Özürlüler için vergi indirim belgesi ve SSK Yurtdışı İşçi Hizmetleri

21 Mart 2005

Ali Tezel;
[email protected]
[email protected]

Özürlüler için vergi indirim belgesi
Birçok okurumuzdan gelen iletilerde, gerek erken emeklilik ve gerekse çalışma süreci boyunca daha az vergi ödemeyi sağlayan, ‘vergi indirim belgesi’nin nasıl alınacağı sorulmaktadır.

Buna göre, 01.01.1999 tarihine kadar ücretlilerin (hizmet erbabının) yararlanmakta olduğu vergi indiriminden bu tarihten sonra;

Hizmet erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler,

Özürlü serbest meslek erbabı,


Serbest meslek erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler,

Basit usulde vergilenen bazı (tüccar ve ücretli durumuna girmeksizin, imalat, tamirat ve küçük sanat işleri ile uğraşan, ilk madde ve yardımcı malzeme müşteriye ait olarak faaliyet gösteren terzi, tamirci, marangoz gibi) özürlü esnaf ve sanatkarlar da yararlanmaya başlanmıştır.

Burada örnek olarak sadece çalışanların uyması gereken süreç belirtilecektir.

Sakatlık indiriminden yararlanmak isteyen özürlü çalışan, bir dilekçe ve çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge, nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf ile birlikte illerde Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’ne, bağımsız vergi dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne diğer ilçelerde Malmüdürlüğü’ne başvuracaktır.

Başvurulan bu makamlar, kendilerine başvuran özürlülerin kişisel bilgilerini ‘Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmelik’te var olan rapor formuna yazacaklar ve bu formları bir yazıya ekleyerek, özürlüleri yetkili sağlık kurulundan en yakın olanına sevk edeceklerdir. Yetkili sağlık kuruluşu yani hastaneler tarafından verilen raporlar yukarıda sayılan müdürlüklerce Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulu’na gönderilecektir. Merkez Sağlık Kurulu tarafından incelenen ve sakatlık dereceleri belirlenen raporlar, ücretlilerde işverene, diğerlerinde kendilerine verilmek üzere Defterdarlığa gönderilecektir.

Bu durumda da çalışan özürlü, ‘vergi indirim belgesi’ne sahip olarak daha erken emekli olacağı gibi ücretinden daha az gelir vergisi kesintisi yapılması hakkına kavuşacaktır.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 31’inci maddesi gereğince özürlülerin derecelerine göre aylık gelir vergisi uygulanmayacak rakamlar aşağıdaki gibidir.


Birinci derece sakatlar (%80 ve yukarısı) için 440 Yeni Türk Lirası,


İkinci derece sakatlar (%60-%79) için 220 Yeni Türk Lirası,


Üçüncü derece sakatlar (%40-%59) için 110 Yeni Türk Lirası’dır.——————————————————————————–Çalışma Hayatı Dersi’ne tepkiler


Ali Bey siz ne yapmak istiyorsunuz gerçekten anlayamadım, şimdi haklarını bilmiyor dediğiniz işçileri bile idare etmekte zorlanan biz işverenler, haklarını öğrenen işçileri nasıl ikna eder, nasıl çalıştırırız?Kemal Akıl


Ali Bey sizi gönülden destekliyorum bu nedenle forum başlattım, aşağıdaki linki tıklanınca oy kullanılacağı gibi fikirler de yazılabilir. Z.K. http://www.hukuki.net/topic.asp? TOPIC_ID=4944


İşçilere haklarını öğretmek için ders verilecek ama biz işverenlere kim ders verecek. Ali Türkönü


Sayın Ali Tezel, ben meslek lisesi müdürüyüm, özellikle çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularında gençlerimizin büyük eksiklikleri bulunmaktadır. Öğrencilerimiz son sınıfta işletmeye gitmektedirler. Bildiğiniz üzere kendilerine iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortalıyoruz. AB’ye girme sürecinde olan ülkemizin gelecekte bilinçli nesiller yetiştirmek ve bilgi toplumuna geçiş sürecimizi kısaltmak için bu tür derslere acil ihtiyaç bulunmaktadır. AB MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemini Güçlendirme Projesi) kapsamında Türkiye genelinde 145 pilot okul var olup bunların 105 tanesi mesleki ve teknik öğretim yapan liselerdir. 2006 yılına kadar bu programlar uygulanacak ve sonrası genele yayılacaktır. Tüm liseler de 4 yıl olacaktır. MEB ile irtibata geçip bu pilot okullarımızda Çalışma Hayatı dersi özellikle MEGEP pilot okullarda konulabilir… Eğitim çalışmalarınıza verdiğiniz destekten dolayı da sonsuz teşekkürlerimi bildiririm. İsmimin gizli kalması talebimdir.Hoş geldin Karahaliloğlu

Cumartesi günü sabahı her günkü gibi gazeteleri okumak ile çalışmaya başladım ve sıra 25760 sayılı Resmi Gazete’ye gelince SSK’lılar adına sevindim. Zira, SSK’nın Yurtdışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanlığı’na Hasan Karahaliloğlu atanmış. Yerinin hakkını veren, işini bilen ve çalışkan birisine daha görev verilmiş. Yakında, 3201 Sayılı Kanun’un Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilip, TBMM tarafından yeniden düzenlenen 3’üncü maddesi konusunda SSK’lılara yapılan eziyete de son vermek için elinden geleni yapacağına inancım tam.——————————————————————————–Okurlara cevaplar


Nazmi Demirel-Kastamonu-Kardeşinizin durumunu yazmamışsınız eğer akıl sağlığı yerinde değil ise mahkemeye müracaat edip vasi tayin edilmesini talep ederek, 2022 Sayılı Kanun gereğince kardeşinize gönderilen aylıkları alabilirsiniz. Kardeşinizin akıl sağlığı yerinde ise kendisi alabileceği gibi noterden biri vekil atayabilir.


Mahmut Türkkal-Pancar-Bağ-Kur’dan sonra SSK’ya 1260 gün prim ödemek şartıyla SSK’dan emekli olabilme hakkı kazanırsınız, 1986-1997 yılları arasından Bağ-Kur’dan önceki SSK günleriniz 1260 günün hesabında dikkate alınmaz.


Turan Barut-İnegöl-1986-1991 yılları arasındaki Suudi Arabistan’da geçen süreleri (günlüğü 2 dolardan) borçlanmak için SSK’ya dilekçe vereceksiniz, reddedildiği zaman da iş mahkemesinde dava açacaksınız.


Hilmi Aydın-SSK’da 25 yılı ve en az 5000 günü tamamlamışsanız işyerinden kıdem tazminatınızı alarak ayrılma hakkı sizin elinizde olup, bu konuda işverenin herhangi bir yetkisi yoktur. Siz, SSK’dan kıdem tazminatı alabilir yazısı alıp işverene verip paranızı isteyeceksiniz hepsi o kadar.


Tuncay Çelik-04.10.2000 tarihi öncesinde Bağ-Kur’a kaydınız yok ise eski vergi (veya dernek) kayıtlarınız ile şimdi Bağ-Kur’a prim ödeyemezsiniz.


Hasan Dağlı-01.09.1982 başlangıcında SSK’ya işe giriş bildirgesi verilmiş ama bordro verilmemiş ise en az bir günlük hizmet tespit davası açmanız gerekir.


Sabri Sert-Eskişehir-01.11.1980 başlangıcı ile 45 yaşında (27.09.2007) en az 5000 gün sayısı ile emekli olursunuz.


Suat Karagöz-Muğla-18 yaşın ikmalinden sonraki SSK günleriniz, askerlik ve memuriyet toplamında 25 tam yılı (9000 günü) tamamlamak şartıyla T.C. Emekli Sandığı’ndan 50 yaşından sonra emekli olursunuz.


Kadir Durmaz-Erzincan-İş Mahkemesi’nde dava açmanızı tavsiye ederim. Son günlerde sizler lehine yargıtay 21 ve 10 hukuk dairelerinden kararlar çıkıyor.


Tahsin Gülce-Yaş düzeltmeleri konusunda 4958 Sayılı Kanun ile değişiklik yapıldığından yapacak bir işlem kalmadı.


Engin Gül-Didim-Halen devam ettiğiniz Tarım Bağ-Kur’dan en geç 46 yaşında çıkıp, SSK’ya geçin ve geçtikten sonra 1260 gün SSK’ya prim ödemek şartıyla 50 yaşında SSK’dan emekli olursunuz.


Ercan Bincan-Tarım Bağ-Kur’a devam ederseniz daha önceki SSK günleriniz ile birlikte 9000 gün (25 tam yıl) ile emekli olursunuz. Bundan sonra SSK’ya geçer ve geçtikten sonra en az 1260 gün daha SSK’ya prim ödemek şartıyla hepsinin toplamında 5075 gün sayısını tamamladığınız gün SSK’dan emekli olursunuz.——————————————————————————–Kıdem tazminatı

1978 yılı ekim ayında bir kamu kuruluşunda işçi olarak göreve başladım ve 1980 yılında tazminat almadan askere gittim. 1983 yılı ocak ayında aynı kurumda görevime döndüm. Askerlik borçlanmamı yapmadım. Bu durumda hizmetim kaç yıldır? Askerlik süresi, kıdem tazminatıma ve emekli aylığıma nasıl yansır? Bu arada halen aynı yerde çalışmaktayım, vereceğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Aydın Özhan

Aydın Bey, kıdem tazminatı için çalışma süresi hesaplanırken fiilen çalıştığınız süreler hesaba dahil edilir, askerlik süresi dahil edilmez. Ancak, sizin gibi kamu (devlet) kurumlarında işçi olarak çalışan kişiler, askerlik sürelerini borçlanıp öderlerse, emekli olarak işyerlerinden ayrıldıklarında kıdem tazminatına esas sürelerine ekleme yapılır. Bu özel sektör işçilerine tanınmamış bir haktır. Bu nedenle size askerlik sürenizi borçlanıp ödemenizi tavsiye ederim. Ayrıca, borçlanıp ödeyeceğiniz askerlik süresi prim ödeme gün sayınıza da ilave edileceğinden %2,5 daha fazla emekli aylığı hakkınız olur.