Referans-Prim Affında Boş Geçen Süre Satın Alma Yok

7 Nisan 2006

            Prim Affında Boş Geçen Süre Satın Alma Yok


            Okurlarımızdan gelen çeşitli sorularda SSK ve Bağ-Kur borçluları için getirilen ve kamuoyunda prim affı diye bilinen uygulamanın tam anlaşılmadığı ortaya çıktığından açıklama yapmak lüzumu hasıl olmuştur.


           


            Soru 1: Benim 1989 yılında maliye (vergi) kayıdım var fakat Bağ-Kura otomatik olarak (kayıdım) geçişim yapılmamış. Şu anki Bağ-Kur borçlanmasından yararlanmak istiyorum ne yapmam gerekiyor? Hasan Çetin


      Bağ-Kur prim borçlularına getirilen af geriye doğru hizmet satın alma olayı değildir. Sadece Bağ-Kur’a borcu olanlara ödeme kolaylığı daha doğrusu 60 aya kadar taksit getirmiştir. Sizin durumunuza gelince, 02.08.2003 günü resmi gazetede yayınlanan 4956 Sayılı Kanun ile 1479 Sayılı Kanun’a eklenen Geçici 18 inci madde gereğince; “Bu  Kanuna göre sigortalılık niteliği taşıdıkları halde 4.10.2000 tarihine kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olan sigortalıların sigortalılık hak ve mükellefiyetleri 4.10.2000 tarihinden itibaren başlar. Ancak, bu Kanuna göre zorunlu sigortalı olarak tescil edilmiş olanların sigortalılıkları, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde Kuruma yazılı olarak başvurmaları ve 20.4.1982-4.10.2000 tarihleri arasındaki vergi kayıtlarını belgelemek ve belgelenen bu sürelere ilişkin olarak 49 uncu ve ek 15 inci maddelere göre hesaplanacak prim borçlarının tamamını, tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde, ödeme tarihinde bulundukları gelir basamağının yürürlükte olan prim tutarı üzerinden ödemek kaydıyla bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.”  


            Bu madde gereğince sizin 04.10.2000 tarihinden önce alınmış Bağ-Kur sicil numaranız varsa 1989 yılında başlayan vergi kayıtlı süreler için ödeme yapabilirsiniz. Şayet 04.10.2000 tarihinden önce Bağ-Kur sicil numaranız yoksa, madde içinde yer alan altı aylık geçici başvuru borçlanma süresi ise 02.02.2004 günü sona erdiğinden yapacak bir işleminiz yok. Yani, 1989 yılında başlayan vergi kaydınız ile 1989 ile 03.10.2000 tarihleri arasındaki süreleri satın alabilmek (borçlanabilmek) amacıyla 02.02.2004 gününe kadar Bağ-Kura başvurmak gerekiyordu.            Soru 2: Benim sorum SSK affı ile ilgili, eşim 1976 yılında işe girdi, 1981 de işten çıktı toplam SSK prim gün sayısı 1940 gündür. Ancak 01.01.2006 yılından itibaren isteğe bağlı sigortayı başlattım iki aydır prim ödemekteyim yeni çıkan SSK af yasasından faydalanabilir miyiz? Bana açıklama yaparsanız sevinirim. Bahis edilen benim eşim olup doğum tarihi 1955’dir ve çıkan yasada faydalanılsa ne kadar prim ve para ödeyip ne zaman emekli olunur? Mehmet Şahin


 


            Mehmet bey, SSK ve Bağ-Kur için getirilen ödeme kolaylığı geride kalan boş sürelerin primlerinin ödenmesi değildir bu nedenle eşinizin boş geçen süreleri için şimdi yapacak bir işlem yok. Eşiniz, 3600 gün sayısını tamamladığı gün SSK’dan emekli olacağından ara vermeksiniz her ay isteğe bağlı primlerini ödemenizi tavsiye ederim.


 


 


            Soru 3: Annem 31 ocak 1943 doğumlu olup şubat 2001’den beri Bağ-Kur’ludur. Şu ana kadar prim borçlarını devamlı ödemektedir, emekli olabilmesi için geriye dönük kalan prim borçlarının hepsini birden ödemek istiyoruz bu olur mu? Sebahattin Güler


 


            Annenizin Bağ-Kur’lu olmasını gerektiren vergi mükellefiyeti veya şirket ortaklığı 2001 yılında başladığından daha önceki süreler için prim ödeme imkanı yok. 4447 ve 4759 Sayılı Kanunlar gereğince anneniz, 15 tam yıllık prim ödeme süresini tamamlayacağı 2016 yılında Bağ-Kur’dan emekli olabilir.


            Bu arada annenizin 15 tam yılı tamamlamadan evvel vergi mükellefiyeti (veya şirket ortaklığı) sona ererse Bağ-Kuru da sona ererse 1479 Sayılı Kanun’un 39 uncu maddesi gereğince ödediği primleri Toptan Ödeme şeklinde geri alma hakkı da vardır.


 


 


 


            SSK Yurtdışı borçlanmasında ‘2 yıl’ inadından vazgeçti


            Anayasa Mahkemesi’nin iptali ve TBMM’nin de yeniden düzenlediği 3201 Sayılı “Yurtdışı Hizmetlerinin Borçlanılması” uygulamasında, SSK iki yıl inadından vazgeçti. SSK yayınladığı 8-32 Ek Sayılı genelgeye göre bundan böyle ne zaman dönülmüş olursa olsun herkes yurtdışında geçen süreleri için SSK’ya borçlanılacaksa SSK’ya başvurabilecek. Ayrıntılar www.alitezel.com da…