Referans Gazetesi–Sosyal Güvenlik Destek Primi 2007’de Ne Olacak?

17 Kasım 2006

        Sosyal Güvenlik Destek Primi 2007’de Ne Olacak?


            01.01.2007 gününden sonra SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığının uygulama kanunları ortadan kalkıp yerine 5510 Sayılı SS ve GSS Kanunu uygulanmaya başlanacaktır.


            Yeni dönemde, emekli olduktan sonra çalışmaya başlayanların iki tercihi olacaktır.


            1-Emekli aylığım kesilmesin ben size(SGK’ya) SGDP ödeyeyim…


            2-Emekli aylığım kesilsin size normal prim ödeyeyim…


 


            Birincisini tercih edenlerin ödedikleri prim sadece işkazası veya meslek hastalığı geçirmeleri halinde sigortalıya yarar sağlayacak olup,


            a-İstirahat alırsa kendisine istirahat süresince beyan ettiği kazancı üzerinden günlük 2/3 oranında geçici işgöremezlik (yevmiye) ödenecektir.


            b-Uzuv kaybına daha doğrusu çalışma gücü kaybına uğrarsa kendisine gelir bağlanacaktır.


 


            İkincisini tercih edenlerin ise daha sonra yeni duruma göre emekli aylığı hesaplatma hakları vardır.


 


            2007 yılından itibaren,


            1-SSK,Bağ-Kur veya T.C. Emekli Sandığı’ndan Emek olup da 4/b’li (Bağ-Kur’lu) olursa;


            -Bağ-Kur’dan, SSK’dan veya T.C. Emekli Sandığı’ndan emekli olup da, 5510 Sayılı Kanun’un 4/b maddesine tabi (Bağ-Kur’lu) olmasını gerektirecek bir faaliyette bulunan kişilerin (vergi mükellefi-şirket ortağı vs) kendisine ödenen emekli aylığına dokunulmaz buna karşın,


 


            -Vergi mükellefi veya şirket ortağı ise;


            Asgari ücret alt sınır olmakla birlikte asgari ücretin 6,5 katı da üst sınır olarak kendisine göre her ay dilediği rakam üzerinden beyan edeceği kazançları üzerinden beyan ettiği rakamın yüzde 33,5’u oranında SGDP ödemekle mükelleftir.


Örnek/ Ayda 531 YTL. kazandığını beyan ederse 178 YTL. SGDP ödeyecektir.


             Ayda 3450 YTL. kazandığını beyan ederse 1156 YTL SGDP ödeyecektir.


 


            a-SGDP’den Muaf Tutulan Köylü ve Küçük Esnaf


            -Emekli olup çalışmaya devam eden 193 Sayılı Gelir Vergisinden istisna, yani 5510 Sayılı Kanun’un 6 ıncı maddesinin (k) bendine tabi olup da aylık gelirinin asgari ücretten az olduğunu belgeleyenler ise 2007 yılından itibaren SGDP ödemeyecektir.


 


            -5510 Sayılı Kanun’un 6 ıncı maddesinin (ı) bendi gereğince, Tarım işi yapanlarda aylık gelirlerinin 531 YTL. den yani asgari ücretten az olduğunu belgeleyen belgelerle SGDP ödemeyeceklerdir.


 


            b-İşçi Çalıştıran İşverenlerin Ödeyeceği SGDP


            Emekli olup da 4/b’li sayılan kişi işveren olup işçi çalıştırıyorsa bu kere SGK’ya beyan edeceği kazanca alt sınır getirilmiş olup işçilerinden en yüksek ücretlisinden daha az gelir beyan etmeme esası getirilmiştir.


            Örnek, emekli olup 4/b’li olan kişinin çalıştırdığı işçilerinden en yüksek ücretlisi ayda -1000 YTL. alıyorsa ödeyeceği SGDP tutarı aylık, 335 YTL.


-2000 YTL. alıyorsa ödeyeceği SGDP tutarı aylık 670 YTL. olacaktır.


 


            2-SSK,Bağ-Kur veya T.C. Emekli Sandığı Emeklisi olup da 4/a’lı (SSK’lı) olursa;


 


            -Bağ-Kur’dan, SSK’dan veya T.C. Emekli Sandığı’ndan emekli olup da, 5510 Sayılı Kanun’un 4/a maddesine tabi (SSK’lı) olmasını gerektirecek şekilde bir işveren yanında işçi olarak çalışmaya başlaması halinde kendisine ödenen emekli aylığına dokunulmaz buna karşın,


            -İşverenden aldığı ücretin yüzde 33,5’u oranında SGDP alınır.


            Bu 33,5’un oranının yüzde 14’ü işçi ücretinden kesilir, yüzde 19,5’u işverenden alınır.


Örnek/


            Ayda 531 YTL. ücret alan işçi için 178 YTL. SGDP ödenecektir.


            Bu rakamın, 74,34 YTL’si işçi ücretinden kesilecek, 103,55 YTL’si ise işverenden alınacaktır.


 


            3-SSK veya Bağ-Kur yada T.C. Emekli Sandığı Emeklisi-Kamuda memur yada işçi olarak işe başlarsa


            Nereden emekli olursa olsun ne kadar ücret alıyor olursa olsun kamuda memur veya işçi olarak işe başlayanlara EMEKLİ AYLIĞI ödenmez. Sadece çalıştıkları sürece ücret almaya devam ederler. (5335 Sayılı Kanun)