Referans Gazetesi-İşe İade Davasını Kazanan İşçiye Tazminat

11 Ağustos 2006

 


 


İşe İade Davasını Kazanan İşçiye Tazminat


İşe iade davası açan bir işçimiz davayı kazandı ve  işe başlatmazsak daha önce çıkardığımızda ihbar tazminatı ödemediğimizden ihbar ödeyecek miyiz? Ayrıca, kıdem tazminatı da verecek miyiz? Yoksa kötü niyet tazminatı yeterli mi? Ayrıca kişi işe iade davasıyla birlikte alacak davası da açmıştı. Ama işe iadeyle alacak davası bir arada olamayacağından adam ayrı açtı davayı. Sonra işe iadeyi kazandı diye alacak davası düştü. Fakat şimdi biz kötü niyetle boşta geçen süre ücretini ödesek  ama ihbar ve eğer kıdem verilecekse bunları ödemesek olur mu? Bir de bu ödemeler için faiz ne zamandan başlayacak? M. Yaşar


 


İşe iade davası açtığınız işçiyi işe başlatmazsanız mahkemenin devam ettiği dört aylık boşta geçen zaman için ayrıca mahkemenin karar verdiği ve işe başlatmamanız halinde ödeyeceğiniz tazminatı ödeyeceksiniz ve bu her iki ödemenin faiz başlangıcı mahkemenin kararının kesinleştiği günden itibaren başlar.  4857 Sayılı Kanun’un 21 inci maddesi gereğince;


            “…Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler.


            Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.


            İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatı, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir…”


            Yukarıdaki son fıkrada görüleceği üzere işe başlatmamanız halinde daha önce bu işçiye ihbar öneli süresi veya tazminatı vermediyseniz ihbar tazminatı vereceksiniz. Ayrıca işçinin çalışma süresine göre kıdem tazminatı hakkı da var idiyse ve siz ödemediyseniz kıdem tazminatı da ödeyeceksiniz. Kötü niyet tazminatı ise çok farklı bir olay ve burada kötü niyet tazminatı gerekmez. Velhasıla bu işçiyi mahkeme kararı uymayarak işe başlatmazsanız, açıkta geçen dört aylık ücretini, işe başlatmama tazminatını, ihbar ve kıdem tazminatını ödemekle mükellefsiniz.


 


 


 


İşçi, İşyeri Açabilir mi?


Bir işyerinde sigortalı olarak çalışan bir kişi kendi adına iş yeri açabilir mi? Sevilay Kayadibi


 


Teşebbüs hürriyetinin var olduğu bir ülkede yaşıyoruz, bazı ülkelerde olduğu gibi kast sistemimiz yok. Bu anlamda, özellikle mahkemelerce yasaklanmış olmamak kaydıyla her vatandaşımız işyeri açabilir. Bu kişinin sigortalı olarak bir başka işyerinde çalışması işyeri açmasına mani değildir. Biliyorsunuz, işyerinde çalışanlar SSK sigortasına, işyeri açanlar (vergi mükellefi olanlar) da Bağ-Kur sigortasına tabi olurlar. Ancak, sosyal güvenlik bakımından ülkemizde sosyal güvenliğin tekliği ilkesi uygulandığından, bir işyerinde (mesela fabrikada) sigortalı olarak çalışan birisi, çalışmaya devam ederken işyeri açarsa (vergi mükellefi olursa) önce başlamış ve devam edegelen SSK sigortasına ara verilinceye kadar sonra devreye giren Bağ-Kur sigortalılığı başlamaz ve Bağ-Kura prim ödemek zorunda kalmaz. SSK sigortalılığı ilk kesintiye uğradığı anda ise geri planda beklemede olan Bağ-Kur sigortası hemen devreye girer. Bağ-Kur’dan çıkmak için ise bu kere işyerini kapatması (veya başkasına devretmesi) gerekir.


 Asgari İşçilikte Emeklilere Ödenen Ücretler


Sayın Tezel, benim öğrenmek istediğim konu şu; İnşaat işlerinde işçilik tutarı hesaplanırken, Emekli olup da Sosyal Güvenlik destek primi ödeyerek çalışanlara yapılan bordrolu ödemeler de dikkate alınır mı? Reha Yenisen


 


Beyefendi, asgari işçilik uygulaması gereğince çalışanlara ödenen ücretler dikkate alındığından, çalışanların emekli olup olmamaları önemli değildir. Yani ister normal prim ister sosyal güvenlik destek primine tabi olsun çalışanlara ödenene ücretler asgari işçilik uygulamasından dikkate alınır. Hatta, fatura incelemesi yaptırmak için Sigorta Müfettişine giderseniz tavanı (Sigorta Primine Esas Kazancı) aşan ücretler bile dikkate alınır.