REFERANS-İşyeri Hekiminizle Sözleşmeyi Yenileyin…

6 Ocak 2006

İşyeri Hekiminizle Sözleşmeyi Yenileyin…


 4857 Sayılı İş Kanunu gereğince 16.12.2003 günü Resmi Gazetede yayınlanan “İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”  sonrasında, SSK “İşyeri Hekim Yetkisi” konusunda 3-222 Ek Sayılı Genelgeyi yayınladı. Bu genelge gereğince hangi işyeri hekimlerinin yazdığı reçeteleri sanki SSK hekimi yazmış gibi eczanelerde değerlendirileceği belirtilmekteydi.


Bu genelgeden sonra Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi SSK aleyhine  Danıştay’da dava açtı ve  10 uncu Dairenin 2005/2732 esas sayılı kararı ile yürütmeyi durdurma kararı çıktı.  Şimdi SSK 02.01.2006 günü,” Hekimlerin İşyeri  Sigortalılarına Kurumumuz Adına Reçete Yazma  ve  İki Güne Kadar İstirahat Vermesi” konu başlıklı  3-255 Ek Sayılı Genelgeyi yayınlamış ve eski 3-222 Ek Sayılı Genelge uygulamadan kaldırılmıştır.


Yeni 3-255 Ek Sayılı Genelge gereğince,


            -Kamu İşyeriyseniz,


            -Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinin talep yazısı,


 


Özel Sektör İşyeri iseniz,


            *Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan veya bu kuruluşlardan emekli olan hekimlerin özel bir işyeri sigortalıları için  SSK adına reçete yazma ve  iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde;


            -İşveren ve hekim arasında imzalanan sözleşme örneği,


            -Emekli hekimlerin herhangi bir işyerinde çalışmadığına dair kendilerinden alınacak taahhütname ile hekimin vergi mükellefi olmadığını belgeleyen vergi dairelerinden alınacak yazı,


            * Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan veya bu kuruluşlardan emekli olan hekimlerin ikinci özel bir işyeri sigortalıları için SSK adına reçete yazma ve  iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde;


            -Hekimin bu işyerinde çalışmasında sakınca olmadığına dair Tabip Odasınca verilen izin belgesi,


            -İşveren ve işyeri hekimi arasında imzalanan sözleşme örneği,


 


**Özel bir işyerinde tam gün  çalışan hekimlerin sigortalılar için SSK adına reçete yazma ve  iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde;


            -İşveren ve hekim arasında imzalanan sözleşme örneği ,


           


**Özel bir işyerinde tam gün çalışan  hekimlerin ikinci bir işyeri sigortalıları için SSK adına reçete yazma ve  iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde;


            -Hekimin yetki talep edilen işyerinde çalışmasında sakınca olmadığına dair Tabip Odasınca verilen izin belgesi,


            -İşveren ve hekim arasında imzalanan sözleşme örneği,


            gerekmektedir.


            Bu nedenle, yeni 3-255 Ek Sayılı Genelge gereğince genelge ekindeki sözleşmeyi doldurup karşılıklı olarak imzalamanız ve SSK’ya iletmeniz gerekiyor, aksi halde işyeri hekiminizin yazdığı reçetelerin bedelini SSK ödemeyecek.


 


        Kurumlara Borç ve Emeklilik…


            Ali Bey ben size babamla ilgili bir soru sormak istiyorum. Babamın emekliliği gün olarak tamamlandı ama ayrıca Bağ-Kur’a bir miktar prim borcu bulunmaktadır. Bu prim borcunu ödediğimiz zaman Vergi Dairesine ve SSK’ya borcumuz dahi olsa Bağ-Kurdan emekli olabilir mi? Ece Yılmaz


 


            Hanımefendi, gönderinizden anlayabildiğim kadarıyla babanız Bağ-Kur’dan emekli olacak. 1479 Sayılı Bağ-Kur Kanunu’nun 35 inci maddesi gereğince;


Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için sigortalının;


            a) Yazılı talepte bulunması, talepte bulunduğu tarihte prim ve her türlü borçlarını ödemiş olması,


            …” gerekir.


            Görüldüğü üzere Bağ-Kur’dan emeklilik için gereken şartları tamamlayanların ayrıca Bağ-Kur’a borçlarının da olmaması gerekmektedir. Bu Bağ-Kur’dan emeklilik için yeter şartlardan biridir ve kişinin işveren olarak SSK’ya veya vergi dairesine borcunun olması Bağ-Kur’dan emekliliğini etkilemez.