Referans Gazetesi–İşyerinin Nakledilmesi ve Kıdem Tazminatı-SGDP’li İşçi ve Özel Gider İndirimi…

3 Kasım 2006

İşyerinin Nakledilmesi ve Kıdem Tazminatı


Sayın Ali Tezel, işyerimiz İstanbul’da ve yine İstanbul il sınırları içinde 35-40 km kadar uzaklıkta bir yere taşıyacaklar. Fakat bana çok uzak düşüyor servis koyup koymayacakları da belli değil. Acaba bu taşınmadan dolayı bizler taşındığımız yere gitmek istemezsek bize işveren kıdem ve ihbar tazminatı vermek durumunda mı? İşyerinin uzaklığından dolayı gitmek istemiyoruz. Murat Güneş


 


Sayın okurum, işyerinin bulunduğu yerden başka bir yere taşınmasının iş akdinin önemli hususlarında değişiklik sayılıp sayılmaması konusunda gerek eski 1475 ve gerekse yeni 4857 Sayılı İş Kanunlarında özel bir hüküm bulunmamaktadır. Bu konudaki boşluğu da yargı kararları gidermiştir. Yargı karalarına göre genel olarak uygulama şu şekildedir.  İşveren ile aranızda var olan hizmet akdinde işçi Türkiye sınırları içinde nereye olursa olsun nakle rıza gösterir gibi bir ibare yok ise kural normal yerlerde belediye veya büyükşehir olan yerlerde Büyükşehir Belediye sınırları dışına nakli konusu Yargıtay’ca hizmet akdinin unsurlarında esaslı değişiklik olarak kabul edilmekte ve işçiye bildirimsiz olarak hizmet akdini haklı nedenle sona erdirme hakkı vermektedir.


            Ancak, işyeri normal yerlerde belediye (mesela Ödemiş için Ödemiş Belediyesi) Büyükşehir olan yerlerde de Büyükşehir belediye sınırları içinde olmak kaydıyla işyeri nakledilmiş ise işyerinin taşındığı yere gitmek zorundasınız.


Kararlılık kazanmış olan Yargıtay kararlarından da bir örnek vermek gerekirse, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 30.03.1987 tarih ve 1987/3075 Sayılı Kararına göre,”Büyükşehir Belediye hudutları içindeki işyeri nakli, iş şartlarında esaslı değişiklik sayılmaz ve bu nedenle iş akdini fesheden işçiye kıdem tazminatı ödenmez” denmektedir. Ters yorumla gidersek Büyükşehir belediye sınırları dışına yapılan işyeri nakli halinde işçiler iş akitlerini haklı nedenle sona erdirip kıdem tazminatına hak kazanırlar.


Aynı dairenin, 15.11.1988 tarih ve 1988/8034 Esas Sayılı başka bir kararında ise,” Toplu İş sözleşmesinde şehirlerarası nakle rıza göstermeyen işçinin hizmet akdinin ihbar ve kıdem tazminatı ödenmek suretiyle feshedilebileceği hükmü yer almaktadır. Buna göre nakle rıza göstermeyen işçiye ihbar ve kıdem tazminatı ödenmesi gerekir” denmektedir.


 


Kısa Kısa Kısa


1-SGDP ile Çalışanlara Özel Gider İndirimi Olur


SGDP ile çalıştırılan emekli çalışanın, çalıştığı işyerinden özel gider indiriminden yararlanması mümkün müdür? Yanıtınız için teşekkür ederim. Ayla Uzer


 


Hanımefendi, özel gider indirimi 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun konusu olup, kısaca çalışan kişilere belli şartlarla kazandıkları ücret veya gelirlerin tamamından yada bir kısmında vergi alınmaması anlamına gelmektedir. Özel gider indiriminde çalışan kişinin SGDP ödeyen emekli sigortalı veya normal prim ödeyen sigortalı olmasının önemi yoktur. Bu nedenle SGDP ödeyen emeklilerde özel gider indiriminden işyerinden aldıkları ücretlere göre yararlandırılırlar.


 


2-Askerlik Borçlanması ve Son 7 Yılın Hesabı


1958 doğumluyum, 1982-1994 yılları arası 12 yıl Bağ-Kur hizmetim mevcut olup 2002 yılında SSK sigortalısı olarak çalışmaya başladım, 490 gün SSK hizmetim mevcuttur. Son 7 yıl içinde Bağ-Kur hizmetim fazla ama ben SSK’dan emekli olmak istiyorum askerlik ödememi henüz yapmadım, askerliği yatırsam acaba bana ne şekilde faydası olur, son 7 yılın içine sayılır mı? Askerden önce SSK veya Bağ-Kur’um yok. İbrahim Aslan


 


Beyefendi, siz askerlik borçlanması yaptığını takdirde 1982 olan sosyal güvenlik başlangıcınız askerlik süresi kadar geriye gider, yazmamışsınız ama başlangıcınız 20.04.1982 ise ve 20 ay askerlik yaptıysanız başlangıcınız 20.08.1980 olur, ayrıca prim ödeme gün sayınız da askerlik süresi kadar artar.Askerlik borçlanması son yedi yılın hesabında da sayılmaz ve dikkate alınmaz. SSK’dan emekli olmak istiyorsanız, Bağ-Kur’dan sonra SSK’ya en az 1260 gün prim ödemek zorundasınız.