PRİM ÇAKIŞMANIZ VARSA…EN İYİ İŞVEREN ”ANLATTIĞINIZI ANLAYACAK” VE ”BORÇSUZ” İŞVEREN !!!!

19 Ocak 2016

     2014/28 sayılı Genelgenin ‘’ Çakışan süreler içinde 4/a kapsamında ödenmiş primlerin 4/b kapsamındaki prim borçlarına aktarılması ‘’ başlıklı 2.2 numaralı bölümünün birinci fıkrasının ii bendi’ne göre ;
5510 sayılı Kanunun (4/a) kapsamındaki sigortalı hizmetlerinin iptali ve ödenen primlerin (4/b) kapsamındaki prim borçlarına aktarılması sırasında;
i) Sadece sigortalı hissesine isabet eden uzun vadeli sigorta kolları, genel sağlık sigortası primi ile işsizlik sigortası priminin aktarımı yapılacaktır.
ii) Sigortalı hissesi (4/b) kapsamındaki çakışan dönemdeki prim borcunu karşılamasa dahi işveren hissesinden aktarım yapılmayacaktır.
iii) Çakışan dönemde (4/a) kapsamında ödenen primlerin sigortalı hissesinin aynı döneme karşılık (4/b) kapsamındaki prim borcundan fazla olması halinde yeteri kadar sigortalı hissesi ilgili dönem borcuna aktarılacaktır.
        Hükmü geçerli iken ;
        2015/28 sayılı genelge ile ;