İsteğe Bağlı Emekli Sandığı-Emeklilik Hesabı-İstifa Edene Tazminat Olmaz

4 Mayıs 2006

            İsteğe Bağlı Emekli Sandığı


            Ali bey, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun 12.maddesi ile geçici 218 inci  maddeleri uyarınca sandığa bağlı çalıştıktan sonra görevinden ayrılanların isteğe bağlı Sandık iştirakçisi olabilmelerine imkan sağlayan bu maddeden faydalanabilir miyim?


            Ben  20.11.1979 tarihinden 25.10.2002 tarihine kadar T.C. Emekli Sandığı’na bağlı


olarak çalıştım, istifa ile ayrıldım. Halen de SSK’ya bağlı sigortalı olarak (27.07.2005 ‘den beri) çalışmaktayım.


            SSK’dan ilişiğimi kesip isteğe Bağlı Emekli Sandığı iştirakçisi olmak istiyorum. Acaba bu kanun bana da uygulanabilir mi? Sadrettin Sarı


 


            Sadrettin bey, 5434 Sayılı Kanun’un 12 inci maddesine 5234 Sayılı Kanunlar 2004 yılından eklenen paragraflar gereğince, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak en az on yıl çalıştıktan sonra, memuriyetten çıkarılmamış olmak kaydıyla herhangi bir nedenle memurluktan ayrılmış olanlar, memurluktan ayrıldıkları tarihten itibaren altı ay içinde yazılı olarak Sandığa başvurmaları halinde isteğe bağlı olarak kesenek-prim ödeyebilirler. Kanun gereğince, diğer sosyal güvenlik kurumları (SSK ve Bağ-Kur gibi) ile zorunlu olarak ilgilendirilmelerini gerektirir görevlerde çalışmakta olan ya da çalışmaya başlayanlar ile diğer sosyal güvenlik kurumlarından veya Sandıktan kendi çalışmasından dolayı aylık bağlanmış olanlar isteğe bağlı iştirakçi olamazlar. Bunlardan diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak çalışmaya başlayıp bu görevleri sona erenler de altı ay içinde yazılı olarak isteğe bağlı iştirakçi olmak üzere başvuruda bulunabilirler. Ayrıca, T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi iken Sandıkla ilişkisi kesilmiş olanlardan, 12 nci madde uyarınca isteğe bağlı iştirakçi olabilecekler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde yazılı olarak Sandığa başvurmaları halinde aynı esaslar dahilinde isteğe bağlı iştirakçi olabilirler.


             Siz, 17.09.2004 tarihli bu kanun gereğince üç ay içinde T.C. Emekli Sandığına müracaat etmediğinizden şimdi isteğe bağlı iştirakçi olamazsınız.


 


 


            Emeklilik Hesabı


            0329866052 Bağ-Nolu eşimin  22.04.1984 tarihinde başlayan Bağ-Kur sigortalılığı devam ediyor. Sizin de yayınladığınız 4759 Sayılı Kanuna göre 01.06.2002 tarihi itibariyle, 18 yıl ve üzeri sigortalılığı olan 40 yaşında emekli olabiliyor. Eşimin sigortalılık süresi 01.06.2002 itibariyle Bağ-Kur tarafından 17 yıl, 11 ay, 09 gün olarak hesaplanıyor. Bağ-Kur yetkilileri terk vs. olabilir diyorlar ve emekliliğiniz 41 yaşında 2007 yılı nisan ayında olacağınız söylediler. Ben bu durumda ne yapayım. Nisan 2006 da emekli olabilir mi? Mehmet Sucu


            Mehmet bey, www.bagkur.gov.tr den sizinde alabileceğiniz eşinize ait Bağ-Kur hizmet sürelerine göre 01.06.2002 günü itibariyle 17 yıl, 11 ay, 9 günü var. Özellikle, 01.11.2001 ile 31.12.2001 arasında var olan 2 aylık boşluk nedeniyle 18 yılı tamamlayamıyor ve eşiniz bu nedenle 41 yaşını tamamlayınca emekli olacak.


 


 


 


            İstifa Edene Tazminat Olmaz


            KPSS sınavı ile Tarım  Müdürlüğünde memuriyete atandım ama şu an halen bir


firmada işçi statüsünde çalışmaktayım. Memuriyete geçebilmek için işten istifa etmem halinde hangi haklara sahip olurum yada istifa halinde nasıl bir yol takip etmeliyim? İhbar kıdem tazminatları konusunda  durumumla alakalı bilgilendirir misiniz? Ali Türkeli


 


            Ali bey, KPSS ile memuriyet görevini kazanmanızdan dolayı öncelikle tebrik ederim, milyonlarca adayın arasından sıyrılıp öne çıkmışsınız. Ancak, memuriyete geçebilmek için halen çalıştığınız işyerinden ayrılmanız gerekecek bu da istifa demektir. İstifa eden işçi kıdem tazminatı alamayacağı gibi ihbar sürelerine uymaz iseniz bir de ihbar tazminatını sizin ödemeniz gerekir. İhbar tazminatı ödememek adına işi bırakacağınızı 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 17 inci maddesinde belirtilen sürelere dikkat ederek işverene bildirin.


 


Kısa… Kısa…Kısa…Kısa…


Erhan Kaya-Babanız, bundan sonra prim ödemese dahi var olan 15 yıl, 8 aylık prim ödeme süresi ile Tarım Bağ-Kur’dan 58 yaşında kısmi aylık ile emekli olur. Ancak, bundan sonra prim ödemeye yeniden başlar ve askerliğini de öderse 25 tam yılı (9000 günü) tamamladığı gün yaşa bağlı olmadan emekli olur.


Kanber Kenber-Aylık 177 YTL. den 1000 YTL (bir milyar) süt parası yeni kanunlar 2007 yılında yürürlüğe girecek. 2007 yılına kadar bu rakam 50 YTL.dir ve doğum raporuyla SSK müdürlüklerinden alabilirsiniz.


Mustafa Kaya-İsteğe bağlı prim ödemek için dilekçe verilmiş ama hiç ödeme yapılmamış ise şimdiki aftan yararlanıp ödeme imkanı yok.


Nazlı Düşkün-01.04.1986 başlangıcınızla 20 yıllık sigortalılık süresini tamamladığınız 01.04.2006 gününden itibaren dilediğiniz zaman emekli olursunuz. İşyerinden ise her yıla bir brüt ücret tutarında kıdem tazminatı alacaksınız.


Hüveyda Çetinsaraç-Bağ-Kura devam ederseniz daha önceki beş gün SSK sigortanız dahil 15 tam yılı (5400 günü ) tamamlarsanız 58 yaşında, 7200 günü tamamlarsanız ise hemen emekli olursunuz. Bundan sonra SSK’ya geçerseniz 3600 gün sayısı ile 58 yaşında 5000 günle ise 5000 günü tamamladığınız gün emekli olursunuz.


Aslan Erkul-Tarım sigortasının SSK olanı var Bağ-Kur olanı var. Bu nedenle Tarım sigortanız SSK Tarım ise 7 yıl (1260 gün) prim ödemek şartıyla 49 yaşında Tarım SSK’dan emekli olursunuz. Askerliği borçlanırsanız emeklilik yaşınız 48 olur.