HABERTÜRK-Türkiye’nin en güvenilmez Kurumu SGK Bakanına bile yanlış bilgi veriyor

23 Şubat 2010

Türkiye’nin en güvenilmez Kurumu SGK Bakanına bile yanlış bilgi veriyor


 


 


TÜİK’in yayınladığı 2009 yılı yaşam memnuniyet anketlerine göre Türkiye’nin en güven kaybetmiş-güvenilmez devlet kurumu SGK seçilmiş. Aynı SGK, geçen hafta tüm illere yazı gönderip, ( aralarında TEKEL işçilerinin olduğu) işten çıkarılan 100 gün boyunca sağlık yardımı verme uygulamasına son verip, 10 güne düşürdü.


Kamuoyunda gelen yoğun tepkiler sonrasında bu kere Bakanına bile yanlış bilgi verip, bilinçli değildi bilgisayar programının hatasından oldu diyerek yasadışı uygulamasına son verdi…


 


 


***TÜİK en güvenilmez Kurum SGK diyor


Türkiye İstatistik Kurumu tarafından geçen hafta yayınlanan Yaşam Memnuniyet anketi sonuçlarına göre SGK’dan vatandaşı memnuniyeti gün geçtikçe düşüyor. SGK hizmetlerinden 2007 yılında memnun olanların oranı yüzde 73,8 iken bu oran 2008 yılında yüzde 71,5’a düşmüş ve son olarak da 2009 yılında yerlerde sürünmeye başlayarak yüzde 58,9’a düşmüş durumda. Bir yılda yitirilen güven kaybı yüzde 12,6 olarak Türkiye’nin en güvenilmez kurumu olarak SGK olduğunu TÜİK ilan etmiş oldu. Ancak, bunda haksız da sayılmazlar. Sadece geçen yıl SGK’ya karşı vatandaşın açtığı dava sayısı 350 bine ulaşarak en çok dava edilen devlet kurumu olmuşlar. İşin enteresan tarafı da açılan davaların hemen hepsini de SGK kaybetmiş.


 


 


 Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetleri


 


 


 


 


 


 


 


SGK


2003


2004


2005


2006


2007


2008


2009


fark


 


Memnun


40,2


52,5


61,6


63,8


73,8


71,5


58,9


-12,6


 


Orta


35,2


20,6


16,9


17,0


13,7


15,5


13,3


-2,2


 


Memnun değil


24,6


22,6


15,1


14,4


8,1


9,4


10,8


1,4


 


Fikri yok4,3


6,4


4,8


4,5


3,7


17,1


13,5


 


 


***SGK bilerek sağlık yardımını 10 güne düşürdü


Geçen haftanın gündemi SGK Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü’nün Kısa Vadeli Sigorta Dairesi Başkanlığının hukuk bilmez ağabeydik-gubudik uygulamacıları damgalarını vurdular ama şimdi sanki bu uygulamayı onlar yapmamış gibi suçu bilgisayarlarına atıyorlar ama bunun SGK’nın bilgi işlem sistemine olan güveni yok edeceğini ise düşünmüyorlar.


Bu konuda SGK Bilgi İşlem Dairesinin yeni adıyla Yazılım Geliştirme ve Sistem Dairesi Başkanı Ertunç TOPÇU’dan açıklama bekliyorum. Sağlık hizmetlerinden yararlanma süresinin 100 günden yasadışı bir şekilde 10 güne düşürülmesi bilgi işlem hatası mı yoksa birilerinin saçma sapan yorumu mu?


 


 


***Yalancı SGK’nın ilk duyurusu


Sosyal Güvenlik Kurumu geçen hafta tüm Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine gönderdiği aşağıdaki duyurusu ile işsiz kalanların sağlık hizmetlerinden yararlanma süresini herhangi bir yasal düzenleme olmadan 10 güne düşürdü. Bilgisayar programlarını da buna göre değiştirdi. Hem de yazının altında Daire Başkanı Osman YÜCE imzası da vardı.


 


“SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜKLERİNİN


SOSYAL GÜVENLİK MERKEZLERİNİN


DİKKATİNE !


 


            Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları başlıklı 67 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında, Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının  (a) bendinde sayılan 4/a, 4/b, 4/c kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının zorunlu sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren 10 gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanacağı belirtilmektedir.


            Yapılan düzenleme ile zorunlu sigortalılığı sona erenlerin  10 gün daha sağlık yardımı alabilecek şeklinde programlara kontrol konulmuştur.


Bu konuda ünitelerimize müracaat eden vatandaşların Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre isteğe bağlı veya yapılacak gelir testi sonucuna göre aynı maddenin (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olması halinde, sigortalılığının sona erdiği tarihten önceki son bir yıl içerisinde 90 gün prim gün sayısı olanlar, sigortalılığının sona erdiği tarihten itibaren yeniden genel sağlık sigortalılığından dolayı 90 gün süreyle borç sorgulaması yapılmadan bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile birlikte Kurumumuz sağlık hizmetlerinden faydalanabileceklerdir.


Ayrıca, bu kişilerin gelir testi sonucuna göre Kanunun 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında sağlık ve tedavilerini yaptırabilmeleri mümkün bulunmaktadır.


Bilgi edinilmesini ve vatandaşların yukarıda açıklandığı şekilde bilgilendirilmesini rica ederim.


 


                                                                                              Osman YÜCE


                                                                                        Kısa Vadeli Sigortalar


                                                                                                           Daire Başkanı”


 


 


***Tüm ülke ayağa kalktı


1 Ekim 2008 günü yürürlüğe giren 5510 Sayılı Kanun’un 67 inci maddesine göre;


“…genel sağlık sigortalısı sayılanlar, zorunlu sigortalıklarının sona erdiği tarihten itibaren on gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanırlar. Bu kişilerin sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 90 gün süreyle zorunlu sigortalılıklarından sonraki genel sağlık sigortalılıklarından dolayı prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın bakmakla yükümlü olduğu kişiler dahil sağlık hizmetlerinden yararlandırılırlar…” denilerek, işsiz kalan veya işten çıkarılanlara verilen sağlık hizmetinin süresi 100 gündür.


Ancak, SGK okuma yazma bilenlerin bile anlayacağı bu maddeyi 100 gün değil, 10 gün diyerek değiştirmişti. Bu yasadışı uygulama sonrasında tüm ülke ayağa kalktı. Çünkü, bu uygulama ile insanlar hastane kapılarından “size sağlık yardımı yok” denilerek geri çevrildi. Olaya el koyan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer DİNÇER’e ise konu yanlış anlatıldı ve bakan bile kandırıldı.


Bakanın sözlü olarak derhal bu uygulamaya son verin talimatı sonrasında ise bakın SGK web sayfasında olayı 20.02.2010 günü basın açıklaması ile nasıl yanlış aksettirdi. Olayı bilgisayar programında teknik bir hataya bağladı. (altı çizili cümle)


 


“T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI


Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği


 


BASIN DUYURUSU


 


İŞTEN AYRILAN SİGORTALILARIN SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMALARI İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI


 


Bazı basın yayın organlarında “Kurumumuz tarafından işten ayrılan sigortalıların sağlık hizmetinden yararlanmaları haklarının kaldırıldığı” konusundaki haberlerle ilgili açıklamalar aşağıda yer almaktadır. Öncelikle belirtelim ki, 2006 yılında gerçekleştirilen Sosyal Güvenlik Reformu çerçevesinde getirilen yeni sistemle, ülkemiz sınırları içinde yaşayan herkesin, herhangi bir sınırlama ve istisna olmaksızın sağlık hizmetlerinden yararlanması öngörülmüştür. Kişiler, hangi statüde olurlarsa olsunlar veya bu statüleri değişse bile yine sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edeceklerdir. Bu reformla geçmiş dönemlerde sıradan olaylar haline gelmiş olan sağlık hizmet sunucularına gidememe veya rehin kalma uygulamaları ortadan kaldırılmış, ülke sınırları içinde yaşayan herkes genel sağlık sigortalısı sayılmıştır. 5510 sayılı Kanuna göre zorunlu sigortalı olarak çalışanların işten ayrıldıkları tarihten 10 gün sonra sigortalılık nitelikleri sona ermekte, bu durumdaki sigortalıların bir yıl içerisinde 90 gün primlerinin olması halinde genel sağlık sigortalısı olarak 10 günden sonraki 90 gün süreyle prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın sağlık yardımlarından yararlanmaya devam etmektedirler. Diğer taraftan, işten ayrılan sigortalıların işsizlik ödeneğine hak kazanmaları halinde işsizlik ödeneği süresince; kamu idarelerine ait mevsimlik işlerde çalışan sigortalıların ise iş akitleri askıda kaldığı sürede yukarıda belirtilen süre kısıtlaması olmaksızın sağlık yardım hakları bulunmaktadır. Ayrıca, işten ayrılan zorunlu sigortalılar, 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrası (özellikle bu fıkranın (c) bendi) kapsamında genel sağlık sigortalısı olma şartlarını taşımaları halinde, yine sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edeceklerdir. Nihayet, bu kişilerin yukarıdaki şartlardan hiç birini taşımamasına rağmen yeşil kart sahibi olmaları ve bu şekilde sağlık hizmetlerinden kesintisiz bir şekilde yararlanmaları da mümkün bulunmaktadır. Provizyon uygulama programı üzerinde yapılan bir teknik çalışma nedeniyle meydana gelen bir eksikliğe bağlı olarak, 16 ve 17 Şubat tarihlerinde bazı sigortalılarımız sağlık provizyonu alamamışlardır. Aksaklığın fark edilmesi ile birlikte provizyon sistemindeki hata düzeltilerek işinden ayrılan sigortalılarımızın eczane ve hastanelerde sağlık yardımlarından yararlanması 18 Şubat 2010 tarihi itibariyle sağlanmıştır.


Bu vesile ile 16 ve 17 Şubat günlerinde provizyon alamayan vatandaşlarımızdan özür dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. “


 


***SGK’nın Bilgi İşlemi en düzgün çalışan birimdir


Yaptıkları haltın farkına varanlar, durumu kurtarmaya çalışırken, kısıtlı imkanları ile SGK’nın en düzgün çalışan birimlerinden birisi olan Yazılım Geliştirme ve Sistem Dairesi Başkanı Ertunç TOPÇU’dan açıklama beklediğimi tekrarlıyorum. SGK’nın hem bakana hem de halka bir özür borcu var. Sağlık hizmetlerinden yararlanma süresinin 100 günden yasadışı bir şekilde 10 güne düşürülmesi bilgi işlem hatası mı yoksa birilerinin saçma sapan yorumu mu? Halk açıklama bekliyor.