Hizmet tespit davası 5 yıl ama, istisnalar var

4 Mart 2016

ALİ Bey, 1984 ile 2004 yılları arasında Üsküdar Belediyesi’nde işçi olarak çalıştım. Sonrasında 2015 yılında hizmet dökümümde SSK değişiklikler yapıp ücretlerimi ilaveler yaptı.

Ben de dilekçe verip emekli aylığımı yeniden hesaplayın dedim hesapladılar hem emekli aylığım arttı hem de birikmiş fark verdiler. Ben şimdi daha fazlası için dava açabilir miyim? (İsmi saklı)

Sayın okurum, konuyu ben de yakından biliyorum. Normal şartlarda “hizmet tespit davası” 5 yıllık süre içinde açılmalıdır. 

Yani, 2004’de işten ayrıldığınıza göre 31.12.2009 gününe kadar dava açmanız gerekiyordu. Fakat, bu olayda Üsküdar Belediyesi’nin yıllar boyunca fazla mesai ücretlerini SGK’ya bildirge ve bordro etmediği hususu Kadıköy SGM’nin denetmenlerince 2002-2012 yıllarının incelenmesi ile ortaya çıkmış olup, çalışanlar bu konuyu 2015 yılında emekli aylıklarının bir miktar artması ile öğrenmişlerdir.

Bu sebeple eksik ücret ile çalışıldığı 2015 yılında öğrenilmiş olup zamanaşımı da bu tarihten itibaren başlamalıdır.

Bu sebeple dava açmanızda bir sakınca yok. Ayrıca belgeler zamanında eksik de olsa verildiğinden zamanaşımı veya hak düşürücü süre olmaz.

Konuya ilişkin Yargıtay kararı şöyle:

“…Davacı, davalı işveren nezdinde çalıştığının tespiti ile işçilik alacaklarının tahsiline karar verilmesini istemiştir. İşverenin, sigortalılara ilişkin hangi belgeleri Kuruma vermesi gerektiği Kanunun 79/1. maddesinde açıkça ifade edildiği üzere yönetmeliğe bırakılmıştır. Atıf yapılan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde, işverence Kuruma verilecek belgeler; işe giriş bildirgesi, aylık sigorta primleri bildirgesi, dönem bordrosu vs. şeklinde sıralanmıştır.

Bu belgelerden birisinin dahi Kuruma verilmiş olması veya Kurumca, fiilen ya da kayden sigortalı çalışma olgusunun tespiti halinde hak düşürücü süreden söz edilemeyecektir…” (Yargıtay 21. HD. 2008/9842 E, 2009/7830 K sayılı 04.06.2009 tarihli kararı)

Davayla alacaklarınızın tahsili mümkün

Ali Bey, beni 24.12.2015 tarihinde isten çıkardılar.Gerekçe olarak da; 4857 Sayılı İş Yasası’nın 17. ve 18. maddeleri uyarınca geçerli nedenle kıdem ve ihbar tazminatı ödenmek suretiyle iş akdi sonlanmıştır.

Ancak; bugüne kadar çalıştığım ayın maaşını, izin günlerine ait ücreti ve tazminatı mı bana ödemediler. Bu alacaklarımı nasıl alabilirim.” H.R. Çelebi

Sayın okurum, işverende olduğunu düşündüğünüz tüm alacakları alabilmenin iki seçenekli yolu var.

Birincisi direkt İş Mahkemesinde alacak davası açmak, ikincisi de davaya gitmeden İcra Müdürlüğü’nden ilamsız takip dosyası ile icra dosyası açtırmak.

İşveren icra belgesine itiraz ederse de 1 yıl içinde İş Mahkemesinde itirazın iptali davası açıp, hem de yüzde 20 oranlı icra inkar tazminatı ile daha çok alacağınız olur

18 yıl ve 4080 gün ile emekli olursunuz

“Ali bey, Kayseri’den Abdullah ben, 02.06.1981 doğumluyum, 1997’nin 10 ayında sigortam başladı % 40 engelli raporum var vergi muafiyet raporum da var ne zaman emekli olabilirim bilgilendirirseniz çok mutlu olurum."

” Sayın okurum, verdiğiniz bilgilere göre, 18 yaşından önce sigortalı olmuşsunuz bu sebeple işe girişiniz 1997 ama sigorta başlangıcınız 02.06.1999 olup buna göre, vergi indirim belgesi sahibi olduğunuzdan 18 yıllık sigortalılık süresi (02.06.2017) ve en az 4080 gün ile SSK’dan emekli olursunuz.