Referans Gazetesi–İstirahat Raporu Alan İşçimiz–Askerlik Borçlanması Yapmanıza Gerek Yok–Emeklilik Hesaplamanız Değişmez

24 Kasım 2006

İstirahat Raporu Alan İşçimiz


Sigortalı bir işçimiz rahatsızlığı dolayısıyla hastaneye başvurmuş ve 10.10.2006’dan 20.10.2006’ya kadar hastanede yatmış. Daha sonra kendisine  7 gün istirahat vermişler. Buna göre SSK’ya eksik gün bildirim formunda 17 gün  mü yoksa 18 gün mü  eksik bildirmemiz gerekiyor. Ayrıca işçimiz hastanede kaldığı süre ve istirahat toplamı kadar mı SSK’dan para alacak? Bu arada bize gönderilen hastane raporunda  işe başlama tarihi yok. Sadece, hastaneye yatış:10.10.2006, çıkış:20.10.2006 ayrıca 7 gün istirahat diye ibare var.İ.Güner


 


Sayın okurum, SSK hastanelerinin, Sağlık Bakanlığına devri ve özel hastanelere de SSK’lıların gidebilmesinin yolunun açılmasından sonra bazı küçük sorunlar yaşanıyordu sizinki de bunlardan biri, aslında işçinizi tedavi eden hekim istirahat sonunda ne olacağını yazmalıydı yani  7 gün istirahati sonunda işe başlaması veya 7 gün istirahati sonu kontrolü demeliydi ama dememiş. Bu durumda bana göre en azından kontrolü de öngörmediğinden istirahat sonu işe başlaması gerekir. İşçinizin SSK’dan alacağı geçici işgöremezlik ödeneklerine gelince, hesaplama yapılırken hastanede yatarak tedavi gördüğü sürenin hesaplanması farklı, evinde istirahat ettiği sürenin hesabı farklıdır. Öncelikle, 506 Sayılı Kanun’un 37 inci maddesine göre, “Hastalık sebebiyle geçici iş göremezliğe uğrıyan sigortalılardan geçici iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 120 gün hastalık sigortası primi ödemiş bulunanlara, geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere, her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir…”


            Eğer yukarıdaki madde gereğince işçinizin hastanede yattığı günden geriye doğru bir yıl içinde 120 günü varsa kendisine aşağıdaki usule göre hesaplanacak kadar para verilecektir.


            Hesaplamanın nasıl yapılacağı aynı Kanunun 89 uncu maddesine belirtilmiştir.


            “Madde 89 –  İş kazası, meslek hastalığı veya hastalık halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, sigortalının sağlık tesislerine yatırılmak yahut bakımı Kurumca sağlanarak kaplıca veya içmelere gönderilmek yoluyla tedavi ettirildiği takdirde, 78 ve 88 inci maddeler gereğince hesaplanacak günlük kazancının yarısı, ayakta tedavi ettirildiğinde ise üçte ikisidir.”


            Bütün bunlara göre, 10.10.2006 ile 19.10.2006 arasındaki 10 günlük hastanede yatarak tedavi olduğu dönem için günlük brüt ücretinin 1/2 si kadar, istirahatli kaldığı 20.10.2006 ile 27.10.2006 arasındaki 7 gün için de 2/3 oranında geçici işgöremezlik ödeneği alacaktır. Siz de bu işçinizi 17 gün istirahatli olarak SSK’ya bildireceksiniz.


 


Askerlik Borçlanması Yapmanıza Gerek Yok


Ali bey, babam için soru soracağım, 01.02.1954 doğumlu olan babam, 01.06.1992  günü Bağ-Kur’a girmiş ve 1124 günü var. 25.07.1996 günü de SSK’ya başlamış ve 3978 günü var ne zaman emekli olabilir? Bu arada 20 ay askerlik yapmış askerliği yatırırsak daha erken emekli olma durumu var mı. İbrahim Aydoğdu


 


Beyefendi, babanız yukarıdaki bilgilere göre 01.06.1992 işe başlama tarihi ile var olan 5102 günü ile bundan sonra prim ödemese dahi yaşlılıktan 59 yaşında yani 01.02.2013 günü SSK’dan emekli olacak. 1992 yılından önce ifa ettiği askerlik süresini borçlanması emeklilik


gününü değiştirmez. Zira babanız çok geç bir yaşta sosyal güvenlik sistemine dahil olmuş.


 


Emeklilik Hesaplamanız Değişmez


1964 doğumlu, 1983 yılında SSK’lı olarak sosyal güvenlik kapsamına giren ve halen Bağ-Kura prim ödeyen erkek sigortalının 103 gün SSK’sı,  4000 gün Bağ-Kuru vardır. Bu kişi eski mevzuata göre SSK’dan 2011 yılında, Bağ-Kura göre de 2020 yılında emeklilik hakkı kazandığı hesaplanmaktaydı.Yani, düşüncemiz son 3,5 yıl SSK’ya geçerek emeklilik hakkını kazanmaktı. Yeni reform ile 2829 hizmet birleştirme kalktığına göre  bu kişinin emeklilik hesabıyla ilgili ne gibi değişiklikler olacaktır bilgi aktarabilirseniz çok sevinirim. Murat Evrenkaya


 


Beyefendi, yeni reform daha doğrusu 5510 Sayılı SS ve GSS Kanunu ile 2829 Sayılı Hizmetlerin Birleştirilmesi hakkındaki kanun ortadan kalkıyor ve eski uygulama 5510 Sayılı Kanun içinde aynen devam ediyor. Buna göre 31.12.2006 ve öncesine işe girenlerin nasıl emekli olacağına son yedi yıllık (2520 günlük) prim ödeme  süresinde en çok prim ödediği yere göre belli edilecektir. Siz de zamanı geldiğinde Bağ-Kura girmenize neden olan vergi kaydı veya şirket ortaklığınızı sona erdirip, işçi olarak bir işyerine girer ve son 3,5 yılda işçi olarak SGK’ya prim öderseniz kendi planlarınız gibi erken emekli olursunuz.