Havacılık Sektöründe Çalışanların Kıdem Tazminatı

24 Nisan 2020

Tüm çalışanları ilgilendiren Kıdem tazminatının fona devrolacağı söylemleri ciddiyetini koruyadursun, uçaklarda canımızı emanet ettiğimiz pilot,kabin memuru, mühendis ve yükleme operatörleri gibi uçuş personelleri kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alamıyorlar.

Zira bu çalışanlar 4857 sayılı İş kanunu yerine 6098 sayılı Borçlar Kanunu hükümlerine göre çalıştıklarından bu hakları olmadığı gibi işe iade davası da açma hakları da bulunmuyor.

Başka bir deyişle, havacılık sektöründe bulunan firmalar  sözleşmelerinde 4857 sayılı yasa hükümleri uygulanır şeklinde bir ibareye yer vermiyorlarsa   çalışanlar Borçlar Kanununa tabii çalışıyorlar.

Havacılığın yer tesislerinde yani yer hizmetlerinde çalışanlar ise 4857 sayılı İş Kanunu ve dolayısıyla kıdem tazminatı uygulamasına tabi bulunuyor.

Örneğin bir havayolu şirketinde kabin amiri olarak çalışan bir işçi işvereniyle yaşadığı uyuşmazlıkla ya da işçilik alacaklarıyla ilgili olarak nerede dava açmalı?

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen hizmet sözleşmelerine tabi işçiler ile işveren veya işveren vekilleri arasında, iş ilişkisi nedeniyle sözleşmeden veya kanundan doğan her türlü hukuk uyuşmazlıklarına İş Mahkemeleri yetkili bulunuyor.

Bu bağlamda 1 Ocak 2018 tarihinden başlamış olan zorunlu arabuluculuk uygulamasının uçuş personeli için de geçerli olduğunu belirtmek gerekiyor.

Halil TEZEL

212-2750019

546-2750018