Özel Hastanelere Ayrı Fiyat Geliyor

8 Mayıs 2006

Özel Hastanelere Ayrı Fiyat Geliyor


Halen Cumhurbaşkanımız tarafından incelenmekte olan 5489 Sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (GSS)” gereğince,


            GSS’ndan sağlanacak sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanmak, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için bir hak, Kurum için ise bu hizmet ve hakların finansmanını sağlamak bir yükümlülük olacaktır.


      GSS sigortalısına sağlık hizmeti veren Sağlık Hizmet Sunucularına yaptıkları her bir iş için ödenecek bedelleri illere göre ayrı ayrı belirlenecektir. Yani muayene bedeli, enjeksiyon bedeli, ameliyat bedeli her il için farklı olabilecektir.


      Bu belirlemeyi beş kişiden oluşturulacak komisyon yapacak olup, Maliye Bakanlığını, Sağlık Bakanlığını, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığını, Hazine Müsteşarlığını ve SGK temsilen birer kişi olacaktır.


      Soysal Güvenlik Kurumu’nun yapacağı sözleşmeler ile yurt içindeki veya yurt dışındaki sağlık hizmeti sunucularından sigortalıları için sağlık hizmeti sağlayacaktır ayrıca kanun gereğince sözleşme yapmasına gerek olmayanlara da belirlenen rakamlar üzerinden, sigortalıların sağlık hizmeti sunucularından satın aldıkları sağlık hizmeti giderlerini ödeyecektir.


 


      –Hastalar Arası Ayrım Yapılamayacak


      Sözleşme için SGK’ya başvuran hizmet sunucusu şirketlerin (hastane vb.) sözleşme başvurularının değerlendirilmesinde, sonuçlandırılmasında ve uygulanmasında sağlık hizmeti sunucuları arasında; sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından satın aldıkları sağlık hizmeti giderlerinin ödenmesi aşamasında ise genel sağlık sigortalıları ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler arasında tarafsızlık, hakkaniyet ve açıklık ilkelerine uymak ve bunun uygulandığının izlenebileceği bir sistem kurmak ve tıbbî etik ve deontoloji kurallarına uygunluğu aramak zorundadır.


 


      Sigortalılardan Özel Hastaneler Fark Alamayacak


      Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden sözleşmeli olduğu sağlık hizmetleri için otelcilik hizmetleri ile öğretim üyesi tarafından sağlanan sağlık hizmetleri dışında, herhangi bir fark ödemesi talep edemez.


      İşte burada sorulabilecek en önemli sorunun cevabını Sosyal Güvenlik Alt Komisyonu Başkanı ve Akparti Ankara Milletvekili Mehmet Zekai Özcan, cumartesi günü Kanaltürk Televizyonunda katıldığı “Ali Tezel’le Çalışma Hayatı” programında verdi. Özcan, şu anda devlet hastaneleri ile özel hastanelere her bir iş için (muayene-ameliyat vs.) aynı tarife üzerinden ödeme yapılmakta ve özel hastanelerin sigortalılarda fark alınması engellenememektedir. GSS ise devlete ait binada, personelinin aylığı bütçeden gelen devlet hastaneleri ile kendilerine ait binada kendi ceplerinden personel aylığı ödeyen özel hastanelere verilecek fiyatlarda farklılığa gidilecektir. Buna karşın SGK (GSS) ile anlaşma yapan özel hastaneler sigortalılardan fark isteyemeyecekler, isteyenlerin sözleşmesi iptal edilecektir” açıklamasında bulundu.


 


      –Alınacak Farkın Tavanı


      Otelcilik hizmeti ile öğretim üyesi tarafından sağlanan sağlık hizmetleri için genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden alınabilecek fark ödemesi, fiyat belirleme komisyonlarında belirlenen tutarın iki katını geçemez. Ayrıca, farkın alınabilmesi için, kişilerin fark ödemeyi kabul ettiğinin yazılı olarak belgelenmesi zorunludur.


     


      Fazla Fark Alana Ceza


      Otelcilik hizmeti ile öğretim üyesi tarafından sağlanan sağlık hizmetleri dışında veya belirlenen tavanın üzerinde fark alınması halinde, sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının sözleşmeleri bir yıl süreyle feshedilir.


 


      Sözleşmeli Hastaneye Gitmek Zorunda Değilsiniz


      GSS sigortalısı SGK’nun sözleşme imzaladığı sağlık kuruluşlarına gitmek zorunda değildir ve sözleşme imzalamamış sağlık kuruluşlarına da gidebilirler.


      Bu durumda,


      Sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından acil hallerde alınan sağlık hizmeti bedeli, sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları için belirlenen bedeller esas alınarak genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere fatura karşılığı ödenir.


      Sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları, acil hallerde genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden veya Kurumdan herhangi bir fark talep edemez.


      Sevkli Olarak, sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından sağlık hizmeti almayı tercih eden genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere, sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları için belirlenen bedellerin % 70’i fatura karşılığı ödenir.


      Sevksiz Olarak, sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından sağlık hizmeti almayı tercih eden genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere, sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları için belirlenen bedellerin % 50’si fatura karşılığı ödenir.