İşe giriş bildirgesine ceza

9 Ocak 2005

[email protected] 


İşe giriş bildirgesine ceza


Ali bey, İstanbul’da S.M.M.M. olarak çalışmaktayım. Yaklaşım Yayınları’ndan çıkarmış olduğunuz asgari işçilik uygulamalarını konu alan kitabınızı aldım. Gayet ayrıntılı, teşekkür ederim. Ancak, taşeronluk işi yapan bir şirketim ile ilgili SSK ile bir sorun yaşadım ve kitabınızda bu hususla ilgili detaylı bilgi bulamadım.

Aşağıdaki hususla ilgili görüşünüzü almak istiyorum.

Mali müşavirliğini yaptığım şirket, bir binanın yıkım işiyle ilgili alınmış bir ihaleye taşeron olarak sözleşme yapıyor. Ben de işe başlama tarihinden önce bir dilekçe ekinde işyeri bildirgesi ve diğer ekleriyle SSK’nın ilgili müdürlüğüne, ana müteahhit şirketin dosyasına taşeron olarak dosya açmak üzere müracaat ettim. Sigorta müdürlüğü dilekçeyi ve işyeri bildirgesi hariç diğer ekleri de alıyor ve kendi iç formu olan taşeron bildirim formunu doldurup, işçi sayısını da belirtiyor.

Ben de yeni müracaat etmem nedeniyle işyeri taşeron bildirim formunda yazan kişi sayısı kadar işçiyi bir aylık süre içinde girerim düşüncesiyle işe giriş bildirgesi gönderdiğimde, işlemin cezalı olacağını belirttiler, gerekçeleri de daha önce açılmış bir dosyaya (Ana Müteahhit Dosyası) bildirimde bulunmamamı gösteriyorlar. Bu uygulama doğru mudur, daha hiçbir sigorta müdürlüğünde böyle bir uygulama ile karşılaşmadım. İdari para cezası uygulanması doğru olur mu ne yapmamı önerirsiniz? C. Dağdelen

Sayın Dağdelen, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince işverenler işe başlamadan önce SSK’ya işyeri bildirgesi vermek zorundadırlar ve işe başlanılan ilk gün işe başlayacak sigortalıların da en geç bir ay içinde SSK’ya sigortalı işe giriş bildirgesi ile bildirilmesi gerekir. Örnekleyecek olursak, 30.12.2004 günü SSK’ya verilen işyeri bildirgesinde 01.01.2005 günü işyeri açılacağı (sigortalı çalıştırmaya başlanacağı) bildirilmiş ise sadece 01.01.2005 günü işe başlayan sigortalıların işe giriş bildirgeleri bir ay içinde SSK’ya verilebilir, 02.01.2005 ve sonrası günlerde işe girenlerin işe giriş bildirgeleri işe başlama tarihinden önce verilmelidir. Taşeronlar ise asıl işverenin dosyasına işçilik bildirdiklerinden işyeri bildirgesi vermezler (vermeleri gerekmez) sadece asıl işverenin işyerinde işe başlayacaklarını belirten ve gerekli bilgileri içeren bir belge vermeleri yeterlidir. Asıl işverenin dosyasına işçilik bildireceklerinden de taşeronların işçileri işe başlamadan önce SSK’ya bildirilmelidir. Yazınızda hangi sigorta müdürlüğü olduğunu yazmamışsınız ama yaptığı işlem bana göre doğrudur. Daha doğrusu yasaldır ancak yasanın doğruluğu konusunda tartışma yapılabilir…——————————————————————————–Okurlara Cevaplar

Hüseyin Ergül-Bayburt-Bağ-Kur’lu olmak için 1479 Sayılı Kanun’un 24’üncü maddesinde de yazılı olduğu gibi vergi mükellefi veya esnaf odasına kayıtlı olmak gerekir. Bağ-Kur’dan çıkmak ise isteğe bağlı değildir, vergi kaydı veya esnaf odası kaydı devam eden birisi ben Bağ-Kur’a prim ödemeyeceğim diyemez. Bu nedenle vergi kaydınız veya esnaf odası kaydınız yok ise bunu belgeleyerek müracaat ederseniz Bağ-Kur sizi çıkarır, aksi halde çıkarmaz.

Gülçin Konar- Bağ-Kur’a devam ederseniz SSK ile birlikte en az 5400 gün (15 tam yıl) prim ödemek şartıyla 52 yaşında (01.06.2006)Bağ-Kur’dan kısmi aylık ile emekli olursunuz.