MALÜL ÇOCUKLARIN RAPOR DÜZENLENME SÜRESİNDEKİ ‘’1 YIL ‘’ ŞARTI KALDIRILDI

9 Ekim 2015

8/10/2013 tarihli ve 2013/34 sayılı Genelgenin “Sigortalıların veya Genel Sağlık Sigortalılarının Hak Sahibi veya Bakmakla Yükümlü Olduğu Çocuklarının Maluliyet Tespiti” başlıklı bölümünün 2.3. ve 2.4. fıkralarına göre mevcut uygulamada; malul olduğu iddiası ile sağlık sigortasından veya ölüm aylığından yararlanma talebinde bulunan sigortalı veya genel sağlık sigortalısı çocuğunun, talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmet sunucularınca düzenlenmiş sağlık kurulu raporunun mevcut olması halinde hastaneye sevk işlemi yapılmadan mevcut raporu değerlendirilmek üzere gerekli belgelerle birlikte Kurum sağlık kuruluna gönderilmekte idi.

Ancak SGK 2015/23 sayılı genelgesi ile ;Maluliyet tespiti için talepte bulunan çocuğun mevcut sağlık kurulu raporunun, talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde düzenlenmiş olma şartı kaldırılmıştır.

Buna göre, sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerince, sigortalı çocuğunun talep tarihi ile Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmet sunucularınca düzenlenmiş mevcut sağlık kurulu rapor tarihi arasındaki süreye bakılmaksızın, rapor diğer belgelerle birlikte Kurum sağlık kuruluna gönderilecektir. Bu değerlendirme sonucu gerekli görmesi halinde, Kurulca çocuğun yeniden muayenesi istenilebilir.