Kısmi Süreli Çalışanların Sağlık Haklarında Güncel Değişiklikler

2 Şubat 2021

Genel sağlık sigortası tüm çalışanları kapsamasına rağmen çalışmayan veya herhangi bir geliri olmayan kişiler de dâhil olmak üzere hemen herkesi ilgilendiren bir sigorta kolu.

Hastanelerde tedavi görmek ve devletin sağlık imkânlarından sigorta kapsamında yararlanmak genel sağlık sigortası kapsamında olmayı gerektiriyor.

Ay içinde 30 günden az çalışan sigortalılarınsa (kısmi süreli çalışanlar) bu sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi 7226 sayılı Kanunla düzenlenmiş olup belirli koşullarda mümkün bulunuyor.

Bu şartları incelemeden önce yasa koyucu tarafından kimlerin kısmi çalışan olarak öngörüldüğüne açıklık getirelim.

Kimler Kısmi Çalışan Olarak Kabul Ediliyor?

  • Part Time Çalışanlar:Bu çalışanlar, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışırlar. Tam zamanlı çalışanların haftada 45 saat çalıştığı iş yerlerinde, kısmi süreli çalışanlar en fazla 30 saat çalışabiliyor.
  • Çağrı Üzerine Çalışanlar: Çalışan çağrı üzerine çalışmaya dayalı kısmi süreli bir iş sözleşmesi ile işe çağrıldığında, işverenle birlikte belirlenen sürede çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücrete hak kazanan işçileri ifade ediyor.
  • Çalıştığı Saat Kadar Ücret Alanlar:İşverenle ücretini saat üzerinden anlaşan ve çalıştığı saat kadar ücret kazanan, toplam çalışma saati üzerinden hesaplanan prim gün sayısı 30 günden az olan kişileri ifade ediyor.
  • Ev Hizmetlerinde Çalışanlar:Bu kişilerin sigortalılığı ile ilgili hükümler 10 günden az ya da çok çalışmalarına göre belirlenmiştir. Tam zamanlı çalışanlar hariç, ay içinde 30 günden az ev hizmetlerinde çalışanlar bu kapsamda değerlendirilebiliyor.

 

Ay içinde 30 günden az çalışan sigortalıların çalışmadıkları günler SGK’ya eksik gün olarak bildiriliyor. Bugünler için işverenlerin, prim ödememeleri gerekiyor. Dolayısıyla ayın 30 güne tamamlanması durumu ortaya çıkıyor.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 88. maddesinde, 30 günden az çalışan kişilerin genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlaması gerektiği belirtiliyordu. Bu zorunluluk önce 30 günden az çalışmalar içindi.

Son düzenleme ise 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapıldı, 1 Nisan tarihinde yürürlük kazandı.

Değişiklikten önce ayda 30 günden daha az olan çalışma günlerini GSS primi ile 30 güne tamamlama zorunluluğu esnetiliyor. Buna göre artık bu tür çalışması olanlar ancak sekiz ve daha az gün çalışmaları halinde GSS primi ile ayda 30 güne tamamlamak zorunda olacaklar.

Ayrıca ev hizmetlerinde ayda 10 günden fazla süre ile çalışanların da prim günlerini GSS primi ile 30 güne tamamlama zorunluluğu da kaldırılmış bulunuyor.

Başka bir deyişle ayda en az 9 gün çalışanlar artık GSS primi ödemiyor.

Halil TEZEL

212-2750019

546-2750018