Referans-Rusya’daki Türk İşçisinin Sigortası–Taşaron Dosyasına Bildirim

14 Temmuz 2006

            Rusya’daki Türk İşçisinin Sigortası


            Rusya’da mağazamızda çalışan bir Türk işçimize acaba sosyal güvenlik kapsamına nasıl alabiliriz. İbrahim Gerekli


                         


            Yurtdışına Türk işverenler tarafından hizmet akdi çerçevesinde götürülecek Türk vatandaşlarının sosyal güvenliklerini temininin değişik şekilleri vardır.


            Bunlar;


a-Türkiye’de SSK’ya kayıtlı devamlı işyerinden geçici görevle yurtdışına götürülme,


            b-SSK ile Topluluk sözleşmesi kapsamında yurtdışına götürülme,


            c-SSK İsteğe bağlı sigorta kapsamında yurtdışına götürülmedir.


           


            Yani, bu işçinizi Türkiye’de benzer bir işi yapan işyeriniz varsa oradan SSK’lı yapacaksınız ve Rusya’daki mağazanızda geçici görevle göndereceksiniz. Bu arada geçici görev denilince belli bir süre var mı sorusu akla gelebilir. Geçiciliğin sınırı ve süresi yoktur ve üstelik 2007 yılında yürürlüğe girecek olan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu da geçici görevlendirmeyi esas alacak olup SSK Topluluk Sigortasını ortadan kaldıracaktır.


            Şayet, Türkiye’de benzer işi yapan bir işyeriniz yoksa bu durumda 2007 yılına kadar 506 Sayılı Kanun gereğince SSK ile sözleşme imzalayarak Topluluk Sigortası yaptırabilirsiniz ama SSK Topluluk Sigortasında sadece emeklilik (uzun vadeli) sigortası vardır kısa vadeli olan hastalık ve işkazası sigortası yoktur.


            Topluluk sigortası yerine isterseniz isteğe bağlı SSK sigortası ile gönderebilirsiniz ve bu durumda bu işçinizden 506 Sayılı Kanun’un 86 ıncı maddesi gereğince daha önce SSK’ya en az 1080 gün prim ödemiş olmak şartı da aranmayacaktır. İster topluluk sigortası isterse de isteğe bağlı sigortalı olması bu sigortalınızın sadece ilerde emekli olmasını temin eder, çalışma süresince kendisine-eşine-çocuklarına fayda sağlamaz. Velhasıla;


            *Topluluk sigortası veya isteğe bağlı sigortalı olarak giderse,


            Topluluk sigortası (isteğe bağlı sigorta) sadece emekliliği için gün sayısı olur, başka bir işe yaramaz.


            -Kendisi, eşi, çocuğu, ana-babası muayene, tedavi olamaz.


            -İşkazası geçirse uzuv kaybına uğrasa kendisi-vefat ederse eşi herhangi bir hak talep edemez.


            *Geçici görevli giderse,


            -Geçici görevle giderse kendisi, eşi, çocuğu, ana-babası muayene ve tedavi olabilir.


            -İşkazası geçirse meslekte kazanma gücü kaybına göre ömür boyu sürekli gelir sahibi olabilir.


           


 


 


            Taşaron Dosyasına Bildirim


            İşverenimize inşaat işlerinde taşeron olarak hizmet vermekteyiz. İşverenimiz geç işyeri numarası almasından dolayı bizden bazı özverilerde bulunmamızı istiyor. Bizim yaptığımız iş (kendi alt taşeronlarımızınkiler de dahil olmak üzere) yaklaşık 10 gün sonra bitecek ve içerde belli bir hakediş tutarımız olmasından ve işverenimizi de üzmek istememizden dolayı bizim de mağdur olmayacağımız bir çözüm yolu aramaktayız. Bizim ve kendi taşeronlarımızın tüm işçilerinin SSK primleri düzenli olarak ödenmektedir. Ancak, işverenimiz kendi işyeri numarası altına giriş yaptırmak istiyor. Bizler kendi alt taşeronlarımız da dahil olmak üzere işi tamamladığımız için ne yapacağımızı tam bilemiyoruz. Öneri de bulunursanız sevinirim. Y.S.


 


            İnşaat işlerinde var olan SSK asgari işçilik ücreti uygulaması gereğince, size işveren asıl işverenin kendisine ait dosyadan işçiliklerinizi bildirmenizi istemesi gayet doğal ve yasal. Çünkü, taşeron olarak kendi dosyanıza bildirdiğiniz işçilik ücretleri SSK Sigorta Müdürlüğü ile yapılacak uzlaşmada işvereninizin işine yaramayacaktır. Sadece uzlaşma yoluna gidilmez, SSK Sigorta Müfettişince fatura incelemesi yoluna gidilirse bir işine yarar ama bu durumda işverene uygulanacak asgari işçilik ücreti oranı daha yüksek olacaktır. Yapmanız gereken, şayet bu iş için ayrı dosya açtıysanız o dosyadan yok ayrı dosya açmayıp eskiden beri devam edegelen kendi dosyalarınıza bildirdiyseniz o dosyalardan iptal aylık prim-hizmet belgesi verip, işverenin istediği dosyalardan ek aylık prim-hizmet belgesi vermektir. Vereceğiniz iptal ve ek belgeler için SSK Sigorta Müfettişi incelemesi yapılacak olup inceleme sonucu kabul edildiğinde işvereniniz, sizin bildirdiklerinizi de asgari işçilik ücreti uygulamasında kullanabilecektir.