Memura Ücretsiz İzinde Sağlık Yardımı

30 Ocak 2005

Memura Ücretsiz İzinde Sağlık Yardımı
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 108 inci maddesi gereğince “aylıksız izin” alan memurlar ile bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerine, çalışmadığı bu süre boyunca kendi kurumlarınca sağlık karnesi verilip, verilmeyeceği sorusuna cevabı Sayıştay Genel Kurulu vermiştir.
Sayıştay Genel Kurulu’nun 01.02.1988 tarih ve 4620/1 Sayılı, Personel Mevzuatı ile İlgili Kararına göre;
1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 108’inci maddesine göre aylıksız izin kullanan Devlet memurunun; kendisinin, eşinin bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve çocuklarının tedavi giderlerinin kurumunca karşılanması gerektiğine çoğunlukla,
2. a) Sürekli görevle yurt dışına gönderilen Devlet memurunun yanında bulunan;
– Aylıksız izinli memur ya da emekli eşinin yurt dışı tedavi giderinin; yurt dışında sürekli görevle bulunan memurun kurumunun yurt dışında ve döviz olarak ödenmesinde yasaya aykırılık bulunmadığına çoğunlukla,
– Aylıksız izinli memur eşinin bakmakla yükümlü olduğu ana, babasının yurt dışı tedavi giderinin yurt içi emsali kadarının aylıksız izinli memurun kurumunca Türkiye’de ve Türk parası olarak karşılanması gerektiğine çoğunlukla,
– Emekli eşinin ana babasına ilişkin sorunun, bağlı olduğu emeklilik statüsü ile ilgili mevzuat esasları çerçevesinde çözülmesinin uygun olacağına çoğunlukla,
b) Eşi yurt içinde Devlet memuru olarak görevli bulunan kendisi sürekli görevle yurt dışına gönderilen kadın memurun yanında bulunan aile yardımı ödeneğine müstahak çocuklarının yurt dışında yapılan tedavi giderlerinin, kadın memurun kurumunca, yurt dışında döviz olarak ödenmesinde yasal sakınca bulunmadığına çoğunlukla,
3. Eşi aylıksız izinli memur ya da emekli olan, kendisi sürekli görevle yurt dışına gönderilen kadın memurun yanındaki çocuklarının yurt dışı tedavi giderlerinin, kadın memurun kurumunca, yurt dışında ve döviz olarak ödenmesi gerektiğine çoğunlukla,
4. Eşi yurt içinde Devlet memuru olarak görevli bulunan, kendisi sürekli görevle yurt dışına gönderilen kadın memurun yurt dışı aylık emsalinin, iki çocuğu geçmemek üzere, yanında bulunan ve aile yardımı ödeneğine müstahak olan her çocuk için yüzde 2,5 oranında artırılarak uygulanmasının yerinde olacağına oybirliğiyle karar verildi.

Sendikacılara Haksızlık Var
Sayıştay Genel Kurulunun 25.11.2002 tarih ve 5048/2 Sayılı bir başka kararında ise;
“ 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre sendikaların ve konfederasyonların yönetim kurullarında görev almaları nedeniyle aylıksız izinli sayılan kamu görevlilerinin ve bunların eşleri ile bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve çocuklarının tedavi giderlerinin kurumlarınca karşılanmasının mümkün olmadığına çoğunluk görüşü ile karar verilmiştir.”