Referans-İstirahatli İşçiye Ücret Ödemesi–Fazla Ödenen Prim Günleri

28 Nisan 2006

         İstirahatli İşçiye Ücret Ödemesi


            Ali bey, işçilerimizden birisi ay içinde çalışırken rahatsızlandı ve götürdüğümüz hastaneden iki günlük rapor aldı.  SSK bu iki gün için ödeme yapmıyor, biz de personelin kaybı olmaması için tam maaş ödemek istiyoruz. Bu durumda SSK bildirimini  28’mi yoksa 30 tam gün mü olacak? Fatih K.


 


            Fatih bey, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince istirahat alan işçilerin istirahat sürelerinin ilk günü için SSK geçici işgöremezlik ödeneği ödemez. Bu iki günlük sürenin ücretini işveren de vermek zorunda değildir. Ancak, işyerinde sendika olan ve sendika ile Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalamış bir çok işyerinde işçinin ücretini alamadığı bu sürenin yevmiyesi işveren tarafından ödenebilmektedir. İşyerinde TİS olmayan işverenler de isterlerse işçilerinin istirahatli olduğu bu iki günlerinin ücretlerini ödeyebilir bu durumda işçiye ücret ödemesi yapıldığı için SSK’ya 30 gün olarak bildirim yapılmak zorunluluğu vardır. Uygulamada bu ödemeye atıfet (yardım) kabilinden ödeme denir ve ücret ödemesi olduğundan SSK primi alınacak kazançlardandır. Ayrıca, iki gün değil ama mesela 10, 20 veya 30 gün istirahat alan işçiye de işveren atıfet kabilinden ücret ödeyebilir (bazı işyerleri SSK’dan istirahat parasını getiren işçisine tam aylığını aynen ödemektedir) bu durumda da işçiye ücret ödemesi yapıldığı için SSK’ya tam ay bildirilmesi gerekir. Bu arada yanlış anlamalara mahal vermemek için belirtiyorum, SSK raporlu işçiye geçici işgöremezlik ödeneği öderken, siz işverenlerden çalışıp-çalışmadığını sormaktadır ücret alıp-almadığını değil, çünkü raporlu işçiyi çalıştırmak suçtur, ücret ödemek ise suç değil.


 


         Fazla Ödenen Prim Günleri


            Benim doğum tarihim, 29.12.1967 sigorta girişim (SSK) 02.11.1987 ve prim ödeme günüm 6309 olup, halen çalışıyorum. Birinci sorum, kaç yaşında ve kaç senesinde emekli olacağım? İkinci sorum, prim günün dolmuş olmasına rağmen (halen çalışıyorum ve SSK’ya asgari ücretten yatıyor) fazla prim sayım emekli olduğum zaman ücret olarak ne fark getirecek? Üçüncü sorum, yaklaşık ne kadar emekli aylığı alırım? Meltem Eser


 


            Hanımefendi, 02.11.1987 işe başlama tarihi ile 44 yaşında en az 5225 gün sayısı ile SSK’dan (yeni durumda Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK) emekli olacaksınız. Gerekenden fazla ödediğiniz prim ödeme günlerinin ne işe yarayacağına vereceğim cevap biraz karmaşık olacak çünkü 1999 yılındaki ve şimdiki reform ile birlikte emekli aylığınız üç değişik aylık hesaplama sistemi ile belirlenecek. Yani, 1999 ve daha öncesindeki çalışmalarınız için gösterge-katsayı sistemi olan son 10 yılın veya son 5 yılın ortalamasına göre kısmi bir aylığınız, 2000 ile 2006 yılları arasında çalışmalarız için TÜFE’li sisteme göre hesaplanan kısmi bir aylığı ve 2007 ile sonrası için yeni sisteme göre hesaplanan bir kısmi aylığı olmak üzere üç sistemde de hesaplanacak ve bu kısmi aylıklar toplanarak emekli aylığınız belirlenecektir. Ancak hangi sistem olursa olsun fazla ödenen prim günleriniz emekli aylığı bağlama oranınızı artıracaktır. Gösterge tablolu sisteme göre 5000 günden sonraki her 240 gün için %1, TÜFE’li sisteme göre her 360 gün için %2 ve 2007 de gelecek sisteme göre fazla ödenen her 360 gün için yüzde 2,5 daha fazla emekli aylığınız olacak. Alacağınız emekli aylığınızı hesaplayabilmem şu an mümkün değil ama 1990-1999 yılları arasındaki SSK’ya bildirilmiş 10 tam yıllık kazançlarınızın toplamı 4,5 milyardan fazla ise tavandan, 2,5 milyardan az ise tavandan aylık alacaksınız.


 


         Duyuru… Duyuru… Duyuru… Duyuru… Duyuru…


Radyo 24 ve Kanaltürk


Yapımcı ve sunuculuğunu üstlendiğim “Ali Tezel ile Çalışma Hayatı” programı her cumartesi olduğu gibi önce 11.00-13.00 saatleri arasında Radyo 24’de sonra da 16.00 da Kanaltürk Televizyonunda yayınlanacak olup bu hafta “Sosyal Güvenlik Reformu” konu edilecektir.


Canlı olarak yayınlanan her iki programa Radyo24 için 0212 213 97 70- 213 97 73 numaralı telefonlardan Kanaltürk için ise  0212 355 85 30 ve 0212 355 85 31 numaralı telefonlardan ulaşıp soru ve sorunlarınızı iletip, canlı yayında cevaplarınızı alabilirsiniz.