Kamuda çalışan emeklilerin aylığı kesiliyor, Şehir Dışına Nakil,

10 Ocak 2005

[email protected] 


Kamuda çalışan emeklilerin aylığı kesiliyor
2005 yılı Bütçe Kanunu’nun 25’inci maddesi gereğince,
-Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine yapılacak atamalar hariç olmak üzere,

1-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, kamu kurum ve kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar.

2-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; kamuda veya kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin % 50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar.

3-Yukarıdaki durumlarına aksine izin veren diğer kanuni düzenlemeler 2005 yılı için geçerli değildir.

Ancak aşağıda sayılan kişi ve gruplar emekli aylıklarını da alarak kamuda çalışabilirler.

1) Cumhurbaşkanlığına seçilenler,

2) Dışarıdan Bakanlar Kurulu üyeliğine atananlar,

3) Yasama Organı üyeliğine seçilenler, mahall” idareler seçimleri sonucuna göre görev alanlar,

4) Sadece toplantı veya huzur ücreti ya da hakkı ödenen görevleri yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücreti karşılığında görevlendirilenler,

5) Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler (Öğretim üyeliğinden emekli olanlardan üniversitelerde ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler hakkında yaş haddini aşmamış olmaları kaydı aranmaz.),

6) Vakıf üniversitelerinde görev alanlar,

7) Özel kanunlarında emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılma veya görev yapma hakkı verilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararname ile atanan veya görevlendirilenler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce yapılan seçimler sonucunda görev verilenler.

Akşam okurları yukarıdaki düzenleme neticesinde emekli aylıkları ile çalıştıkları işleri arasında tercih yapmak zorunda kalıyorsanız size T.C. Anayasası’nın 161′ inci maddesinin son cümlesini ‘Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz’ ibaresini hatırlatmak isterim, bu yolla da siz ve sizin durumunuzda olanlar dava yolunu seçebilirler veya en azından ana muhalefet partisi Anayasa Mahkemesi’ne gidebilir.——————————————————————————–Yaşınızı tamamlamalısınız

Ali Bey, daha önce size yazmıştım ve 46 yaşında en az 5075 gün ile emekli olacaksınız demiştiniz. 18.01.2012’de 46 yaşa giriyorum, acaba 46 yaşa girince mi yoksa bitince mi müracaat etmeliyim. Ayrıca 4803 günüm var, şu an çalışmıyorum askerliği ödersem SSK başlangıcım geri gelmiyor ama ben 272 günüm olmasına rağmen askerlik borçlanması yapıp isteğe bağlı ile uğraşmak istemiyorum, ne önerirsiniz? Kadir Toz Sayın Toz, yazınızda doğum tarihinizi yazmamışsınız emeklilik sistemimiz gereğince emeklilik için gereken yaşa girilince değil tamamlanınca emekli edilirsiniz. Sizin durumunuza göre 46 yaşı bitirip 47 yaşında gün alınınca dilekçenizi verebilirsiniz. Askerlik sürenizi gün kazanmak için borçlanmanızı tavsiye ederim.——————————————————————————–Konya Atatürk Sağlık Meslek Liseliler

Vergi konusunda en iyi otoritelerden olan Prof. Dr. Şükrü Kızılot hocam, vergi gibi zorlaştırılmış ve soğuk bir konuyu, farklı bir üslup ile Hürriyet Gazetesi’ndeki köşesinde yayınladığı makaleleri ile herkesin anlayabileceği bir şekilde ve güleriz ağlanacak halimize bakış açısıyla sunuyorken şimdi ‘Kiraz Kedinin KDV’si’ isimli kitapta makalelerin birçoğunu bir araya getirmiş. Ayrıca, Zühal Kızılot ile birlikte kaleme aldığı, ‘Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları’ isimli kitapta da vergi konusunda yılların birikimi ve deneyimi, Danıştay kararları ile birlikte okuyucuya sunulmuş.

Her iki kitap için yazarlarının eline sağlık diyor, bu kitaplardan edinmek isteyenlerin yayımcı olan, Yaklaşım Yayıncılık’ın Bülten Sokak No: 54 Kavaklıdere/Ankara adresinden, Yaklaşım Yayıncılık bölge bayilerinden, Yaklaşım Yayıncılık kitaplarını satan yayınevlerinden bizzat alabileceğiniz gibi 0-312-468 76 46 numaralı telefondan da edinebileceğinizi hatırlatırım.——————————————————————————–Konya Atatürk Sağlık Meslek Lİselİler

Ali Bey sizin de mezun olduğunuz okulumuz için www.konyaasmlmezunlari.com.tr.tc isimli bir web sayfası hazırladık ve sayıları 10 binleri bulan mezunlarımızı önce sanal ortamda daha sonra da okulumuzda düzenleyeceğimiz bir gecede bir araya getirmeye çalışıyoruz. Dört yıl boyunca geceli-gündüzlü bir arada olduğumuz dostlarımızı arıyoruz. Bu nedenle sizin ve gazetemizin aracılığıyla ile herkese duyurmak istiyoruz. Müzmine bekar, Vahit Ateş——————————————————————————–Benden fazla aylık alıyor…

Ali Bey, 15.04.2002 günü 11205 gün ve %75 aylık bağlama oranı ile 15175 gösterge (1/10 derece-kademe) ile SSK’dan emekli oldum ve elime ayda 717 milyon lira aylık geçiyor. Aynı kurumda uzun yıllar birlikte çalıştığım arkadaşım 15.07.2003 günü 10840 gün ve %75 aylık bağlama oranı ile 14525 (2/7) gösterge ile emekli oldu ve eline ayda 770 milyon geçiyor. Yani benden 53 milyon daha fazla aylık alıyor ama derece ve kademesi benden düşük. Bu nedenle ya benim aylığımda ya da arkadaşımın aylığından bir hata olmalı. Servet Şirin

Servet Bey, gerçekten arkadaşınız ile aylık bağlama oranlarınız aynı ama 4447 Sayılı Kanun ile 01.01.2000 gününden beri uygulanan yeni aylık hesaplama sistemine göre arkadaşınızın 2000 ve sonrası yılları kazançları sizden hem süre hem de rakam olarak fazla olması gerekir. Kısaca, sadece derece ve kademeye bakılarak karşılaştırma yapılması 31.12.1999 tarihine kadar bağlanan aylıkları için geçerli olabilir ama 01.01.2000 ve sonrasında bağlanan aylıklarda 01.01.2000 ve sonraki aylarda ödenen primler için ayrı bir hesaplama (TÜFE’li) yapılıyor. Ancak, bütün bunlara rağmen hiç hata yoktur veya vardır diyemem sizin ve arkadaşınızın 2000 ve sonraki yıllardaki kazançlarını da bilmek gerekir.——————————————————————————–Okurlara cevaplar

Adil Küçük-Nüfus cüzdanınız ile en yakın SSK müdürlüğüne giderek eski SSK sicil numaranızı da bulabilirsiniz. 3600 gün sayısına ulaştığınızda emekli olursunuz, oğlunuz için çalışamaz (malul) sağlık raporu alırsanız, sigortanızdan o da faydalanır.

Necati Tuna-Gebze-01.12.1980 sosyal güvenlik başlangıcı ile özel bankanın emeklilik sandığından 46 yaşında (23.06.2007) günü emekli olursunuz.

İsmail Deniz-Nazilli-46 yaşında (10.02.2013) günü en az 5075 gün ile emekli olursunuz.

H.İbrahim Değirmenci-Ank.-Bağ-Kur’a 15 tam yıldan fazla prim ödediğiniz için 57 yaşında kısmi aylık ile emekli olabileceğiniz gibi 25 tam yıl ile yaşa bağlı olmadan da emekli olursunuz.

Duran Atak-Eskişehir-Askerlik sürenizi borçlanıp, öderseniz (20 ay ise) başlangıcınız 04.03.1982 olur ve 04.03.2007 günü SSK’dan emekli olursunuz.

Maber Pehlivan-Bayan bir okurum iseniz 3600 günü tamamlamak şartıyla 52 yaşında (01.07.2005) SSK’dan emekli olursunuz.

H.Şenol Berber-K.Maraş-16 yıl fiilen polislik yapmanız nedeniyle 4 yıl fiili hizmet zammı ilavesi ile 20 yıl eder. Ayrıca, 785 gün SSK ve 20 ay askerlik ile birlikte 23 yıl, 10 ay itibari hizmet süreniz var. Bundan sonra SSK’ya 25 yıldan eksik kalan süreyi çalışarak ödeyip, T.C. Emekli Sandığı’ndan 44 yaşından sonra emekli olabilirsiniz. Dikkat edin memuriyetten sonra SSK’ya sakın 3.5 yıl veya daha fazla prim ödemeyin yoksa SSK’dan 48 yaşında emekli olursunuz.

Bayar İzci-İzmir-Askerliği de borçlanarak Bağ-Kur’da 25 tam yılı tamamladığınız gün emekli olursunuz.——————————————————————————–Şehir dışına tayin olur mu?

Ali Bey biz uzun zamandır özel bir güvenlik şirketinde çalışmaktaydık. Bizim bu şirketle işe başladığımız tarihten bugüne kadar hiçbir yazılı mukavelemiz olmadı. Bizler şu anda Balıkesir’in Edremit ilçesinde ikametgah etmekteyiz ve işyerimiz Edremit’e 10 km. uzakta olan Akçay Belediye sınırları içersinde, ben 3 yıldır diğer arkadaşımsa 5 yıldır bu güvenlik şirketiyle birlikte çalışmaktayız. Şu anda bizim 3’er aylık çocuklarımız var. Geçtiğimiz günlerde söz konusu şirket tarafından tarafımıza birer ihtarname ve tebligat geldi. Tebligatta deniyor ki şirket projesinde yapılan değişiklikten ve işinizin doğası gereği yeni iş yeriniz Balıkesir/Gima2 olarak belirtilmiştir. Söz konusu iş yeri bizim görevimizi sürdürmekte olduğumuz iş yerimizi takriben 130 km uzaklıkta olup her saat başı da araç bulunmamaktadır ve söz konusu şirket bizi 31.12.2004 tarihinde sabah 8’den akşam 4’e kadar çalıştırdı ve söz konusu tebligatta 01.01.2005 tarihinde sabah 07:30’da işe başlamamız gerektiğini bildirdi. Biz de yeni iş yerimize 03.01.2005 tarihinde öğleden sonra saat 2’de ulaştık ve durumumuzla ilgili mağaza yöneticileriyle görüştük Onlar da böyle bir tayinden haberdar olmadıklarını kendilerine de böyle bir evrağın ulaşmadığından ve işyerinin güvenlik kadrosunun dolu olduğundan bahsettiler ve işe başlattırmadılar. Biz de mağaza yöneticilerinden bu durum karşısında birer yazılı evrak istedik. Onlar da böyle bir evrağı vermeye yetkilerinin olmadığını söylediler. O zaman biz de çalıştığımız güvenlik şirketini telefonla aramalarını rica ettik.Yapılan telefon görüşmesinde güvenlik şirketi yetkilileri, biz onları gözden çıkardık. Onların zaten oraya gelmelerine ve çalışmalarına imkan yok. İşten çıkmaları ve istifa etmeleri için böyle bir yol izledik. Size de böyle bir evrak göndermeyeceğiz. Biz onların adına ve adresine tebligat gönderdik demişler.Sizden ricam bizim çalıştığımız güvenlik şirketi böyle bir tayini hiçbir yazılı ve imzalı anlaşmamız olmadan yapabilir mi? Bizi tazminatsız işten çıkarabilir mi? Bu kış kıyamet gününde 350.000.000 TL. maaş ile 130 km uzağa evimizi ve ailemizi götürmemize imkan yok. Hakkımızı nasıl arayabiliriz. Lütfen bize yardımcı olup yol göstermenizi rica ediyoruz. Ahmet Mermi ve Hasan Şener-Balıkesir

Sayın okurlarım, işveren ile aranızda yazılı bir sözleşme ve bu sözleşmede işçiler Türkiye çapında tayin ve atamaya gönderilebilir ibaresi olmadığından, işvereniniz sizi belediye sınırları (Akçay Belediyesi) dışında bir yere tayin edemez. Ettiği takdirde (ki etmiş) siz gitmek zorunda değilsiniz ve 4857 Sayılı Kanun’un 24’üncü maddesi gereğince iş akdinizi feshettiğiniz ve kıdem tazminatlarınızı en kısa sürede (mesela 3 gün) göndermesi için işverene tebligat gönderin, belirtilen sürede paranızı göndermez ise iş mahkemesinde dava açabilirsiniz. Hatta yukarıda anlattığınız olayı doğrulayacak şahitleriniz var ise 4857 Sayılı Kanun’un 17’nci maddesinde belirtilen kötüniyet tazminatı alabilmek için iş mahkemesinde dava açmanızı tavsiye ederim. Bu arada durumu Çalışma Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Ankara adresine de bildirin.