkmaktadır. Öte yandan fark 2000 yılından itibaren katlanarak artmaya başlamıştır.


3-1999 yılındaki Kanun eşitsizliği patlattı


17 Ağustos 1999 depremini fırsat bilen dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan’ın yoğun çabaları ile basın ve millet depremin yaraları ile uğraşırken, millet can çekişirken 21 Ağustos 1999 günü toplanan TBMM, dört gün gece gündüz çalışıp 25 Ağustos 1999 günü 64 ana madde ve 9 geçici madde olmak üzere 73 maddeyi kabul etti. Kanun 08.09.1999 günü 4447 sayılı Kanun olarak Resmi Gazetede yayınlandı.


Bu Kanun ile,


-SSK ve Bağ-Kur’lular için emekli aylığın hesabı değiştirildi ve emekli aylıklarının Tüfe (enflasyon) oranı ile GH (Büyüme-Gelişme) oranı dikkate alınarak hesaplamaya geçildi.


-Emekli olacakların emekli aylık hesabında TÜFE ve GH dikkate alınırken, emekli aylıklarına sadece TÜFE oranının dikkate alınması GH oranının dikkate alınmaması kanunlaştırıldı.


-Bu sebeple eşit çalışma süresi ve eşit ücretle çalışanların emekli oldukları yıla göre farklı emekli aylığı almaları sorun olmaya başladı.


4-Esas sebep emekli olanlara GH’nin verilmemesi


Özellikle kendilerine süper emekli denen Üst Gösterge Tablosundan emekli edilen kişilerde had safhaya ulaşan ama tüm SSK emeklileri ile 2000 sonrası Bağ-Kur emeklilerinin emekli aylıklarının düşük olmasına sebep olan ana uygulama, emekli olanlara sadece TÜFE oranı kadar zam yapılmasıdır. Emeklilere (SSK ve Bağ-Kur) bu ülkenin gelişme (büyüme) oranından fark verilmemektedir. Bu da emekli olunan yıl ile bugün arasındaki süre uzadıkça emekli aylıklarının reel olarak gerilemesi söz konusudur.


Yani SSK’daki eşitler arasındaki farklılığının esas nedeni ilk defa aylık bağlanırken emekli olduğu yıla kadarki “gelişme hızı” (GH) uygulanması ama emekli aylığı bağlandıktan sonra “gelişme hızı”nın emekli aylığına yansıtılmamasıdır. Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere bu ülkenin 2000 yılından bu yana kümülatif gelişme hızı toplamı yüzde 60,2’dir.
Yıl


Tüfe


Büyüme oranı


 


Yüzde


Yüzde


2000


39


7,2


2001


68,5


1


2002


29,7


7,8


2003


18,4


5,8


2004


9,32


8,9


2005


7,72


7,4


2006


9,65


6,1


2007


8,39


4,5


2008


10,06


1,10


2009


6,53


1


Not:Büyüme oranı eksi çıkan yıllar çarpmada etkisiz eleman olan 1 olarak yazılmıştır.


 


***Riskinizi bilin


Dava açacaklar olanların riskleri de bilmesi yerine olacaktır. Davayı kendiniz açacaksanız 1000 liraya yakın dava ve bilirkişilik masraflarınız olur. Sonrasında davanızı götürdüğünüz İş Mahkemesi hakimi, Hamdi ÖZ’ün davasına bakan sayın hakim Betül Azizağaoğlu gibi konuyu Anayasa Mahkemesine götürmeyebilir. Hakiminiz Anayasa Mahkemesine götürebilir ama Anayasa Mahkemesi beklendiği gibi iptal davasını esasa girip reddedebilir veya işi yıllarca ele almayabilir. İşte bu riskleri görerek davanızı açın.


Yarın: Bağ-Kur emeklileri için dava dilekçesi örneği


 


 


              ………..    İŞ  MAHKEMESİ  SAYIN  HAKİMLİĞİNE


 


 


DAVACI                 :Adı Soyadı ve adresi


 


DAVALI            : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına izafeten …………… Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü


T. KONUSU            : SSK  emekli aylığının gereken miktarda arttırılmaması hakkında.


 


AÇIKLAMALAR   :


SSK sicil numaram ………………. olup,  …/…/……. tarihinden, …/…/…… tarihine kadar sigortalı olarak çalıştım ve …./…./…… tarihinde de emekli (yaşlılık) aylığı almak için müracaat ettim ve emekli edildim. Emekli aylığımın göstergesi …….. olup, aylık bağlama oranım da ….. …’dır.


 


Öncelikle, 08.09.1999 günü Resmi Gazetede yayınlanan 4447 sayılı Kanun ile, 506 sayılı Kanun’un değişik 61 inci maddesiyle, 506 sayılı Kanun’a eklenen geçici 82 inci maddesi, ek 38 inci maddesi ile gerek mevcut emekli aylıklarına yapılacak zammın niteliği değiştirildiği gibi gerekse de 2000 yılı ve sonrasında emekli olacakların emekli aylıklarının hesaplanmasının usülü de değiştirilmiştir.


 


Öte yandan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 29 uncu, 55 inci, geçici 1 inci maddesi, geçici 2 inci maddesi ile gerek mevcut emekli aylıklarına yapılacak zammın niteliği değiştirildiği gibi gerekse de 1 Ekim 2008 günü ve sonrasında emekli olacakların emekli aylıklarının hesaplanmasının usülü de bir kez daha değiştirilmiştir.


 


Bu değişiklikler sonrasında eşit göstergeli SSK emekli aylıkları ne zaman emekli olurlarsa olsunlar aynı emekli aylığını alması sistemi kaldırılmış yerine emekli oldukları yıla göre farklılıklar meydana getiren sistem getirilmiştir.


 


-2000 ve 2008 yıllarında getirilen sistem ile;


Emekli olanlara sadece geçmiş dönemin TÜFE (enflasyon) oranı kadar zam yapılmakta iken emekli olacak olanlara hem TÜFE hem de Gelişme Hızının verilmesi eşitler arasında eşitsizlik meydana getirmiştir. İşte bu nedenle de, önce emekli olan ile sonra emekli olan (eşit çalışmaları olan) SSK emeklileri arasında emekli aylığı farkı başlamıştır. Mesela, ikisi de 1975 yılında işe girmiş ve ömrü hayatı boyunca 5000 gün ile ve tavandan prim ödemiş SSK’lılardan 1999 yılında emekli olan ile 2010 yılında emekli olmuş kişi arasında yüzde 60 oranında fark ortaya çıkmıştır.


 


 KANITLAR                            : SSK sicil dosyası ve her tür yasal kanıt.


 


HUKUKSAL NEDENLER        : 5510 Sayılı Yasa; 506 Sayılı Yasa ve ilgili kaynaklar.


 


S  O  N  U  Ç                     : Yukarıda sunulan nedenlerle, eşit statülü SSK çalışanları arasında farklı emekli aylığı ortaya çıkaran mevzuatın, uygulanan kanun hükümlerinin kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı olduğu için dosyanın Anayasa Mahkemesi‘ne gönderilmesini ve  Anayasa Mahkemesi yoluyla iptali ile sonrasında emekli olduğum …………….. tarihinden ……………… tarihine kadar geçen süre için büyüme-gelişme oranlarının da emekli aylığıma yansıtılmasını ve ile fark emekli aylıklarının ödenmesine karar verilmesi doğrultusunda haklı davamızın  kabulüyle   yargılama giderlerinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini  saygı ile dileriz.


                                                                                              Davacı-Adı Soyadı-İmzası