Profesöre 1100 lira belediye başkanına 800 lira emekli aylığı olur mu?

21 Şubat 2014

Profesöre 1100 lira belediye başkanına 800 lira emekli aylığı olur mu?

 

 

1 Ekim 2008 günü yürürlüğe giren ve bize REFORM dedikleri DEFORM Kanunu’nun etkileri 40 yıl sonra görülecek ilerde çocuklarımız 65 yaşında emekli olacaklar ama ayda 375 lira emekli aylıkları olacak… Ancak daha kırk yılı gelmeden DEFORMUN etkisi görüldü….

 

Olay 1-Ramazan Koyunlu (belediye başkanı)

23 yıllık Bağ-Kur süresinden sonra belde Belediye Başkanı seçilmiş, 4 yıl belediye başkanlığı yaptıktan sonra da eski adıyla Emekli Sandığı yeni adıyla SGK Kamu Görevlileri emeklilik Dairesi tarafından 27 yıllık hizmet ile emekli edilmiş kendisine bağlanan aylık 747 lira. Eşiti belde belediye başkanları ise 1900 lira emekli aylığı alıyorlar. Sebep 5510 sayılı DEFORM Kanunu. Zira kendisi 1.10.2008 gününden sonra kamu görevlisi (Belediye Başkanı) olmuş ve 1.10.2008 gününde ortadan kaldırılan 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre değil, 5510 sayılı Kanun hükümlerine emekli aylığı hesaplanmış.

 

Olay 2- İsmi bizde saklı 34 yıllık profesör kamu üniversitesinden emekliye ayrılmış bağlanan aylık sadece 1015 lira.

Uzun yıllar yurtdışında ve Türkiye’de özel üniversitelerde profesörlük yapan hanımefendi, 2011 yılından sonra kamu üniversitesine girmiş ve  3,5 yıldan sonra kamuda çalıştıktan sonra, 72 yaşında yaş haddinden emekliye sevk edilmiş. Benzeri kamudan emekli olan profesörler 4000 lira emekli aylığı ile emekli olurken kendisine sadece 1015 lira emekli aylığı bağlanmış. Sebep 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Reformu.

 

Olacak olaylar 3- Gözünüzün bebeği gibi baktığınız çocuklarımız ve gençlerimiz var ya işte onlar 1.10.2008 gününden sonra sosyal güvenlik sistemine girerlerse 65 yaşında emekli olacaklar ve emekliliklerinde kendilerine sadece 375 lira emekli aylığı verilecek.

 

Olay 4-Milletvekilleri kendilerini 2012 yılında kurtardılar

5510 sayılı Kanun gereğince, tıpkı SSK’lı, Bağ-Kur’lu ve kamu görevlilerinde olduğu gibi 1.10.2008 gününden önce milletvekili olanlar ile sonra olanlar arasında da emekli aylığı farkı olacaktı. 2012 rakamlarına göre sski vekiller 5000 lira, yeni vekiller 1200 lira emekli aylığı alacaklardı. Ancak, vekillerin kendi çıkarttıkları REFORMUN kötü etkisinden 2012 yılı kendilerini kurtardılar.

 

Milletvekilleri kendilerini 2012 yılında kurtardı

2008 yılı Ekim ayında çıkarılan bize de “Reform !!!” olarak sunulan 5510 sayılı Kanun ile eski vekil, yeni vekil, eski memur yeni memur, eski işçi yeni işçi, eski Bağ-Kur’lu yeni Bağ-Kur’lu ayrımından vekiller sadece kendilerini kurtardılar. Milleti reformla baş başa bıraktılar…

 

 

2012 yılı Aralık ayında, AKP, CHP, MHP, BDP’li vekillerin ortak imzasıyla TBMM’ye sunulan kanun teklifi bütün vekillerin ortak kabulü ile TBMM’den geçti. Artık vekiller Sosyal Güvenlik Reformundan kurtuldular. Bu yetmedi bir de bütün vekillerin emekli aylığı Cumhurbaşkanı emekli aylığına endekslendi. Keşke asgari ücretlilere endekslenseydi de millet ile vekili birbirine daha sıkı sarılsaydı.

 

***Eski vekil yeni vekil ayrımı bitti

1 Ekim 2008 günü yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun (bize Sosyal Güvenlik Reformu olarak yutturulan düzenleme) ile 1 Ekim 2008’den önce sigortalı, memur, esnaf, milletvekili olanlar ile olmayanlar ayrıştırıldı. Geçmişte hiç memuriyeti olmadan vekil seçilenler ilerde emekli olduklarında yaklaşık 1200 lira emekli aylığı alacaktı, eski vekiller ile geçmişte memuriyeti olup da vekil seçilenler ise 5000 lira emekli aylığı alacaktı ve alıyordu. TBMM’den geçen hafta geçen Kanun ile artık eski vekil yeni vekil ayrımı yok. Ancak, eski memur, yeni memur, eski SSK’lı yeni SSK’lı, eski Bağ-Kur’lu yeni Bağ-Kur’lu ayrımı aynen devam ediyor. Mesela, 1 Ekim 2008 gününden sonra işe girmiş SSK’lı ve Bağ-Kur’lular ile memurlar ilerde 65 yaşında emekli olacaklar ve ellerine de 300 kusur lira emekli aylığı geçecek.

 

 

***Vekiller emekli aylıklarını Cumhurbaşkanı aylığına endeksleyerek kurtarmıştı

2012  rakamlarına göre Cumhurbaşkanı çalışırken 2012 yılında ayda 33500 lira maaş alacak. 5510 sayılı Kanun’un 43’üncü maddesine göre, bu rakamın yüzde 40’ı (13400 lira) Cumhurbaşkanı emekli aylığı, bu rakamın da yüzde 75’i (10050 lira) Başbakanlar ile TBMM Başkanlarının emekli aylığı olacak. Yine Cumhurbaşkanının emekli aylığının yüzde 60’ı (8040 lira) da vekillerin emekli aylığı olacak.

 

İşte burada vekillerin emekli aylığı millete endekslenseydi harika olurdu hatta bu aylıktan fazla da emekli aylıkları olurdu. Keşke deselerdi ki milletvekili emekli aylığı asgari ücretin 10 katıdır ki o zaman 2012 Ocak ayından itibaren asgari ücrete gelen artışlarla vekil emekli aylıkları 8621 lira olurdu.

 

 

 

2012 rakamları

Emekli Aylıkları

Cumhurbaşkanı

13400

Başbakan

10050

Meclis Başkanı

10050

Milletvekili

8040

 

ÇÖZÜM… ÇÖZÜM… ÇÖZÜM…

Konunun iki çözüm yolu var, birincisi 5510 sayılı Kanun ile getirilen, eski memur-yeni memur, eski SSK’lı-yeni SSK’lı, eski esnaf-yeni esnaf ayrımına tıpkı milletvekillerinden olduğu gibi TBMM’den çıkarılacak yasa ile sona erdirmek. İkinci çözüm ise yargısal, konunun Anayasa Mahkemesine kadar götürülmesi ile eski-yeni ayrımına Anayasa Mahkemesinin iptali ile sona erdirmek.