Öğretmenin intibakı

21 Haziran 2004

1998 yılında mezun olduktan sonra iki sene özel bir dershanede öğretmenlik yaptım. 2000 yılında da askere gittim (kısa dönem er olarak) askerlik dönüşü 2001 yılında da MEB okullarında öğretmenliğe başladım. Sorum, dershanede çalıştığım ve askerlikte geçen sürelerin kadro-dereceme, emekliliğe, hizmet puanıma bir katkısı olur mu? Ne yapmam gerekir? Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler. İsmi Mahfuz

Sayın hocam,

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Tesis Edilen Sınıflar başlıklı 36.maddesinin C/5 bendine göre,

‘- Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyet kabul edenlerin özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3 ünün her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.

Yukarıdaki fıkralara göre, değerlendirilecek hizmet süresinden sadece özel sektörde geçen süre 12 yılı geçemez.

Ancak, T. C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar kanunlarına tabi görevlerde bulunmuş olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri dereceler öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri derecenin son kademe aylığını geçemez.’

Buna göre özel okul öğretmenliği sürenizin 2/3 ü aylığınıza esas derece ve kademenizi 360 günü 1 kademe hesabıyla arttıracak olup 5434 Sayılı Kanun’a göre de tamamı emekliliğe esas derece ve kademenizi yükseltecektir.

Dilekçenizi ise şimdiden verin ki işlemleriniz başlasın, bunun için bağlı olduğunuz okul müdürlüğüne dilekçe vereceksiniz.

Askerlik süreniz ise memuriyet derece ve kademenize sayılır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 84. Maddesine göre;

‘Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananlar adaylık esaslarına tabi olurlar ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri asaletlerinin tasdikinden sonra kademe ilerlemesi yapılmak ve sınav veya seçmeye tabi tutulmak suretiyle derece yükseltilmesinde de değerlendirilir.’

Askerlik sürenizi T.C. Emekli Sandığı’na borçlanma işlemi yaptığınızda ise emekliliğe esas hizmetlerinizden sayılır.

Okurlara Cevaplar

Erkin Demirel-Ank.-Vergi kaydınız olmadan oda kaydınız devam ettiği müddetçe Bağ-Kur’a prim ödemeleriniz geçerlidir. 25 tam yıl (9000 gün) prim ödeyince (22.06.2007) emekli olacaksınız.

Sezai Öztürk-Burhaniye-44 yaşınızı (23.10.2005) ve 5000 gün sayısınız tamamladığınız anda emekli olursunuz.

Mehtap Gencer-İst.-Bağ-Kur’a veya SSK’ya geriye dönük borçlanma olmaz. Sadece 4956 Sayılı Kanun ile 1982-2000 yılları arasında vergi kaydı var olan dönemler için şubat 2004 günü sona eren bir borçlanması vardı. Bağ-Kur kapanışı sizin Bağ-Kur il müdürlüğüne vermeniz gereken İş Bırakma (İB) formu ile yapılabilir.

Naciye Yavaş-K.Çekmece-İsteğe bağlı SSK’nızı bitirmek için bir dilekçe vermenize gerek yok 3 ay ödeme yapılmayınca otomatikman biter. Gönderdiğiniz bilgilere göre 41 yaşında (04.06.2007) 5000 gün sayısı ile emekli olacaksınız.

Selahattin Gerihan-Foça-1991-1998 yılları arasında Bağ-Kur’a ödediğiniz primler geçerli olup (aynı yıllara rastlayan ve) yazları ara sıra ödenen SSK primleri ile isteğe bağlı SSK ödemeleriniz geçersizdir. Buna göre 1998 (Bağ-Kur’un kapanışı) yılından sonra SSK’ya en az 1260 gün ve Bağ-Kur ile SSK toplamında 5000 gün prim ödemiş olmak şartıyla 44 yaşında SSK’dan emekli olursunuz.

Üvey anneye olmaz

Ali bey iyi çalışmalar, sigortalılar, babaları ile evlenip aynı soy ismi taşıyan üvey annelerine SSK’dan sağlık karnesi alabilir mi ve SSK hastanelerinden tedavi ettirebilir mi? Üstelik sigortalıyı küçüklüğünden beri bakıp büyütmüş? Murat Abatay

Sayın okurum, sigortalılar bakmakla mükellef oldukları ve geçimlerini temin ettikleri ana ve babaları için SSK’dan sağlık karnesi alabilmektedirler. Ancak üvey anneleri kendi anneleri sayılmadığından (Medeni Kanun gereğince) onlara sağlık karnesi çıkartamazlar. Bu durumu şöyle düşünebilirsiniz, nasıl siz onun mirasına iştirak edemiyorsanız O da sizin üzerinden sağlık karnesi alamaz.

TCDD’de ve 61’likler

Demiryollarımızda yapılan iyileştirme çalışmalarından sonra artık Ankara-İstanbul arasında beş saatte hem de güvenli bir şekilde seyahat edebiliyoruz. Ancak, demiryollarımızda yapılan gençleştirme çalışmalarında tecrübeleri ile gençlere yol gösteren çalışanlardan 60 yaşından büyük olanlarına zorunlu tayin yolu görünüyormuş. İnşallah doğru değildir…

Sadece giriş var

Sayın Ali Bey, ben 5975773 sigorta sicil numarası ile 04.06.1968 günü SSK’lı oldum. Ancak bilgisayar kayıtlarına baktırıyorum hiç prim ödeme günü görünmüyor. Halen 1974 yılından beri Fransa’da çalışıyorum ve günlerimi toplatıp emekli olmak istiyorum. Bu sorunu nasıl çözebilirim. Yazılarınızı internet üzerinden takip ediyorum. Şakir Çakır-Fransa

Sayın Çakır, 04.06.1968 tarihinde gerçekten sigortalı olmuşsunuz. Ancak, 1968 yılındaki prim ödeme gün sayıları ile kazançları SSK bilgisayarlarında görünmeyebiliyor. Yapmanız gereken, öncelik İstanbul İhtiyarlık Sigorta Müdürlüğü’ne 1968 ve daha sonraki yıllardaki hizmetlerinizin size bildirilmesi için dilekçe yazmaktır. Bununla sorunu çözemezseniz tarafıma e-mail gönderin.

İstanbul Sağlık Müdürlüğü

Doğum sonrası alınan ücretsiz izin dönüşü memurların işe başlatılması konusunda İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün gerçekten ilginç ve komik uygulamasına muhatap olanlar konusunda açıklama yap

ma gereği hasıl oldu. Şimdi yeni bir uygulama olan Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde müdürlüğe soru sordum bakalım yasal süresi içinde bir cevap gelecek mi? Cevapları gelince sizlere de duyuracağım.