İş Kazası ve TRT’nin Cevabı-

30 Ocak 2006

İş Kazası ve TRT’nin Cevabı


Ali bey, TRT ’de her Pazar öğleden sonra TRT’de “Hukuk Rehberi” isimli program yayınlanıyor ve bir sunucu ile 3 kadar avukat programda vatandaşların sorularını cevaplıyorlar. Ben, bir iş kazası geçirdim ve üzerinden 10 yıldan fazla süre geçti şimdi başvursam SSK bana aylık bağlar mı diye sordum ve bana başvursanda gelir alamazsın, olay zamanaşımına uğramış dediler ama konun uzmanı olarak bir de size sormak istedim.Kadir Yiyen


 


Kadir bey, diğer konuları bilmem ama iş sosyal güvenlik hukukuna gelince cevaplar ekran başında saç baş yoldurtuyor. Sizin sorunuza TRT’den yanlış cevap almışsınız. Çünkü, 506 Sayılı Kanun’un aşağıdaki 90 ıncı maddesi gereğince;


“Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, iş kazalarıyla meslek hastalıkları ve ölüm sigortalarından hak kazanılan gelir ve aylıklar, hakkı doğuran olay tarihinden itibaren beş yıl içinde istenmezse zamanaşımına uğrar. Bu durumda olanların gelir ve aylıkları, yazılı istek tarihini takibeden aybaşından itibaren başlar.


            İş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortasından kazanılan diğer haklar ile hastalık ve analık sigortalarından doğan haklar ise, hakkı doğuran olay tarihinden itibaren beş yıl içinde istenmezse düşer.


            Geçici iş göremezlik ödeneğini veya herhangi bir döneme ilişkin gelir veya aylığını beş yıl içinde almayanların, söz konusu ödenek, gelir veya aylıkları ödenmez.”


            Bu madde gereğince kim üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin SSK’ya müracaat ederek gelir ve aylık isteyebilir. Eğer olayın üzerinden beş yıl geçmemiş ise geçmiş sürelerin gelir ve aylıklarını toplu olarak alabilir. Şayet, 5 yıldan fazla süre geçmiş ise bu kere sadece başvuru tarihinden sonraki sürelerin gelir/aylıklarını alabilir.


            Soruyu cevaplayanlar sanırım, Borçlar Kanunu ve 506 Sayılı Kanun’un 26 ıncı maddesindeki SSK’nın rücu hakkındaki zamanaşımı gelir/aylık konusu ile karıştırarak cevaplamış olabilirler.


           


 


 


            SSK’dan İki Aylığı Olur


            Ali bey, bir tanıdığım iş kazası geçirmişti.Yaklaşık 2 yıl önce olan bu kazadan sonra yakınım halen çalışmaya devam ediyor ve %16 maluliyeti var. El parmaklarında kopma ve uzuv deformasyonu sonucu %16 lık maluliyet verilmiş. Bir yerden duymuştum eğer doğru ise bu yakınım bu maluliyeti ile sürekli iş göremezlik ödeneğine hak kazanabiliyormuş. Ayrıca sigortalı olarak yine çalışmaya devam ederek gününü doldurduğunda normal emekli olabilir ve hem %16 maluliyetinden maluliyet oranına göre bağlanacak sürekli iş göremezlik ödeneğini hem de normal emeklilik maaşını alabiliyormuş.Tam emin olamadığı için de bana sordu. Ben de sorusunu konunun uzmanı olan size aktarıyorum.Bu doğru ise ne yapması nereye ve nasıl başvurması gerekiyor ? İsmi Mahfuz


 


            Yakınınız, gerçekten iş kazası geçirmiş ise %10’dan fazla meslekte kazanma gücü kaybı olduğundan SSK kendisine bir ömür boyu ödenmek üzere sürekli işgöremezlik geliri verecektir. Bunun işkazası geçirdiği işyerinin bağlı olduğu SSK Sigorta Müdürlüğü’ne müracaat etsin. Ayrıca, çalışmaya da devam ederek emeklilik için gereken; prim ödeme günü, yaş ve sigortalılık süresini de tamamlayarak SSK’dan emekli de olabilir. BU durumda hem işgöremezlik geliri hem de emekli aylığı sahibi olacağından 506 Sayılı Kanun gereğince fazla olanı tam az olanı yarım olarak ömür boyu alabilir. Kendisi vefat ederse eş ve çocuklar sadece emekli aylığından faydalanabilir. Çünkü, meslekte kazanma gücü kaybı %50’nin altında kalanlara bağlanan sürekli işgöremezlik geliri vefatlarında eş ve çocuklarına kalmaz.


 


Kısa… Kısa… Kısa… Kısa… Kısa… Kısa…


Yasin Kayı-İşe iade davasını kazanmanızdan sonra işe başlatmayan Belediye size tazminatları ve açıkta geçen dört aylık sürenizin ücretini vereceği gibi bu dört ay için SSK’ya ek prim belgeleri de vermeliydi. Vermemiş ise SSK Kocaeli Sigorta İl Müdürlüğü’ne dilekçe ve ekinde mahkeme kararını gönderin. O zaman işsizlik paralarını da alabilirsiniz ama İş-Kur’a da bir an önce müracaat edin. Bu arada Belediye malları haczedilemez ama gelirlerine SSK el koyabilir.


Muhammet Sarısoy-Birden fazla işyerinden SSK primi ödenebilir. Bu durumda ayda 30 günden fazla çalışmış gibi görünse de SSK gün sayılarının 30 dan fazlasını dikkate almaz ama kazançları toplayarak sizin emekli aylığınızı hesaplar. Yani aynı ay içinde 2 işyerinde  birden çalıştığınızda her işyeri de sizi ayda 30 gün çalıştı ve aylık ücreti birer milyardı derse SSK bunun 60 gün değil 30 gün olarak dikkate alır ama kazançlarınızı 2 milyar olarak kabul eder.


İsmail Şahin-21.10.1982 memuriyet başlangıcınız ve yılda 2 aylık fiili hizmet zammınız ile normalde 45 yaşında emekli olabilirdiniz ama fiili hizmet zamlarınız (yedek subaylıktaki 3 ay dahil) bu yaştan indirilecek olduğundan dilediğiniz zaman emekli olursunuz.


İsmet Çenesiz-Hastalığınız nedeniyle vergi indirim belgesi alırsanız/varsa SSK’dan 3600 günle emekli olabilirsiniz.


Mehmet Şenel-T.C. Emekli Sandığı’ndan malülen emekli olacaksa, hastaneden alacağınız sağlık kurulu raporunda memuriyet görevini yapamaz şeklinde ibare olmalıdır. Ayrıca, toplam 10 tam yılı yoksa T.C. Emekli Sandığı malülen emekli etmez varsa askerliğini de borçlanarak 10 yıla tamamlamaya bakın. Bu arada rapor tarihinde SSK’lı olursa beş yıllık (1800) yeter.