Referans Gazetesi–2007 Bütçenizde Dikkat Edin, Sosyal Güvenlik Prim Oranları Değişiyor

6 Ekim 2006

2007 Bütçenizde Dikkat Edin


Sosyal Güvenlik Prim Oranları Değişiyor


 


Tıpkı 1479  ve 2926 Sayılı Bağ-Kur Kanunları, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu‘nun ortadan kalkması gibi 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 31.12.2006 günü sona eriyor ve hepsinin yerine 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uygulanmaya başlanıyor. Şu aralar bir çok şirket 2007 bütçelerini hazırlamakla meşgul işte bu nedenle bu hafta sizlere 2007 yılında uygulanmaya başlanacak olan Sosyal Sigorta (SS) ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim oranlarını vereceğim.


 


 

Mevcut Durum 31.12.2006’da Sona Erecek (506 Sayılı Kanun)


 


İşçi Payı


İşveren Payı


Toplam


İş Kazası Mes. Has. P.


0


1,5 ile 7


1,5 ile 7


Analık Primi


0


1


1


Hastalık Primi


5


6


11


Uzun vadeli Sig. Primi


9


11


20


Toplam


14


19,5 ile 25


33,5 ile 39


 


 


 


 


İşsizlik Sigortası primi


1


2


3


Genel Toplam


15


21,5


36,5 ile 42


 


 


 


 


Emekli Olup Çalışanlar (SGDP)


7,5


22,5


30


 


 

Yeni Durum 01.01.2007’de Başlayacak (5510 Sayılı Kanun)


 


İşçi Payı


İşveren Payı


Toplam


Kısa Vadeli Sigorta Pr.


0


1 ile 6,5


1 ile 6,5


Analık (Sona Eriyor)


0


0


0


Genel Sağlık Sigortası


5


7,5


12,5


Uzun Vadeli Sig. Primi


9


11


20


Toplam


14


19,5 ile 25


33,5 ile 39


 


 


 


 


İşsizlik Sigortası


1


2


3


Genel Toplam


15


21,5


36,5 ile 42


 


 


 


 


SGDP- Emekli Olup Çalışanlar İçin


 


 


 


Uzun Vadeli


9


11


20


GSS


5


7,5


12,5


Kısa Vadeli


0


1 ile 6,5


1 ile 6,5


Toplam


14


19,5 ile 25


33,5 ile 39


 


Not: Halen İş kazası meslek hastalığı denilen, işyerinin iş kazası tehlike durumuna göre değişen ve halen yüzde 1,5 ile 7 arasında değişen oranlar yeni dönemde kısa vadeli prim oranı adını alarak yüzde 1 ile 6,5 arasında değişmektedir.


 


 


 


İşçim İş Kazası Geçirdi


Ali Bey, 45 elemanın çalıştığı bir metal iş yerim var. Şubat 2006’da bir çalışanımız iş kazası yaptı ve bir gözü yaralandı, yapılan tüm tedaviye karşın bu göz kaybedildi. Bu elemanımızın istirahati geçen ay bitti ve işyerimizde  çalışmaya devam ediyor. İşyerimizde iş kazası sonrası talepleri karşılamak üzere İşveren Mali Sorumluluk Sigortası yapılmış bulunmaktadır. Sorum şu olacak; Bu elemanımız geldi çalışmaya devam ediyor ama bir gözü hiç görmüyor. Bu çalışanımız için SSK tarafından belli bir yüzde oranıyla iş göremezlik vb. bir tanımlama yapılmayacak ve böyle devam mı edeceğiz? Kendisi şimdilik bir talepte bulunmadı daha doğrusu böyle bir konu açılmadı. Kesinlikle işten ayrılmasını istemediğimiz iyi çalışan bir elemanımız. Ayrıca kaza sonrası polise verdiği ifadesinde, kazanın tamamen kendi kusuru sonucu olduğunu, işverence verilen koruyucu gözlüğü kaza anında takmayı ihmal ettiğini belirtmişti. Şimdi SSK yönünden yapmamız gereken bir işlem var mı? Bunu bilemiyoruz ve öğrenemedik de. Fazla zamanınızı almadan kısaca bir bilgi verirseniz sevineceğim. Bilgin  Ulugöl


 


            Sayın okurum, bu işçinize iş kazası sonrası tedavisi ve istirahati süresince SSK kendisine geçici işgöremezlik ödenekleri ödedi ve tedavisinin masraflarını ödedi. Tedavisi bitip meslekte kazanma gücü kayıp oranı da belli edildiğinde kendisine bir ömür boyu ödenecek (kaybettiği gözünün parası diyebileceğimiz) sürekli işgöremezlik ödeneği de yakında ödenmeye başlar. Bu iş kazası sonrası hem SSK Sigorta Müfettişi hem de Çalışma Bakanlığı İş Müfettişlerince kazayla ilgili soruşturma yapılacak olup soruşturma sonucuna göre bu işçi için SSK’nın yaptığı ve yapacağı (verdiği ödenekler vereceği gelirler) ödemelerin kimden tahsil edileceğine karar verilecek işte o zaman mali sorumluluk sigortanız devreye girebilir. Ayrıca bu işçiniz gerek maddi ve gerekse manevi tazminat davası açabilir o zaman da mali sorumluluk sigortanız (şayet kapsıyorsa) devreye girebilir. Bu arada polise veya bir başka makama verilen gözlüğü ben kullanmadım demesi sizin işçiyi koruyup kollama borcunuzu yani o gözlüğü hem verme hem de kullandırtma yükümlülüğünüzü ortadan kaldırmıyor.