Referans Gazetesi-Emekli Çalışan Nereye SGDP Ödeyecek?–İstirahatli İşçiye Ücret Ödeyecek miyiz?

8 Aralık 2006

Emekli Çalışan Nereye SGDP Ödeyecek?


Ali Bey, elimde ilginç bir SGDP olayı var. Şirket ortağı olan birisi Bağ-Kur primi ödemekte iken Bağ-Kur’dan emekli oldu. Şirket ortaklığı devam ettiği için Bağ-Kur bu kişinin maaşından SGDP kesintisi yapmaktadır. Bu kişi ayrıca aynı şirkette ücretli olarak da çalışmaktadır. Ücretini muhtasar beyannamede göstermekteyiz. Önceleri Bağ-Kur’a yaptığı prim ödemelerini, ücret üzerinden vergi matrahını hesaplarken göz önünde bulundurmaktaydım. Şimdi, bu kişi Bağ-Kur’a SGDP ödemektedir. Ayrıca ücretli olarak da çalışmaya devam ettiği için ve emekli olduğu için SSK’ya SGDP ödemesi yapması gerekir mi? Mehmet Yalçın


 


Sayın okurum, bir kişi hem bir şirketin ortağı hem de başka bir işyerinde işçi olabilir ve bu hayatın olağan akışı içinde sıkça karşılaşabileceğimiz bir durumdur. Burada çözüm bu kişi emekli değil de normal çalışan olsaydı diye düşünülerek karar verilecektir. Sosyal güvenlik tekliği ve zorunluluğu ilkeleri gereğince, aynı anda birden fazla sosyal güvenlik kurumuna prim ödeme yükümlülüğü oluştuğunda önce hangi sigortalılık hali başlamışsa o sigortalılık halinde göre prim ödenecek. Diğeri önce başlayan kesintiye uğrayıncaya kadar arka planda bekletilecektir. Bu kurala göre Bağ-Kur sigortalısı iken emekli olup yine Bağ-Kura emekli olarak SGDP ödeyen bir kişi daha sonra hizmet akdi ile de çalışmaya başlamışsa Bağ-Kur sigortalılığı (SGDP’si) sona erinceye kadar SSK’ya SGDP ödemesine gerek olmaz. Ancak, şunu da unutmamak gerekir şirket yazmışsınız ama şirketin ltd.’mi yoksa A.Ş.’mi olduğunu belirtmemişsiniz şayet şirket şirket ltd. ise şirket ortağı yani işveren olan kişi aynı şirkette hizmet akdiyle ücret mukabili çalışamaz. Şirket A.Ş. ise ve kişi kurucu ortak veya yönetim kurulu üyesi ortak değilse şirkette hizmet akdiyle ücret mukabili çalışabilir.


 


 


İstirahatli İşçiye Ücret Ödeyecek miyiz?


İş kazası nedeni ile 20 gün rapor alan bir personelin çalışmadığı yani raporlu olduğu günlerin ücretini işveren, ödemek zorunda mıdır? Mevlüt Aksoy


 


Beyefendi, gerek halen uygulanmakta olan 506 Sayılı Kanun ve gerekse ocak ayında yürürlüğe girecek olan 5510 Sayılı Kanun gereğince istirahatli işçilere işveren ücret ödemek zorunda değildir. İstirahatin illa da işkazası neticesi olması da gerekmez normal hastalık nedeniyle istirahatli olunsa bile ücret ödeme yükümlülüğü yoktur. İşçinin istirahati işkazası neticesi gerçekleşmiş ise başkaca bir şart aranmaksızın tüm istirahat süresi için, hastalık nedeniyle gerçekleşmiş ise geriye doğru bir yıllık sürede en az 120 gün prim ödeme şartıyla ilk 2 gün hariç sonraki istirahat süresi için, SSK tarafından brüt kazancının üçte ikisi kadar geçici işgöremezlik ödeneği ödenmektedir. Mesela, brüt geliri 1000 YTL. olan bir çalışan normal şartlarda çalışması halinde ayda 717.40 YTL. net ücret almaktadır. İş kazası geçirir ve 30 gün istirahatli kalırsa SSK’dan brüt kazancının üçte ikisi kadar yani 666,66 YTL. geçici işgöremezlik  ödeneği alacaktır. 30 günlük istirahat hastalık nedeniyle meydana gelmişse bu kere 28 günlük yani 622,22 YTL. para ödenecektir. Ancak, gerek toplu iş sözleşmesinde, gerek bireysel iş sözleşmelerinde bir takım ibarelerle, istirahatli kalan işçiye işverenin,


            -SSK’dan aldığı ödenek ile normal net ücreti arasındaki farkı vermesi,


            -SSK’dan aldığı ödeneğe bakılmaksızın her ay ücretini tam olarak vermesi,


sağlanabilmektedir. Bunların dışında, işveren isterse atıfet (yardım) kabilinden işçisi istirahatli kaldığından ücretini tam veya kısmi olarak ödeme hakkına her zaman sahiptir.


 


 


 


Kısa Kısa Kısa


Cahit Şahin- Anonim şirketlerde kurucu ortak veya şirket ortağı olmayıp da şirket yönetim kurulu üyesi olan emekli kişilerin 4/b (eski adıyla Bağ-Kur) kapsamında sosyal güvenlik destek primi ödemesine gerek yoktur diye bir sonuç çıkarabilirsiniz.


 


İ. Hakan Aytaç-Yaşınızı veya doğum tarihinizi yazmamışsınız ama gönderdiğiniz hizmet cetveli ve bilgilerinize göre, 08.06.1987 işe başlama tarihi ve var olan 5180 kusur günle  50 yaşından ve 08.06.2012 gününden sonra en az 5375 gün sayısı ile SSK’dan emekli olursunuz.  Emekliliğinize daha çok günler olduğu için şimdiden alabileceğiniz emekli aylığını hesaplamak hatalı olur.