HABERTÜRK-Şubat’ın ortasına geldik KEY’den hala ses yok

18 Şubat 2010


Şubat’ın ortasına geldik KEY’den hala ses yok


 


KEY işini uzatmak için bir kez daha Kanun çıkartanlar 2010 Şubat ayında yeni listeyi yayınlayacağız diyorlardı ama Şubat’ın ortasına geldik her zaman yaptıkları gibi seslerini kestiler…


 


Bizim ise 28 Haziran 2009 gününden beridir tam 236 gündür KEY sayacımız aşağıda gördüğünüz gibi çalışıyor…


 


KEY paralarını doğru dürüst ödemeyi beceremeyen Akparti Hükümeti son olarak 6 milyona varan itirazcıların mahkemeye gitmesini engellemek için yasa çıkardı ama hala ikinci liste  236 gündür hala yayınlanabilmiş değil…


 


 


 


—KEY’i ve süreci hatırlayalım
01.01.1987 günü uygulanmaya başlanılan 3320 sayılı “MEMURLAR VE İŞÇİLER İLE BUNLARIN EMEKLİLERİNE KONUT EDİNDİRME YARDIMI YAPILMASI HAKKINDA  KANUN” gereğince 9 kişiden fazla işçi çalıştıran özel sektör işvereni işçileri için  ve tüm devlet çalışanları çalışanları işçin işverenleri işçi ücretinden kesinti yapmaksızın herkes için eşit tutarda yardım yapacaklardı.


Her bir çalışan için aylık ödeme rakamları da aşağıdaki tablodaki gibiydi ve ilk başladığından bittiği 31.12.1995 gününe kadar aralıksız adına KEY yardımı ödenmiş birisi için ödenen toplam KEY 6 YTL 15 yeni kuruştur. Eski parayla 6 milyon 156 liradır.


 


***1999 yılı sonuna kadar 6 aylık mevduatlarda değerlendirildi


3320 sayılı Kanun gereğince çalışanlar için işverenlerince ödenen KEY’ler altışar aylık mevduat faizi ile değerlendirilmekteydi ilgili 10 uncu maddeye göre;


“Madde 10 – Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı,bu Kanun uyarınca Türkiye Emlak Kredi Bankasında açılan hesaplarda toplanan paraları Devlet Tahvili,Hazine Bonosu veya Gelir Ortaklığı Senedine yatırmak sureti ile nemalandırabilir.Türkiye Emlak Kredi Bankası,söz konusu hesaplarda toplanan paraların bakiyesine altı ay vadeli mevduata uygulanan oranda faiz tahakkuk ettirir…” demekteydi. Bu madde gereğince 1987 yılından 1995 yılının sonuna kadar adına aralıksız 9 yıl KEY ödenen kişinin ana parası altı aylık mevduata uygulanan faizlerde Emlak Bankasında değerlendirildi ama nedense Emlak Bankasının diğer zamanlara göre en düşük faiz oranı 6 aylık faizlere uygulanıyordu!!! Mesela, 1990’lı yıllardaki yüksek enflasyon ve yüksek rakamlı hatta bazı yıllarda yüzde 100 rakamlarını faizler oluştuğu halde KEY için Emlak Bankası yüzde 50’dan fazla faiz vermemişti.


 


***2000 yılında paralarla EGYO’ya kuruldu


Bilindiği üzere Türkiye Emlak Bankasının 1999 yılı sonunda tasfiye edilmesi kararlaştırılınca KEY’de biriken paraların tamamı olan 387 trilyon TL (387 milyon YTL) (Emlak Bankası Ziraat Bankası’na devredilirken) Emlak Konut GYO’na verildi. Verilen paralar o tarihte EGYO’nın yüzde 61’ine tekabül etmekteydi.  2005 yılı sonu itibariyle de EGYO’nun net aktif değerlerinin toplamı 3 milyar YTL olduğu o tarihte Genel Müdür Feyzullah YETGİN tarafından açıklanmıştı. İşte bu 3 milyar YTL’nin yüzde 61’i olan 1,83 milyar YTL dağıtılacak rakam içinde en büyük bölümü oluşturmuştur.


 


***KEY’in tasfiyesi sorunlu oldu


1995 yılında sona eren KEY hesaplarını, 2002 yılına kadar geçen bütün hükümetler tasfiye etmeyi beceremediler hatta bırakın becermeyi düşünmediler bile. Ancak, şu andaki Akparti hükümeti cesur bir kararla, önce TTF (Tasarrufu Teşvik Fonu) sonra da KEY (Konut Edindirme Yardımı) hesaplarının tasfiye kararı aldı. Bunun için birkaç denemeden sonra, 22.05.2007 günü 5664 sayılı “Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun” TBMM’de kabul gördü ve 30.05.2007 günü Resmi Gazetede yayınlandı. İlk çıktığında, süreç altı ay içinde bitecek ve 31.12.2007 günü herkes KEY parasını alabilecekti.


Fakat, memurlar için kamu kurumları, SSK’lılar için ise SSK (yeni adıyla SGK) liste oluşturamayınca süreler bazen yasa gereğince Bakanlar Kurulunca bazen de yasalar ile uzatıldı.


***İlk liste 28 Temmuz 2008 günü yayınlandı ve 2,5 milyona yakın kişi parasını aldı.


KEY hesaplarının tasfiyesine ilişkin 5664 sayılı Kanun  ile 28 Temmuz 2008 günü açıklanan ilk hak sahibi listesi ile 5 milyon 397 bin 382 hak sahibine toplam 2 milyar 544 milyon 31 bin 930 lira ödeme yapılmış olup, ilk listede ismi bulunmadığı halde KEY alma hakkına sahip olduklarını ileri sürenlere de itiraz hakkı tanınmıştı.


 


***Listeye 5,8 milyon kişi itiraz etti


28 Temmuz 2008 günü açıklanan ilk listeye, bazıları hiç ismi olmadığı için bazıları da açıklanan KEY alacak rakamı az diye 28 Ekim 2008 gününe kadar itiraz etti. İtiraz edenlerin 1,5 milyonu memur ve 4,3 milyonu da SSK’lı idi. İtirazlar sonrasında ikinci liste 28 Aralık 2008 günü ilan edilecekti ama yetiştirilemeyince Kanun ile süre  28 Haziran 2009 gününe kadar uzatıldı.


Fakat, 28 Haziran gününün üzerinden epey süre geçtiği halde yetkililerden ne bir ses ne de bir nefes gelmeyince, Gazete Habertürk olarak “KEY’de sessizlik sayacı” yapıp gün saymaya başladık.


Ardından da 150 inci gün geldiği halde bir açıklama yoksa 5,8 milyon kişi için dava dilekçesi hazırlayıp gazeteden yayınlayacağımızı duyurduk.


 


***Davaları engellemek için yeni bir Kanun daha çıkardılar


Bu köşeden 5,8 milyon kişiye göre dava dilekçesi örnekleri hazırlayacağımızı bu köşeden duyurmamamızdan sonra dava sürecini engellemek ve ötelemek için yeni Kanuni düzenleme yaptılar. Yeni düzenleme gereğince KEY işini sulandırdılar ve 31.03.2011 gününe kadar yaydılar.


TBMM’nin 8 Aralık 2009 günü Kabul ettiği, 5939 sayılı Kanun’un düzenlemesine göre;


“İkinci fıkrada belirlenen sürenin sonuna kadar ilgili kurum ve kuruluşlarca Bankaya gönderilen listelerde belirlenen hatalı bildirimler, Banka tarafından azami 3 ay içinde ilgili kurumlara düzeltme işlemleri için iade edilir. Hatalı bildirimlerin düzeltilmesi ile ilgili süre 31/12/2010 tarihinde sona erer. Ancak kurum ve kuruluşlar süre sonunu beklemeden düzeltmesi tamamlanan listeleri üçer aylık dönemler halinde Bankaya gönderir. Bu düzeltme sırasında, 30/6/2010 tarihinden sonra yeni hak sahibi bildirimi yapılamaz. Banka, ikinci fıkrada belirlenen sürenin sonuna kadar yapılacak bildirimlerden hatasız olanlara göre hazırlanacak listeleri 31/3/2010 tarihine kadar, kurum ve kuruluşlarca düzeltme işlemleri yapılarak gönderilen listeleri ise üçer aylık dönemler halinde EGYO’ya gönderir. Düzeltmeler neticesinde hazırlanacak son liste 31/3/2011 tarihine kadar EGYO’ya gönderilir. Bankaca EGYO’ya bildirilen listeler hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere EGYO tarafından Resmi Gazete’de ilan edilir…


 diyerek özellikle 4,5 milyonluk SSK’lı kesimin dava açmasının önünü kesmeye çalıştılar.