Referans Gazetesi-Şirket Ortağının Ödeyeceği Prim-Raporlu İşçinin İşten Çıkarılması

25 Ağustos 2006

         Şirket Ortağının Ödeyeceği Prim


            Ali bey yazılarınızı ilgi ile takip eden serbest muhasebeci mali müşavirim. SSK ve Bağ-Kur’ da sorunlarımızı cevaplayacak bir muhatap bulamadığımızdan size verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. 16.06.06 tarihli yazınızda şirket ortaklarının kendi şirketinde SSK’lı olamayacağını Bağ-Kur’a prim ödemesi gerektiğini söylüyorsunuz. Örneğiniz ise A.Ş. içindi acaba limited içinde geçerli mi? Çünkü bir mimar mükellefim şahıs işletmesini kapatarak limited şirket kurdu ve yanında SSK’lı  çalışan iki mimarı da şirkete düşük yüzdelerle ortak yaptı. Bende SSK’da boşluk olmadığı için bu iki kurucu ortağı kendi şirketinde SSK’ya giriş yaptım, bu yaptığımın doğru olup olmadığı konusunda görüşlerinizi bekliyorum. Ayrıca, bir de gene bir doktor mükellefim T.C. Emekli Sandığı’ndan emekli oldu vergi mükellefiyeti devam ederken özel bir hastanede SSK’lı olarak çalışmaya başladı.Yani hem emekli hem vergi mükellefi hem de SSK’lı, Bağ-Kura e-mail attım sosyal güvenlik primi ödemesi gerekip gerekmediği ile ilgili ama üç aydır henüz bir cevap gelmedi. İlginize şimdiden teşekkür ederim çalışmalarınızda başarılar dilerim. Cahit Şahin


 


            1479 Sayılı Bağ-Kur Kanunu’nun 24 üncü maddesi gereğince, limited şirket ortakları, Anonim Şirket kurucu ortakları ile yönetim kurulu üyesi ortakları Bağ-Kur’lu olmak zorundadırlar. Ancak, şirket kurulduğu tarihte bir başka işyerinde işçi sıfatıyla SSK’ya bildiriliyorlarsa bu SSK sigortalıkları kesintiye uğrayıncaya kadar Bağ-Kur sigortası başlamaz askıda bekler. Ancak, hiçbir KURUCU ortak kendi kurucu ortağı olduğu şirkette (A.Ş. veya Ltd. fark etmez) işçi olamaz yani hem kurucu ortak olup şirketin ortağı olarak işveren sayılacaksınız, sonra da aynı ortak olduğunuz şirkette işverenden emir ve talimat alarak çalışan işçi olup SSK’lı olacaksınız bu mümkün değil. Bu nedenle de kurucu ortaklar, kurdukları şirkette SSK’lı olamazlar. Doktor mükellefinize gelince, 1479 Sayılı Kanun’un ek 20 inci maddesi gereğince T.C. Emekli Sandığı emeklisi olduktan sonra vergi mükellefiyetinin başladığı gün Bağ-Kur’a sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödemek zorunluluğu başlamış. Bağ-Kur SGDP zorunluluğu devam ederken, bir de hizmet akdiyle bir özel hastanede işe başlamış olduğundan ve önce başlayan vergi mükellefiyeti nedeniyle Bağ-Kur’a SGDP yükümlülüğü sona erene kadar bu hastaneden SSK’ya SGDP ödememelidir. Özel hastaneden aldığı ücretten sadece gelir vergileri kesilmelidir. Bu arada Bağ-Kura da gidip geçmiş SGDP borçları ödenmelidir.


 


 


Raporlu İşçinin İşten Çıkarılması


SSK’lı olarak çalışan bir işçinin uzun süreli olarak iş göremezlik raporu aldığı için işveren işten tazminatsız olarak çıkarabilir mi? Bu soruma cevap verebilirseniz çok memnun olurum. Veysi Kaleli


 


Beyefendi, 4857 Sayılı Kanun’un 24 inci maddesinin (I /b) bendi gereğince, “…işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.”  Yani, işçiye 17 inci maddeye göre işten çıkaracak olsanız vermeniz gereken ihbar öneli süresini altı ilavesiyle bulacağınız süreden daha fazla istirahat alan işçinizi, herhangi bir ihbar öneli vermeden derhal işten çıkarma hakkınız var. Gebelik ve doğum nedeniyle verilen 16 haftalık süreden sonra alınan raporlar da ise hesaplama tarihi 16 haftanın bitim gününden başlar. Bu sebeple çıkardığınız işçiya, 1475 Sayılı Kanun’un halen uygulamada olan kıdem tazminatıyla ilgili 14 üncü maddesi gereğince kendisine kıdem tazminatı ödemek zorundasınız.


 


Kısa Kısa Kısa


Nesrin Bayramoğlu-17.08.2006 günü doğum öncesi 8 haftalık iznine ayrılan işçiniz için yapmanız gereken, kayıtlarda işten çıkarmamak ve SSK’ya her ay verdiğiniz Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde doğum izninde olduğunu göstermektir. Doğumdan önce 8 ve doğumdan sonraki 8 hafta süresince ücret vermek zorunda değilsiniz ve işçiniz bu süreler için SSK’dan brüt ücretinin 2/3’ü oranında geçici işgöremezlik ödeneği alacak. Bu ödeneğe rağmen isterseniz atıfet (yardım) kabilinden ücret ödeme yetkiniz de var. Ücret öderseniz bu kere SSK’ya vereceğiniz bildirgede bu işçi için ücret gösterip, prim ödemek zorundasınız.