Referans Gazetesi–2007 Yılında Topluluk Sigortası Sona Eriyor

27 Ekim 2006

            2007 Yılında Topluluk Sigortası Sona Eriyor


           


            Halen geçerli olan 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 86 ıncı maddesi gereğince;


            Kurum, 2 nci ve 3 üncü maddelere göre sigortalı durumunda bulunmıyanların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onanacak genel şartlarla (İş kazalariyle meslek hastalıkları), (Hastalık), (Analık), (Malullük, yaşlılık ve Ölüm) sigortalarından birine, birkaçına veya hepsine toplu olarak tabi tutulmaları için, işverenlerle veya dernek, birlik, sendika ve başka teşekküllerle sözleşmeler yapabilir.


            Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olanların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, bu Kanunun 78 inci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt ve üst sınırı arasında olmak şartıyla kendilerinin belirleyeceği miktarın % 30’udur. Ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmeyen primler için bu tarihten başlanarak 80 inci madde hükmüne göre gecikme zammı uygulanır.


            Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerin yurt dışındaki iş yerlerinde çalışmak üzere giden Türk işçilerine istekleri halinde 85 inci madde hükümleri uygulanır.”


            Bu madde gereğince, noterler, avukatlar kendi kanunları olan 1136 Sayılı Kanun gereğince Topluluk Sigortasına prim ödedikleri gibi ülkemiz ile sosyal güvenlik anlaşması olmayan ülkerde iş üstlenen Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş şirketlerin Türkiye’den o ülkelere işçi götürmek istediklerinde de SSK ile Topluluk Sigortası yaptırmaları zorunluluğu vardır.


            01.01.2007 günü yürürlüğe girecek olan 5510 Sayılı Kanun ile 506 Sayılı Kanun’un Topluluk Sigortasını ilgilendiren 86 ıncı maddesi ile 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun bu uygulama ile alakalı olan 186,188 ve 191 inci maddeleri de ortadan kalktığından 2007 yılından itibaren;


 


            1-Avukatlar ve Noterler Artık İşveren Sayılacak


   Avukatlar ve Noterler normal işverenler (Bağ-Kur’lular) gibi Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK’ya) prim ödeyeceklerdir.            Bu değişiklikten önce (2006 yılı sonuna kadar) uzun vadeli sigorta kollarına mecburen, kısa vadeli sigorta kollarına da isteğe bağlı olarak prim ödeyerek, SSK’lılar (işçi) gibi erken emeklilik (5000 gün gibi) haklarından yararlanan avukatlar ve noterler bundan böyle Bağ-Kur’lular gibi daha uzun bir süre (9000 gün gibi) prim ödeyerek emekli olacaklardır. Bugüne (2006 sonuna) kadar en az asgari ücretin yüzde 30’u kadar prim (160 YTL) ödemeyi tercih etme hakları da artık 2007 yılından itibaren kalkıyor ve en az yüzde 33,5 oranında prim ödeyeceklerdir. Ayrıca, kendileri işçi çalıştırıyorlarsa kendileri için SGK’ya bildirilen kazanç da işçilerinden en yüksek ücretli olandan daha az olamayacaktır.


   Bu nedenle halen SSK’dan emeklilik hakkını elde etmiş olanlar en  3,5 yıl içinde emekli olsunlar yoksa Bağ-Kur’lu gibi (5510-4/b’li) değerlendirileceklerinden 9000 günle emekli olacaklardır.


   Ayrıca, halen emekli olan avukat ev noterlerden emekli aylıklarının yüzde 15’i sosyal güvenlik destek primi olarak kesilirken, 2007 yılından itibaren bu emeklilerden asgari ücretin yüzde 33,5’u kadar prim alınacaktır.


  


   2-Yurtdışı Götürülen İşçiler Geçici Görevli


   Bugüne kadar Topluluk Sigortası kapsamında yurtdışına, (Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce çalıştırılmak üzere bu ülkelere) götürülen Türk işçileri de yeni dönemde geçici görevle yurt dışına gönderilmiş sayılacaklardır.


Topluluk sigortası uygulamasında, yurt dışına götürülen işçilere (noter ve avukatlar hariç) kısa vadeli sigorta kolları (işkazası-meslek hastalığı, analık, hastalık) uygulanmaz sadece uzun vadeli (emeklilik) sigorta kolu vardır. Bu nedenle topluluk sigortasıyla yurtdışına götürülen işçiler iş kazası geçirirlerse SSK bir yardım yapmaz, ölseler bile işkazası sigortasında geride kalanlara gelir bağlamaz, ne kendilerine ne de ülkede kalan eş ve çocuklara sağlık yardımı yapmaz, analık halinde doğum yardımları da yapmaz iken yeni dönemde o ülkelerde işkazası geçirirlerse işkazası sigortasından yardım yapılacağı gibi artık gelir-aylık da bağlanacaktır. Ülkede bıraktıklarına sağlık yardımı yapıldığı gibi kendisi hastalanırsa yabancı ülkede yapılacak hastalık masrafları da fatura mukabili kendisine ödenecektir.


 


Kısa Kısa Kısa


Hidayet KoçBağ-Kur’dan sonra SSK’ya en az 1260 gün (3,5 yıl) prim ödemek şartıyla SSK’dan emekli olacaksınız. Zira, SSK’dan emekli olacak kadar gün sayınız var ama son yedi yıllık (2520 günlük) prim ödemelerinizde en çok Bağ-Kura prim ödemiş durumdasınız. Bunu SSK lehine çevirmeniz şart. Bunu yapmazsanız bu kere var olan 3915 günlük SSK, 8,5 yıl  Bağ-Kur prim ödeme süresiyle Bağ-Kur’dan 57 yaşında (24.05.2009) kısmi aylıkla emekli olma hakkınız şu an baki. Bağ-Kur fazla ödeme rakamı konusunda bir ayrıntı vermem mümkün değil, konuyu Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde Bağ-Kur’a sorun.