REFERANS-SSK ve Bağ-Kur gecikme zamları değişti

10 Mart 2006SSK ve Bağ-Kur gecikme zamları değişti

10.03.2006  /  Ali Tezel  /  YorumYazara e-mail gönder Arkadaşıma gönder Sayfayı yazdır
  
   Geçen hafta sizlere kamuoyunda “prim affı” diye bilinen olaydan bahsetmiş ve kanunun TBMM’den geçtiğini ama daha Resmi Gazete’de yayımlanmadığını belirtmiştim. Bahsettiğimiz, 5458 Sayılı “Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”, 04.03.2006 gün ve 26098 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı ve gelecek ay başında yürürlüğe girecek.


Aynı kanunla sadece SSK ve Bağ-Kur prim borçlarının bir kısmının affı ile taksitlendirilmesi amaçlanmıyor bu arada halen SSK ve Bağ-Kur’un uyguladığı gecikme zamları sistemi de değiştiriliyor.


 


A- SSK’da yeni gecikme zammı uygulaması


4958 Sayılı Kanun ile SSK prim borçları zamanında ödenmediğinde takip eden ilk ay yüzde 10 oranında artırılıyor daha sonraki aylarda da Hazine iç borçlanma senetlerinin faizlerine göre gecikme zammı uygulaması getirilmişti, şimdi 5458 Sayılı Kanunu’nun 6’ıncı maddesi ile 01.04.2006 gününden itibaren uygulanmak üzere bu sistemden vazgeçilmiştir.


Yeni uygulamaya göre;


“…Kurumun prim ve diğer alacaklarının süresi içinde ve tam olarak ödenmemesi halinde, ödenmeyen kısmına, sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her ay için yüzde 3 oranında gecikme cezası, ayrıca her ay için bulunan bu tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar, her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığı’nca açıklanacak bir önceki aya ait YTL cinsinden ıskontolu ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi, bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır. Ancak ödemenin yapıldığı ay için gecikme zammı günlük hesaplanır. …”


Madde metninden de görüldüğü üzere, süresi içinde ödenmeyen sigorta primlerine ilk üç ayrı ayrı yüzde üç gecikme zammı ve ayrıca devlet iç borçlanma senetlerinin aylık faiz ortalaması uygulanacaktır.


Mesela, mart ayı için 100 bin YTL prim tahakkuku yapılan bir işveren borcunu nisan sonuna kadar ödemezse 1 Mayıs günü borç miktarı 103 bin YTL, artı devlet iç borç senetlerinin aylık ortalaması şeklinde hesaplama yapılacaktır. Borç haziran ayına  devrederse ayrıca yüzde üç daha artış yapılacaktır. Üçüncü ay sonunda borç toplamda yüzde 9 civarında bir artış uygulanacaktır. Daha önceki uygulamada ilk ay için yüzde 10 artış yapıldığından yeni getirilen düzenleme göreceli olarak daha makul görülmektedir.


 


B- Bağ-Kur’da yeni gecikme zammı uygulaması


Yine, 5458 Sayılı Kanun’un 10’uncu maddesi ile Bağ-Kur’un uyguladığı gecikme zammı da değiştirildi. İlgili maddeye göre;


“Sigortalılar tarafından ödenmesi gereken primlerin süresi içinde ve tam olarak ödenmemesi halinde, primlerin ödenmeyen kısmına, sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her ay için yüzde 3 oranında gecikme cezası; ayrıca her ay için bulunan bu tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar, her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığı’nca açıklanacak bir önceki aya ait YTL cinsinden ıskontolu ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi, bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır. Yapılan prim ödemeleri, öncelikle ödemenin yapıldığı aya ait prim borcuna, fazlası ise en eski dönem prim ve prime ilişkin gecikme zammı ve faiz borcuna, artan olması halinde diğer borçlara mahsup edilir. Bakanlar Kurulu ilk üç ay için uygulanan gecikme cezası oranını iki katına kadar artırmaya veya bu oranı yüzde 1 oranına kadar indirmeye, yeniden kanuni oranına getirmeye ve uygulama tarihini belirlemeye yetkilidir.”


 


Yarın Radyo 24’deyim


Saygıdeğer Referans gazetesi okurları, yarın saat 11.00-12.00 saatleri arasında canlı olarak “Çalışma Hayatı” programı ile 91.6 frekansından yayın yapan Radyo 24 de olacağım. İnteraktif olan programda sizlerin 0212 213 84 14 numaralı telefonla tarafıma ulaştıracağınız, sorularınıza cevap ve sorunlarınıza çözüm olmaya çalışacağım. Bu arada her hafta cumartesi günleri saat 16.00-17.00 arasında Kanaltürk ve Eurotürk ekranlarından canlı olarak yayınlanan ve interaktif olarak 0212 355 85 30-31 numaralı telefonlardan ulaşılabilen “Ali Tezel’le Çalışma Hayatı” programım da devam etmektedir.