İŞÇİ BAYRAMINDA VİRÜS DAMGASI

29 Nisan 2020

Bu yıl Emeğin Bayramında hüzün hakim olacak,meydanlar boş kalacaktır.

Covit 19 salgını ile birlikte Mart ayından itibaren bir çok işyeri kapanırken,270 Bin işyeri 3 Milyona yakın çalışan için Kısa Çalışma Ödeneklerine başvuruldu.

Kısa Çalışma Ödeneği alma şartları her ne kadar kolaylaştırılsa da,alınacak ödenek tutarları ise ağırlıklı olarak asgari düzeyde kalacaktır,son düzenleme ile birlikte 15/03/2020 tarihinde işten çıkarılan işsizlik ödeneği alamayanlar ise İşsizlik ödeneğinin alt sınırı dediğimiz günlük 39,24 TL harçlığı ,17/04/2020 Ücretsiz izine gönderilenler içinde aynı rakam ödenecektir.

Bu yılda meydanlarda olmasa da,sendikaların ortak bildirisinde virüse rağmen çalışmaya zorlanan işçilerden,iş kazalarından,önlenemeyen meslek hastalıklarından söz edilecektir.

Memur Sendikalarında 666 sayılı KHK eşit işe eşit ücret adaletsizliklerinden,3600 göstergeden ,çalışma koşullarının esnek olmamasından,virüslü günlerde bile kamu kurumlarını terk etmediklerinden bahsederek,sağlık çalışanından tüm kamu kurumlarına kadar her seviyede sıkıntılar dile getirilecektir.

Ülkemizde sendikal hareketin istatistiklik  verilerinden yola çıkıldığında,13 milyon aşan çalışan işçinin 1Milyon 900 Bin sendikalı bu rakam bize %13,84 oranında üye ile cılız bir sendikacılığın hüküm sürdüğünü ortaya koyuyor.

Kamudaki sendikalaşma oranı ise,devlet desteği ile birlikte 2,5 Milyon memurun %66,79 sendikalı olup,1Milyon 702 Bin olmuştur.

SENDİKALAR BİLDİRİNDE NELERE YER VERDİ!

Bizlerle birlikte tüm dünyada, hak arayanların çıktığı meydanlar bugün sessiz kaldı. Ama halkımızın temel mal ve hizmetlerini karşılamak için işyerlerinde işçiler olarak çalışmaya devam ediyoruz.

Mal ve hizmet üretimini bu zor koşullar altında sürdüren arkadaşlarımız,

Gece gündüz demeden canını dişine takarak, büyük bir özveriyle çalışıp adeta yaşamlarını ortaya koyan kardeşlerimiz,

Çalışmaya, üretmeye, hizmet vermeye devam ediyoruz.

Bugün “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü”

Emeğin ve emekçinin değerini bugün toplumun tüm kesimleri bir kez daha gördü.

Covid-19 salgını ile dünya değişiyor. Şimdi sosyal devleti yeniden inşa etmenin zamanıdır.

Şimdi işçinin, memurun, çiftçinin, esnafın, emeklinin, işsizin, yani toplumun geniş kesimlerinin taleplerinin karşılanması zamanıdır.

Şimdi yaşadıklarımız, önümüzdeki dönemde dünya çapında yaşanabilecek kapsamlı toplumsal dönüşümlerin zemini olmalıdır.

2020 1 Mayıs’ını karşıladığımız bu olağanüstü koşullar altında bile taleplerimiz geçerliliğini korumaktadır. Covid-19 salgını sürecinde ve sonrasında atılması gereken birçok adım bulunmaktadır:

  • Çoğulcu, özgürlükçü ve katılımcı demokrasi, tüm kurum ve kurallarıyla hayata geçirilmelidir. Sendikal örgütlenme demokrasinin yapı taşıdır.
  • Ekonomik ve sosyal politikaların öncelikli amacı, refahın adaletli dağılımı olmalıdır. Ücretli çalışanların yaşama ve iş şartları iyileştirilmelidir. Vergide adalet sağlanmalıdır. İşsizlik ve kayıt dışı istihdam ortadan kaldırılmalıdır.
  • Stratejik sektörler ve sosyal güvenlik, eğitim, sağlık gibi hizmetler kamu tarafından yerine getirilmelidir.  İşsizlik Sigortası Fonu kuruluş amacına uygun kullanılmalıdır.
  • Kıdem tazminatı gibi işçilerin en önemli kazanımları korunmalı, esnek çalışmaya dönük değişiklikler gündeme getirilmemelidir.    (TÜRK-İŞ)

1 Mayıs 2020 tüm dünyada büyük bir dönüm noktasına denk geliyor!

Bugün tarihin çok önemli bir kırılma anındayız!

Covid-19 salgınıyla birlikte artık eski düzen iflas etti.

Biz artık yeni bir toplumsal düzen istiyoruz!

Salgın koşullarında dahi acil ve temel mal ve hizmet üretimi dışında çarkların dönmesi ısrarı göz göre göre işçileri salgının pençesine itiyor.

“Finansal istikrar” ve “fiyat istikrarı” gibi neoliberal dogmalar yüzünden Covid-19 nedeniyle yoksullaşan emekçilere yeterince gelir desteği sağlanmıyor. İşçilerin kendi parası olan İşsizlik Sigortası Fonu kaynakları dahi işçiler için kullanılmıyor.

Bu çarpık ve köhne düzende emekçiler üretirken ölüyor. Ölümüne çalışmaya zorlanıyor.

Temel, zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işler dışında bütün işler salgın süresince acilen durdurulmalıdır.

İşten çıkarmalar salgın süresince yasaklanmalı. İşten çıkarma yasağı döneminde ücretsiz izin uygulamasına son verilmelidir.

İş ve gelir kaybına uğrayan özel sektördeki bütün işçilere en az asgari ücret düzeyinde olmak üzere kısa çalışma ödeneğine uygun gelir desteği sağlanmalıdır.

Covid-19 süresince İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yararlanmada ön koşul aranmamalıdır.

Sendikalaşma önündeki engeller kaldırılmalı ve ILO standartlarına uygun sendikal haklar sağlanmalı, 6356 sayılı Yasa değişmelidir.

37,5 saatlik çalışma haftası yasalaşmalıdır.

Çalışma hayatında kadına yönelik her türlü ayrımcılık terk edilmelidir. Cinsiyetçi iş bölümüne, ücret eşitsizliğine son verilmelidir. Kadınlar için güvenceli ve düzenli işler yaratılmalıdır.

Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır.

İşçi sınıfının en önemli kazanımı olan kıdem tazminatı hakkı ortadan kaldırılamaz.

İşsizlik sigortası kaynakları işsizler için kullanılmalıdır.

Emekli aylık ve gelirleri insan onuruna yaraşır hale getirilmeli, asgari ücretin altında aylık ve gelir olmamalı ve emekliler arasındaki eşitsizlikler giderilmelidir.

Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) sorunları adil bir biçimde çözülmelidir.

Ülkemizdeki göçmen ve mülteciler işçi sınıfının bir parçasıdır göçmen işçilerin sendikal ve sosyal güvenlik hakları sağlanmalıdır.(DİSK)

 

1 Mayıs, Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günümüzde yine birlikteyiz. 1 Mayıs 134. Yaşında. Ülkemizde ve dünyada yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle, siz emekçi kardeşlerimizle omuz omuza olamasak da; Türkiye’nin bütün emekçileri, emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, erkekleri, gençleri, yaşlıları, engellileri, meslek sahipleri, kadınları, erkekleri, gençleri, yaşlıları, engellileri, meslek sahipleri ve tüm dünya emekçileriyle birlikte bugün yine 1 Mayıs’ta birlikteyiz.

Bu zor süreçte iş başında fedakarca, cesurca ve özveri ile çalışan başta sağlık, gıda, banka, taşıma, toplu taşıma, su, enerji, güvenlik, temizlik, haberleşme, basın, petrol ile kamu ve özel bütün sektörlerdeki tüm emekçi kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyoruz.

Tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma gününü kutluyoruz.(HAK-İŞ)

 

Kısaca bu yılda sendikalar;

Asgari Ücret,

Kıdem Tazminatı,

Sendikalaşma,

Çalışma Hayatında Esneklik,

Uzun Süreli Çalışma Saatleri,

İş Kazası ve Meslek Hastalıkları,

Göçmenler,

Çocuk İşçiler,

Emekliler,

EYT.. olmak üzere sorunlara bildirilerinde yer vereceklerdir.

Emeğin Bayramı Kutlu Olsun

VEDAT İLKİ