REFERANS-Greve Giden Migros İşyerleri…

4 Kasım 2005

Greve Giden Migros İşyerleri…


Ali bey;


Müşterim olan bir firma Migros Marketleri içerisinde bağımsız olarak pastane işletmektedir. Şu günlerde Migros işçilerinin greve gitme durumu söz konusudur. Eğer, Migros İşçileri greve gittiği takdirde biz de pastane olarak çalışamaz duruma geleceğiz. Bu durumda bizim sigortalı olarak çalışan elemanlara karşı ne gibi bir işlem yapmamız gerekmektedir. Bu konuda beni aydınlatırsanız sevinirim. V. Yıldırım         


 


 


            Vedat bey,  MİGROS işçilerinin bağlı olduğu sendikanın grev kararı aldığı basına da yansıdı ancak unutmayın sendikanın grev kararı alması ve buna karşılık olarak da işverenin lokavt kararı alması bu işyerinde işlerin duracağı anlamına gelmez. Zira, grev ve lokavt kararları karşılıklı restleşmeden ibarettir. Bundan sonraki süreç anlaşmaya doğru gitmez ise işçiler aralarında grev oylaması yapacaklar, oylama sonucu grevi fiilen yapma kararı çıkarsa belirli bir süreç dahilinde yasal grev başlayacaktır. Ancak, greve katılmak istemeyen işçiler işyerinde yine çalışmaya devam edebilecekleri gibi uygulamada görüldüğü üzere greve evet diyen işçilerin bir çoğu greve katılmayıp işlerine devam edebilmektedir.


Bu nedenle işyerinde mağaza içinde stand kiracısı gibi çalıştığınız ve kendi adınıza işçi çalıştırmakta olduğunuzdan, grevden etkilenmeniz de doğaldır. Şayet bu etkilenme standı uzun bir süre kapatmaya kadar gidecekse İş-Kur’a başvurarak işçilerinizi İş-Kur’dan işsizlik ödeneği sağlayarak ücretsiz izine çıkarabilirsiniz. Bu yola başvurmaz iseniz ve bir haftadan fazla süre işçilere iş ile ücret veremezseniz işçilerin 4857/24 üncü madde gereğince işi haklı nedenle bırakma hakları da olacaktır. Gerçekten çalışma imkanınız kalmaz ise bu kere sizler 4857 Sayılı Kanun’un 17 inci maddesi gereğince işçileri işten çıkarabilirsiniz.


 


 


            Şirket Yetkilisinin İşçi Olarak Çalışması


            Ali Bey,


Şirket yetkilisi olan kişi aynı zamanda şirkette sigortalı. Bu kişi yaklaşık 5 aylık başka bir firmada danışman olarak çalışacak. Şirket yetkilisi olarak  başka firmada sigortalı olması problem teşkil eder mi? Yetkili olduğu firmada izinli gözükerek diğer firmada sigortalı olması kanunlara uygun mudur? M. Görgün


 


Mesut bey, şirket yetkilisi dediğiniz kişi şirket ortağı ve hatta şirketiniz A.Ş. ise kurucu ortak veya yönetim kurulu üyesi, Ltd. Şti.ise şirket ortağı olması halinde kendi şirketinden SSK’ya bildirilmesi YASAL değil.


Hiç kimse kurucu ortak olduğu şirketten SSK’ya sigortalı olarak bildirilemez ama şirket kurucu ortağı olmayıp da sigortalı olarak çalışmaya devam ederken, çalıştığı şirkete ortak olursa ücretli olarak devam ettiği iş daha önce başlamış olması hasebiyle SSK’lı olmaya devam edecektir. Ancak, kişi önce şirketi kurmuş (kurucu ortak) daha sonra aynı şirket de ücretle çalışmaya başlamışsa bu kez önce başlayan ortaklık olduğu için kişi SSK’lı olamayacak, Bağ-Kur’a tabi olacaktır. Çünkü kurucu ortak sıfatıyla adı geçen kişi işveren sıfatını kazanmış olup, işveren ve sigortalılık sıfatları aynı kişi üzerinde birleşemez. Aynı işyerinde hem sigortalı hem de işveren olunamaz.


Son olarak, şirket ortağı ya da işyeri sahibi olması sebebiyle Bağ-Kur sigortalısı olan kişi daha sonra başka bir işyerinde hizmet akdiyle çalışmaya (danışmanlık da olur) başlamışsa, yeni işyerinden SSK’ya tabi tutulmayacak, ne kendisinden ne de işverenden SSK primi kesilmeyecektir. Şirket ortağı olarak Bağ-Kur’lu olan birisi nereden olursa olsun işçi olarak çalışsa da Bağ-Kur’lu olmak zorundadır. Sizin şirket yetkilisi diyerek bahsettiğiniz kişi şirket ortağı değil yani Bağ-Kur’lu olması gerekmeyen birisi ise bu kere sizin şirketinizden çıkış yapmadan başka bir şirketten (hatta 5-10 şirketten bile) SSK’ya bildirilmesinde sakınca olmaz.


 


SMMM ve YMM’lere Duyuru…


            07.10.2005 günü “(Yeminli) Mali Müşavirlerin Asgari İşçilik Raporu Düzenlemesi” başlıklı yazımızda bu kişilerin düzenleyecekleri raporların SSK’da işlem görebilmesi için SSK’nın genelge yayınlaması gerektiğinden bahsetmiştik. Bahsedilen, “Meslek Mensuplarınca (SMMM ve YMM) Düzenlenecek İnceleme Raporları” konulu 16-355 Ek Sayılı Genelge 27.10.2005 günü (www.ssk.gov.tr de) yayınlanmıştır.

…Tüm okurlarımızın Ramazan Bayramını kutlarım…