Referans-Cumartesi Günü Yıllık Ücretli İzne Dahil midir?

21 Temmuz 2006

            Cumartesi Günü Yıllık Ücretli İzne Dahil midir?


           


            10.06.2003 günü Resmi Gazetede yayınlanıp aynı gün uygulanmaya başlanılan 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 56 ıncı maddesine göre;


            “Madde 56 – Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez.


            Bu iznin 53 üncü maddede gösterilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur.


            Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.


            İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.


            Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.


            Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır. İşveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi tutmak zorundadır.”


 


            Altı çizili olan bölümde belirtilen ulusal bayramların ve genel tatil günlerinin neler olduğu, 17.03.1981 günü TBMM’de kabul edilen ve 19.03.1981 günü resmi gazetede yayınlanan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun”da belirtilmiştir.


            Kanunun 1 ve 2 inci maddelerine göre,


            -1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye’nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.


            – Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü genel tatil günleridir ve bunlar,


            A) Resmi bayram günleri şunlardır:


1. 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.


2. 19 Mayıs günü Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.


3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.


            B) Dini bayramlar şunlardır:


1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00’ten itibaren 3,5 gündür.


2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00’ten itibaren 4,5 gündür.


            C) 1 Ocak günü yılbaşı tatilidir.


            D) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.


            Kanunun üçüncü maddesine göre ise,


            -Hafta tatili Pazar günüdür. Bu tatil 35 saatten az olmamak üzere Cumartesi günü en geç saat 13.00’ten itibaren başlar.


           


            Ayrıca, hafta tatilinin ne olduğu ise, 02.01.1924 günü TBMM’de kabul edilen ve 21.01.1924 günü resmi gazetede yayınlanan, Hafta Tatili Hakkında Kanunu”nda belirtilmiştir yukarıdaki hükme benzer şekilde 1 inci maddesiyle,


            “On bin veya on binden fazla nüfusu havi şehirlerde alelumum fabrika, imalathane, tezgah, dükkan, mağaza, yazıhane, ticarethane, sınai ve ticari bilumum müessesat ve tevabiinin haftada bir gün tatili faaliyet etmeleri mecburidir”


            demektedir.


            Bütün bunlardan görüleceği üzere cumartesi günleri işyerinde çalışma olmayan işyerlerinde bile cumartesi günü, hafta tatili veya genel tatil sayılamayacaktır. Bu nedenle de yıllık izin hesabında Pazar günü gibi izin süresine eklenemez.


         Erkan Özkan’ı Kaybettik


            SSK’nın özellikle internet üzerinden ulaşılmasında, sanal SSK Sigorta Müdürlüğü çalışmalarında Oğuz Karadeniz’le elele çalışan SSK Sigorta Başmüfettişi Erkan ÖZKAN 20.07.2007 günü sabah saatlerinde Samsun’da kalp krizi sonrası hayata gözlerini kapamıştır. Henüz 11 yıllık müfettiş olan Erkan Özkan evli bir çocuk babası idi. Son olarak mezarda iken emeklilik aylığı ödenenlerle ilgili başarılı çalışmaları olan, birlikte “Asgari İşçilik Uygulamaları” isimli kitap hazırladığım dostuma Allah’tan (cc) rahmet diliyor, kederli ailesi ile yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Cenazesi bugün cuma namazını müteakip Samsun Merkez Kıranköy aile mezarlığında defnedilecektir.