Referans-SSK Asgari İşçilik Uygulaması ve Taşaron Faturası–Geçmiş Yıllar İzin Süreleri–Eksik Gün Bildirim Formu

7 Temmuz 2006

            SSK Asgari İşçilik Uygulaması ve Taşaron Faturası


            Sayın Ali TEZEL aşağıda açıkladığım sorunumuzun cevabını verirseniz çok memnun olacağız şimdiden teşekkürler. 1.000.000-YTL tutarındaki malzemesiz işçilik  (özel mesken inşaatında kaba inşaat ve tuğla duvar örülmesi işi için) uygulamasını yapacak olan firma bizim adımıza SSK’ya ne kadar işçilik beyan ederek prim ödemesi gerekir? Yani malzemeyi biz alıyoruz (demir, kum, mucur, çimento, tuğla v.b) alacakları ödemenin tamamı sadece işçilik için olacak. Erol Sergin


 


            Özel bina inşaatlarında asgari işçilik ücreti oranı normalde yüzde 9 iken fatura ibraz etmeden-müfettiş incelemesi istemeden direkt olarak sigorta müdürlüğü ile uzlaşmaya giderseniz oran yüzde 25 kadar indirilerek yüzde 6,75 olarak uygulanır. Yüzde 6,75 uygulamasında malzemesiz veya malzemeli işçilik faturalarının bir önemi yoktur, inşaat dosyasına sizin veya taşaronlarınızın (4.4003 kodlu) bildirdiği işçilikler değerlendirilir, tamamsa yazınızı alırsınız, eksikse ödersiniz. Duvar örme işini verdiğiniz şirketin kendisine ait 2.4003 mahiyet ve işyeri kodlu işyeri yok ise sizin, inşaat için açmış olduğunuz 4.4003 kodlu dosyadan taşaron sıfatıyla işçilik bildirecektir. Bu durumda bir oran olamaz, çalıştırdığı işçilere verdiği ücretleri sizin dosyanızdan SSK’ya bildirir, bildirdiği ücretleri de siz asgari işçilik uygulamasında kullanırsınız. Bu şekilde dikkat etmeniz gereken kaçak işçi ve kaçak işçi ücreti olmamasıdır ki dosyanıza bildirilen işçilikler yüksek olsun. Bunun karşılığında kendisi size hakediş faturası düzenler ve siz de ödemelerini yaparsanız ama verdiği faturayı SSK Sigorta Müfettişi incelemesinde kullanamazsınız. Şayet, duvar işini verdiğiniz şirketin kendisine ait 2.4003 kodlu devamlı bir inşaat işi işyeri var ise ve sizin inşaatınızda çalıştırdığı işçileri bu dosyadan SSK’ya bildirecek ise bu durumda da size “safi işçilik” faturası düzenleyecektir. Siz de bu faturayı SSK Sigorta Müfettişi incelemesinde değerlendirebilirsiniz. SSK Sigorta Müfettişi değerlendirme esnasında bu faturayı düzenleyen firmanın kendisine ait dosyadan SSK’ya en az yüzde 54 oranında işçilik bildirip bildirmediği yönünde inceleme yapabilir. Yani, 1.000.000-YTL. safi işçilik faturası düzenleyen bir firma normal şartlarda kendi dosyasından SSK’ya en az  540.000- YTL. işçi ücreti bildirmiş olmalıdır.


 


 


            Geçmiş Yıllar İzin Süreleri


            Bir işyeri, geçmiş yıllardan gelen kullanılmamış izinleri zorla kullandırtabilir mi? Şu tarihe kadar kullanmazsan izinlerini sileceğim diyebilir mi? Levent Göktem


 


            Beyefendi, 4857 Sayılı İş Kanunu gereğince, işveren her yıl yıllık izninizi kullandırtmak, işçiler de kullanmak zorundadır. Bu zorunluluk işçilerin yılın yorgunluğunu üzerlerinden atmaları ve işe daha gayretli sarılmaları içindir. Yıllık izinleri yıl içinde ne zaman kullandırılacağı da son olarak işverenin yetkisi dahilindedir. Bu nedenlerle işveren sizi yıllık izne gönderebilir ama gitmeyenin yıllık izinlerini siliyorum diyemez.


 


 


            Eksik Gün Bildirim Formu


            SSK’ya eksik gün bildirim formu olarak da biline ek 8 formunu zamanında vermezsek


herhangi bir cezaya tabi tutulur muyuz? Ayşe Önel


 


            Gerek 506 Sayılı Kanun ve gerekse Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği (SSİY) gereğince, işçilerin tam ay yani ayda 30 gün çalışmaları esastır. Ancak, 30 günden az çalışan işçiler var ise bunlar Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile SSK’ya bildirilmekle birlikte aynı zamanda eksik çalışmanın nedenlerini beyan ettiğiniz ek 8 formunu da takip eden ayın sonuna kadar SSK’ya vermekle mükellefsiniz. Zamanında verilmeyen ek 8’ler için 506 Sayılı Kanun direkt olarak parasal bir ceza öngörmemiştir. Yani, size idari para cezası falan direkt olarak gelmez. Ancak, daha kötü bir sonuçla karşılaşırsınız 30 günden az bildirdiğiniz tüm işçileri 30 güne tamamlamak zorunda kalırsınız. 30 güne tamamlamak için de ek aylık sigorta prim bildirgesi verirsiniz ki (siz vermezseniz SSK resen düzenler) bu durumda ek bildirgedeki her bir sigortalı için sekizde bir oranında (toplamı üç asgari ücreti geçemez) idari para cezası ile ayrıca gecikme zammıyla birlikte primleri de ödersiniz.