Referans-Sosyal Güvenlikte Yeni Dönem Başlayacak

21 Nisan 2006

Sosyal Güvenlikte Yeni Dönem Başlayacak


Sosyal güvenlik sisteminin KURUMSAL yapısını değiştiren, “Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu” 13.04.2006 günü kabul edildi ve SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı ile 20’den fazla banka-borsanın emeklilik sandıkları yönetim olarak tek çatı da birleştirildi.


Şimdi de asıl reform diyebileceğimiz uygulama kanunlarının da birliğin sağlanması için TBMM 19.04.2006 günü “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı”nı kabul etti.


            5487 Sayılı Kanun Cumhurbaşkanımız tarafından onanıp, Resmi Gazetede yayınlandığı andan itibaren,  Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ortadan kaldırılıp hepsinin birden işini görecek olan, “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı”nı kurulmuş olacak.


            Bundan böyle her ilde,


            -SSK Sigorta İl Müdürlüğü


            -Bağ-Kur İl Müdürlüğü


            -T.C. Emekli Sandığı Bölge Müdürlüğü kalmayacak ve üç müdürlük ve müdür yerine bir tane Sosyal Güvenlik İl Müdürü olacak…


            Ayrıca, hemen her ilçede  hizmet üretecek olan 1700 kadar “Sosyal Güvenlik Merkezleri” kurulacak. 


            SSK’nın, Bağ-Kur’un, T.C. Emekli Sandığı’nın tüm bilgi ve arşiv altyapıları ile bilgisayar sistemleri tek elde toplanacak…


Sosyal Güvenlik Kurumu bürokrasiyi azaltıp, vatandaşı hizmeti esas alan bir yapıya sahip olduğu gibi birleştirilen tüm kurumlardaki müfettişleri de tek çatı altında toplayarak, Sosyal Güvenliğin Denetimini de etkin hale getirilecek.


            SSK’da biri memur denetimi diğeri de işyeri denetim yapan iki Teftiş Kurulu ile Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı’nın teftiş kurullarında çalışan tüm müfettişler, “Sosyal Güvenlik Teftiş ve Rehberlik Kurulu” altında, sosyal güvenlik müfettişi oluyorlar. Bundan sonra da kayıtdışılığı ve sosyal güvenlik suistimallerini azaltmak için birleşiyorlar ki, vatandaşa hizmet etmeyeni, primini ödemeyeni, kaçak işçi çalıştıranı, reçete ve fatura yolsuzluğu yapanlara göz açtırmayacak hale getirildi.


            Reformun ikinci ayağı olan, “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı” ile sadece, SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı kapatılıp yerine Sosyal Güvenlik Kurumu gelmiyor ayrıca kapatılan üç kurumun ayrı ayrı uyguladıkları kanunlar da ortadan kaldırılıyor.


            Yani,


            Halen uygulanmakta olan,


-SSK’nın işçileri için uyguladığı 506 Sayılı,


-Bağ-Kur’un esnaf-tüccarlar için uyguladığı 1479 Sayılı


-T.C. Emekli Sandığı’nın kamu görevlileri için uyguladığı 5434 Sayılı,


-Tarım işi yapanlar çiftçilerin (Bağ-Kur’un) 2926 Sayılı,


-Tarımda amele olarak çalışanların (SSK’nın) 2925 Sayılı


kanunları ile


-Banka ve Borsaların Özel Sandıklarının uygulama senetleri,


ortadan kaldırılıyor ve hepsini kapsayan Sosyal Sigortalar  ile Genel Sağlık Sigortası Kanunu geliyor.


Kanunla birlikte,


-Memur, Esnaf, İşçi, Bankacı, Çiftçi, Amele ayrı sosyal güvenlik kanunlarına tabi olmayacak aralarındaki farklılık ve ayrımlar giderilecek…


-Memurun, işçinin, esnafın eş ve çocuklarına yapılan ayrım ortadan kalkacak, dul ve yetim aylığı alacaksa hepsi alacak, alamayacaksa hiç biri alamayacak…


-Çalışanlar arasında gidilecek hastane, sağlık tesisi, ilaç alınacak eczane ayrımı kaldırılacak herkes eşit şartlarla, eşit miktarda sağlık hizmeti ve yardımı alacak…


-Bir ilde Bağ-Kur için, SSK için T.C. Emekli Sandığı için ayrı bina, ayrı makam aracı, ayrı yakıt ve kira gideri olmayacak…


-Hizmet almak için Müdürlüklere gitmek devri bitecek, hizmet yerleri mahallelere kadar giderek vatandaşa ayağında hizmet verecek…


-Bilgisayar sistemi ağı ile sağlık karnesi, vizite kağıdı devri bitecek sadece vatandaşlık numaranızı söylererek, muayene olacak ve ilaçlarınızı alacaksınız…


-İstirahat aldığınızda, istirahat parası almak için müdürlüklere gitmeyeceksiniz, mahallenizde en yakın bankaya istirahat paranız gönderilecek…


            Sonuç olarak,


-Söylenen adıyla NORM ve STANDART farklılıkları ortadan kaldırılacak…


-İnsana, insan olduğu hatırlatılarak hizmet verilecek…


 -Her türlü ayrım yok edilecek…