Referans-Birkaç Yıllık İzin Sorusuna Cevap-İSMMMO ve Seçim-Libya Çalışmaları

19 Mayıs 2006

            Birkaç Yıllık İzin Sorusuna Cevap


            1Doğum ve Yıllık İzin


            Ali bey, ben … holding’de çalışıyorum, bayan bir işçimiz 11 aylık iken yani daha bir yılı dolmadan doğum yaptı. Doğumdan sonraki istirahati olan sekiz haftayı kullanıp işine başladı ama şimdi yıllık izin kullanmak istiyor. Bu işçimizin bir yıllık kıdemi dolmadı doğumdan dolayı aldığı rapor süresi itibariyle yıllık izne hak kazanıyor mu? Sadık D.


           


            Bu konuya 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 55 inci maddesi çözüm getirmiştir. Kanun’un 55 inci maddesine göre, aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır:


            – İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler


            – Kadın işçilerin 74 üncü madde gereğince doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler. Yani doğumdan önceki sekiz ve doğumdan sonraki sekiz haftalık süreler.


            Görüldüğü üzere bu hanımın doğumdan önceki sekiz ve doğumdan sonraki sekiz haftalık doğum istirahatlari yıllık izin hesabında çalışılmış gibi sayıldığından izin alabilmek için gereken bir yıllık kıdem tamamlanmış demektir.


 


            2- Mevsimlik veya Kampanya İşlerinde Yıllık Ücretli İzin


            4857 Sayılı İş kanunun 53. maddesinde “niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz. “ denilirken  Çalışma Bakanlığının web sayfasındaki yıllık izin ile ilgili yönetmeliğin 12 inci maddesinde, “Madde 12 İş Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında sözü geçen ve nitelikleri yönünden bir yıldan az süren mevsim veya kampanya işlerinin yürütüldüğü işyerlerinde devamlı olarak çalışan işçilerin yıllık ücretli izinleri hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.” demektedir.


            Bu durumda kafam karıştı, şimdi biz mevsimlik işçilerimize yıllık izin verecek miyiz, vermeyecek miyiz? Yönetmeliğin yukarıdaki maddesi, mevsimlik işlerde çalışanlar bir yıldan az çalıştıkları halde bir sonraki yılda aynı işyerinde çalışmaya devam ederlerse bir yılını tamamladıklarında yıllık izne hak  kazandıkları manasına mı geliyor? Çünkü ben mevsimlik işlerde çalışanlar yıllık izne hak kazanmıyor diye biliyordum. Murat Yaşar


           


            Beyefendi, ilk bakışta kafa karıştırıyor ve kanun ile yönetmelik çelişiyor gibi gelebilir ama 4857 Sayılı Kanun’un 53 üncü maddesi ile Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinin 12 inci maddesi birbiri ile uyumludur. Bir yıldan az süren mevsimlik ve kampanya işlerinde çalışanlara yıllık ücretli izin verilmez ama aynı işyerinde bazı işçiler devamlı çalışır onlara ise yıllık ücretli izin verilir. Mesela, makine-cihazların bakım ve onarımı ile uğraşanlar, koruma-güvenlik görevlileri, muhasebe elemanları gibi işçiler mevsim süresince değil tüm yıl çalışmaktadırlar. İşte,  mevsimlik iş yapan işyerlerinde yıl boyu (devamlı olarak) çalışan işçilere yıllık ücretli izin verilmesi hem kanun hem de yönetmelik gereğidir.


 


            İSMMMO’da seçim var


            Ülkemizin önde gelen sivil toplum örgütlerinden olan İSMMMO İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının, 17. Olağan (Seçimli) Genel Kurulu 20-21 Mayıs 2006  tarihlerinde Lütfi Kırdar Uluslarası  Kongre ve Sergi Sarayı’nda birinci gün görüşmeler (20 Mayıs 2006) ve ikinci gün seçimler (21 Mayıs 2006) olmak üzere iki gerçekleştirilecektir.


İSMMMO 17. Olağan (Seçimli) Genel Kurulunda, aday olan tüm meslek mensuplarına başarılar diliyor ve seçimin meslek camiasına hayırlı olmasını diliyorum.


 


 


             Libya Çalışmaları


            17.04.1981 ile 24.04.1985 tarihleri arası LİBYA’da çalışmış olanların yurtdışı
borçlanma hakkı var mı? Libya’daki Konsolosluktan orada çalışmış olduklarına dair belge yeterlimidir? Fatma Önerge


            Fatma hanım, 4958 Sayılı Kanunla değişik 3201 Sayılı Yurtdışı Hizmetlerinin Borçlanılması Hakkındaki Kanuna göre ne zaman olursa olsun tüm yurtdışı çalışmaları borçlanılabilir. Elinizde hizmet belgesi varsa bu yeterlidir.