Hizmet Borçlanmalarının Aylığa Etkisi

23 Şubat 2020

Emekliliğin elde edilmesi için yaş veya sigortalılık süresi kadar gerekli gün sayısının doldurulması da şart bulunuyor. İşte yaş dışındaki şartlar olan gün veya hizmet süresinin sağlanmasında da hizmet borçlanmaları zaman zaman kilit önem taşıyor.

Hizmet borçlanmaları deyince doktora ve tıpta uzmanlık süreleri,  tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri, grev ve lokavt süreleri, hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri gibi opsiyonlar akla gelmekle beraber en çok başvurulan borçlanma imkânlarını da doğum ve askerlik borçlanmalarıyla yurtdışı borçlanması oluşturuyor.

Hizmet borçlanmaları esas olarak 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre uygulanıyor. Bu borçlanmaların maaşa etkisi de, emekliliğini planlamak isteyen sigortalıların öncelik verdiği hususların başında geldiğinden konuya açıklık getirelim.

Borçlanmalarda Kazanç Olgusu

Seçilen prime esas kazancın, borçlanma tutarının ödendiği tarihteki prime esas asgari kazanç ile oranlanarak, bir oran saptanması ve bu oranın ilgili ayın prime esas asgari kazancı ile çarpılarak hesaplanan tutarın, ilgili ayın prime esas kazancı olarak kabul edilmesi gerekiyor.

Yapılan borçlanmada dikkat edilmesi gereken husus borçlanırken belirlenen prime esas kazancın ödenen dönemdeki asgari kazanca oranı borçlanılan dönemdeki azami kazancın asgari kazanca oranından fazla ise bu fazlalık kısmın olumlu bir karşılığı bulunmuyor.

Ayrıca 5510 sayılı Kanunun 4/1-(b) bendine tabi olan sigortalıların, 1/10/2008 tarihinden önce geçen borçlanılacak sürelerinden 1/10/2008 tarihinden sonra kendileri veya hak sahiplerinin Kanunun 41 inci maddesi gereğince borçlanmaları halinde borçlanılan süreler prim ödeme gün sayısına ekleniyor olsa da o dönem basamak geçerli olduğundan kazanç hesabında dikkate alınmıyor.

Bağ-Kur kapsamındaki borçlanmalarda da yapılacak hizmet borçlanmasının bir uzman nezaretinde kurgulanması sigortalının gereksiz masraf yapma riskini ortadan kaldırıyor.

Hizmet borçlanmalarında SSK statüsü veya Bağ-Kur statüsünde günlük borçlanma kazanç rakamının 98,10 – 735,75 TL arasında olabilmesi nedeniyle konuya dikkatle yaklaşmak gerekiyor.

Yine hizmet borçlanmalarında hizmetler ilgili borçlanma tutarının ödendiği tarihte geçerli oluyor.

Emekli Sandığında Durum

15 Ekim 2008 tarihinden önce bir şekilde T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi olanların ise borçlanmada seçilen matrahtan dolayı bir kayıp riski bulunmuyor.

Zira bu kapsamdakilerin borçlanma talebinde kazanç belirleme gibi bir hakları bulunmayıp borçlanma türüne göre ya göreve ilk başladıkları tarihteki derece ve kademeleri üzerinden ya da borçlanma talep tarihindeki derece ve kademeleri üzerinden ve her hal ü kârda talep tarihinde geçerli katsayılar üzerinden borçlanma tutarları çıkartılıyor.

Halil TEZEL

212-2750019

546-2750018