Posta Gazetesi-Ekrem Sarısu-ÖDÜL YERİNE CEZA

7 Ekim 2007

ÖDÜL YERİNE CEZA


 


Yüzünü Avrupa ya dönmüş, yıllardan beri mevzuatını AB mevzuatıyla uyumlaştırmak için, yasalarını sadeleştirmeye, basitleştirmeye, herkesin anlayacağı şekle getirmeye çalışan Ülkemizde, SSK emekli aylıklarına ilişkin yanlış bir düzenlemeyi ortaya çıkartıp kamuoyuyla paylaşan Ali TEZEL hiçbir gerekçe gösterilmeden, Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve  Teftiş  Başkanlığı İstanbul 1 Nolu Grup Başkanlığı görevinden alındı. Demokratikleşme, hak, hukuk, AB yle uyumlaşma nutuklarının, palavra olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Kanundaki bir eksiği ortaya çıkarttığından dolayı ödüllendirilmesi gereken Ali Tezel görevinden alındı. Ali Tezelin görevden alınmasıyla sonuçlanan olay neydi?


 


Ali Tezeli görevden aldıran emekli aylığı artışı olayı


Sosyal Güvenlik hukuku konusunda Türkiye’nin sayılı uzmanlarından olan Ali Tezel, dikkatli ve meraklı bir okurunun emekli aylığı yükseltme formülünü yazdığı gazetede köşesine taşıdı. Emekli aylığını yükselten sihirli formülü kamuoyuyla paylaştı.


 


Emekli aylığı nasıl yükseliyor


Ali Tezelin görevinden alınmasına yol açan, emekli aylığını artıran formül, kanunun zafiyetinden kaynaklanıyor. 01.01.2000 tarihinden itibaren emekli aylığı bağlama usulü değiştirildi. 2000 den itibaren emekli olanların aylıkları; üstünden prim ödedikleri kazançları aylık bağlandığı tarihe kadar; hem enflasyon oranında, hem de; Ülkenin gelişme hızındaki artış oranında(refah payı) artırılarak güncelleniyor ve aylık güncellenen kazanç tutarı üstünden bağlanıyor.


Emekli aylıkları artışında ise; enflasyon dikkate alınıyor, ancak Ülkenin gelişme hızındaki artış dikkate alınmıyor. Aylık bağlanırken gelişme hızından pay verilirken, emekli aylığı artışında gelişme hızından pay verilmiyor. Birkaç gün çalışanın emeklinin aylığındaki artışta işte buradan kaynaklanıyor. Emekli aylığını kestirerek birkaç gün çalışıp aylığını tekrar hesaplattığında, gelişme hızından pay verildiğinden, gelişme hızı atış oranında emekli aylığı artıyor.


Bu; eski emeklilerin yeni emeklilerden daha az tutarda aylık almasına neden oluyor. Aylık farkı da gittikçe açılıyor. 2000 ile 2007 arasındaki gelişme hızındaki kümülatif artış oranı yüzde 43 ü bulunuyor. Bu durumda eski emekli birkaç gün çalışarak, emekli aylığını yeniden hesaplattığında gelişme hızındaki artışta aylığına yansıtıldığından aylığının tutarı duruma göre yüzde 20 ile yüzde 40 arasında yükselebiliyor.


 


Kanunu açıklamayı görevden almayla cezalandıran zihniyet   


Ali Tezel kanundan doğan bu uygulamayı açıkladığı için, görevinden alındı. Girmeye uğraştığımız AB ülkelerinin herhangi birinde, bir kamu görevlisi böyle bir durumu ortaya çıkartsa ödül alırdı. Kanunun zafiyetini tespit edip, düzeltilmesine vesile olduğu için. Ama biz ödül yerine ceza veriyoruz. Bunun anlamı şudur; arkadaş sen kanunun boşluğunu açıklama, biz bu boşluktan yararlanarak eş, dost, ahbap, hemşeri, akraba ve hısımlarımıza aylık bağladık(Bakan bu şekilde 10500 kişiye aylık bağlandığını açıkladı). Bundan sonrada bağlayacaktık. Sen bizim dönen tekerimize taş koydun. Kamuoyu haberdar olduğu için, şimdi yasa çıkartarak bu durumu düzeltmek zorunda kalacağız. Senin yüzünden artık eşe, dosta, hemşerimize, akraba ve hısımımıza aylık bağlayamayacağız.  Bunlara neden olduğun için bizde seni görevden alalımda çek cezanı.


Yasanın açıklanmasını suç gören anlayış olduğu sürece, vatandaş daha çok SSK, Bağ-Kur kapılarında sürünür.  Ali Tezel değil kaybeden kamu oldu yazık…..