Reddi Miras Halinde Ölüm Aylıklarının Durumu

22 Eylül 2020

Bilindiği gibi yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebiliyorlar. Ölüm tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras yine reddedilmiş sayılıyor.

Miras, üç ay içinde reddolunabiliyor. Bu süre,  miras bırakanın ölümünün öğrenildiği veya vasiyetname ile atanmış mirasçılar için miras bırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten itibaren işlemeye başlıyor.

Yasal süre içinde mirası reddetmeyen mirasçı, mirası kayıtsız şartsız kazanmış oluyor.

Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılıyor.

Yine reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekiyor.

Öte yandan;  Ölüm halinde eş, çocuk,anne baba gibi hak sahiplerinin  SSK, BAĞ-KUR ve 4/C ’liler için aldıkları aylığa ölüm aylığı veya dul ve yetim aylığı önemli bir başka hakkın konusunu oluşturuyor.

Mirasın Reddi Maaşlara Engel Mi?

Haklarımızı güvence altına alan Anayasa’da temel insan haklarından olan sosyal güvenlik hakkı, çalışanların ve ailelerin çalışma ve yaşam koşullarından kaynaklanan hastalık, malullük, gelir yoksunluğu, işsizlik, yaşlılık gibi sorunlar karşısında korunmalarını sağlıyor.

Sosyal güvenliğin amacı, insanlara, bugün ve gelecekte, çalışma koşullarını yitirmesi hali de dahil olmak üzere çeşitli risklere karşı, yaşamını sürdürebileceği sürekli bir gelir güvencesinin sağlanması oluyor.

Bu bağlamda, hangi nedenle olursa olsun mirasın reddi hak sahiplerinin aylıklarına engel olmuyor.

Emekli aylıklarının üzerine nafaka borçları, kurum alacakları (SGK) ve kişinin haciz konmasını kabul ettiği borçlar dışında haciz konamadığını ve kesinti uygulanamadığını da hatırlatalım.

Ancak kıdem tazminatı, emekli ikramiyeleri gibi maddi nitelikteki gelirler ise haczedilebilir özellikte bulunuyor.

Halil TEZEL

212-2750019

546-2750018