Referans Gazetesi–Emekli İkramiyesi ve Genel Sağlık Sigortası

15 Aralık 2006

            Emekli İkramiyesi ve Genel Sağlık Sigortası


            Yeni yıl ile uygulamaya geçecek olan Genel Sağlık Sigortası kamuda çalışan emeklilik hakkını kazanmış olan devlet memurlarına ne gibi etkileri olacak? Kamuoyunda emekli ikramiyesinin toplu ödenmesi uygulamasına son verilerek devlet bonosu verilmesi konuşuluyor. Bu uygulama hakkında ne gibi gelişmeler var. Berat Öğütveren


Sayın okurum, sondan başlayalım, 01.01.2007 günü yürürlüğe girecek olan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu emekli ikramiyesinin hesabında bir değişiklik getirmiyor. Şimdi olduğu gibi emekli keseneğine esas kazanç ile çalışma yılınızın çarpımı kadar ikramiye alınmaya devam edilecek. Ancak, 2008 yılından itibaren ödeme şekli değişiyor, şimdi var olan ve 2007 yılında da devam edecek olan uygulamaya göre T.C. Emekli Sandığı emekliye ikramiyesini öder daha sonra memurun son ayrıldığı kurumdan ödediği ikramiyeyi fatura mukabili isterdi. 2008 yılından itibaren ikramiye ödemesine T.C. Emekli Sandığı aracı olmayacak, her memur son kurumundan ikramiyesini alacaktır. Yani bono verilecek, taksitle ödenecek gibi bir şey yok.


Genel Sağlık Sigortası uygulamasına gelince, 2007’den itibaren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes Genel Sağlık Sigortası kapsamında yer alacaktır. Sağlık hizmetlerinde İşçi, Memur, Emekli Memur, Bağ-Kur’lu ve Yeşil Kartlı ayrımcılığı son bulacak ve herkese eşit, kapsam ve kalitede sağlık hizmetine kavuşacaktır.  Daha önce sosyal güvenlik kapsamında olanlar, (SSK, T.C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur, Devlet Memurları, Yeşil Kartlılar) herhangi bir ilave işlem yapılmasına gerek kalmadan otomatikman Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına girecektir.  Yüksek öğrenimlerini sürdüren üniversite öğrencilerine 25 yaşına kadar; anne ya da babası üzerinden sağlık hizmeti verilmeye devam edilecek, 25 yaşından sonra, anne veya babasının vesayetinden ayrılan gençler kendi durumları dikkate alınarak Genel sağlık Sigortası (GSS) kapsamına alınacak, varlıklı olanlar kendi primlerini ödeyecek, yoksul olanların primi ise devlet tarafından ödenerek sağlık hizmetlerinden yararlandırılacaktır.


Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulamasının geçiş döneminde sevk zinciri uygulanmayacaktır. 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren tüm vatandaşlar, geçiş döneminde herhangi bir sevke ihtiyaç duymadan Üniversite Hastaneleri,  Devlet Hastaneleri, Sağlık Ocakları, Aile Hekimleri, Sözleşmeli Özel Sağlık Kurumları, Tıp Merkezleri ve Özel Polikliniklerden sağlık hizmeti alabileceklerdir.


Sağlık Bakanlığı’nın sağlık hizmeti sunucularını ‘birinci, ikinci ve üçüncü’ basamak olarak sınıflandırmasının ardından sevk zinciri işletilecektir.  Sevk zincirinin ne zaman işleyeceği daha sonra kamuoyuna duyurulacaktır. Geçiş döneminde herkes, eskiden olduğu gibi mevcut sağlık karnesi ve vizite kağıdı ya da yeşil kart ile sağlık hizmetlerinden yararlanacaktır. Geçiş süreci tamamlandıktan (elektronik alt yapı oluşturulduktan) sonra Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Evlenme Cüzdanı veya Resimli Genel Sağlık Sigortası (GSS) Kart’larından herhangi biriyle hastaneye gidebilecektir.


Aile hekimliğine başvurularda 2.-YTL olan katılım payı da alınmayacak ama eskiden olduğu gibi yeni uygulamada da hastanelerde ayakta tedavi, hekim ve diş hekimi muayenesi için 2 YTL katılım payı ödenecektir. Halen uygulandığı gibi ortez-protezler için çalışanlar yüzde 20, emekliler ise yüzde 10 katılım payı ödeyecektir. Ayakta tedavide kullanılan ilaçlar için de halen uygulandığı gibi çalışanlar yüzde 20, emekliler ise yüzde 10 katılım payı ödeyecektir.


GSS ile mevcut sağlık hizmetlerinin tamamı, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile de karşılanacaktır. Buna ilaveten ilk defa aşılar, koruyucu amaçlı check-up ve kişisel koruyucu sağlık hizmetleri kapsam dâhil edilmiştir. Bu kapsama giren tüm işlemlerin ve ürünlerin bedeli Genel Sağlık Sigortası (GSS) tarafından ödenecektir.


Kamu-özel ayrımı olmadan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşme yapan bütün sağlık tesislerine herhangi bir fark tutar ödenmeksizin gidilebileceği gibi (GSS) ile fiyat anlaşması yapmayan sözleşmesiz sağlık kuruluşlarına gidilmesi halinde ise fatura bedelinin değil Sosyal Güvenlik Kurumu’nun(SGK) belirlediği fiyat tarifesinin yüzde 70’i Genel Sağlık Sigortası(GSS) tarafından karşılanacaktır.  Acil durumlarda, müracaat edilen sağlık tesisi sözleşmeli olsun veya olmasın SGK’nın belirlediği fiyat tarifesi üzerinden hastadan hiçbir ilave ücret talep etmeden tedaviyi yapmakla yükümlü olup sözleşmesiz hastane bile olsa kendi fiyatlarını uygulayamayacaktır.